Home > Zo zal het nieuwe dierenasiel in de Sluisstraat van Knokke-Heist er straks uitzien

Zo zal het nieuwe dierenasiel in de Sluisstraat van Knokke-Heist er straks uitzien

Geschreven op 21 december 2022 om 09:16 door Mario De Wilde

In navolging van de problematiek rond het huidige dierenasiel, besliste het gemeentebestuur van Knokke-Heist in het AGSO-directiecomité van maandag 19 december 2022 om de bouwplannen van een nieuw dierenasiel op de zuidsite van de Sluisstraat goed te keuren.

Het huidige dierenasiel is verouderd. De infrastructuur voldoet niet meer aan de huidige dierenwelzijnsnormen. Bovendien is de locatie op de site van het recyclagepark niet ideaal om een testwandeling te maken met je potentiële, nieuwe huisdier. Met deze informatie in het achterhoofd overwoog het gemeentebestuur afgelopen weken alle opties om de dieren in de beste omstandigheden onder te brengen. De bouw van een nieuw dierenasiel op het grondgebied genoot steeds de voorkeur. Toch werden alle pistes bekeken.

Gesprekken met Blauwe Kruis Brugge
Zo voerde het gemeentebestuur onder andere gesprekken met het Blauwe Kruis Brugge. Daaruit vloeide echter voort dat het Blauwe Kruis op korte termijn geen mogelijkheden heeft om bijkomende dieren op te vangen. Bovendien hebben zij ook geen uitbreidingsmogelijkheden. Op basis van deze twee factoren, besliste Knokke-Heist om de locatiealternatieven binnen de gemeentegrenzen te herbekijken.

8 potentiële locaties
In het onderzoek door de dienst Stadsontwikkeling werden 8 locaties naar voor geschoven. Rekening houdende met de juridische context, omgeving, woongebieden, buren- en nachthinder en de benodigde oppervlakte concludeerde het bestuur dat een nieuwbouw op de site van de Sluisstraat het meest aangewezen is.

Dierenasiel blijft op site Sluisstraat
Het toekomstige asiel krijgt dus een nieuwe, zuidelijkere locatie op dezelfde site, waar ook het nieuwe recyclagepark komt, in het verlengde van de nieuwe afvalopslagloods. Door de plannen voor het nieuwe dierenasiel te verschuiven naar de zuidzijde van de site, kunnen ook een kleine loopweide en buitenhokken aangelegd worden. Het nieuwe gebouw krijgt een oppervlakte van 1270 m². Tel hierbij nog de loopweide en buiteninfrastructuur, en de totale oppervlakte van het toekomstige dierenasiel zal 2800 m² bedragen. Hiermee komt het gemeentebestuur ook tegemoet aan de vraag van personeelsleden, vrijwilligers en adoptanten die langskomen om met de honden te gaan wandelen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.