Home > Zeearend viert kerst & oud en nieuw in Zedelgem

Zeearend viert kerst & oud en nieuw in Zedelgem

Geschreven op 4 januari 2019 om 16:49 door Mario De Wilde

Sinds 28 november 2018 verblijft een zeearend in het Vloetemveld in Zedelgem. De grote roofvogel werd er op 31 december voor het laatst gezien. Zeearenden duiken almaar vaker op in Vlaanderen maar langdurig pleisterende exemplaren zijn zeldzaam. Zeearenden waren lange tijd zeldzaam in België. Dat veranderde met de komst van een kleine broedpopulatie in Nederland (7 broedpaar in 2016), maar vooral dankzij de spectaculaire toename en uitbreiding in Duitsland en Noord-Europa. Zeearenden uit deze populaties trekken bij ons door of overwinteren er. De meeste waarnemingen vallen tussen september en maart. Trekkers worden vooral in september – november en februari – maart gezien en kunnen overal opduiken. Langdurige pleisteraars prefereren grote wetlands, zoals de oostkustpolders, de Dijlevallei, de venrijke gebieden in de omgeving van Kalmthout of de IJzervallei. In Nederland overwinteren jaarlijks 20 tot 40 exemplaren.

Wereldwijd slechts 50.000 exemplaren

De Europese broedpopulatie telt 9.000 – 12.300 broedparen. De wereldpopulatie wordt geschat op maximaal 50.000 volwassen exemplaren. De soort doet het de laatste decennia almaar beter, al blijft illegaal afschot in een aantal regio’s voor problemen zorgen. Ook in België werd de soort vroeger zwaar vervolgd. Minstens 24 zeearenden werden afgeschoten, één exemplaar vloog zich dood tegen een hoogspanningsleiding, twee zeearenden werden vergiftigd (een laatste keer in 1994). Er liggen heel wat historische meldingen voor. Op 17de -eeuwse schilderijen (onder meer die van de meester Frans Snyders) wordt de soort vaak afgebeeld, samen met groenten en wild, wat laat vermoeden dat de roofvogel in die periode ook gegeten werd. Toch is er geen bewijs dat de soort ooit in België zou hebben gebroed. In Nederland vestigde de zeearend zich als broedvogel pas in 2006, in de Oostvaardersplassen. Later volgden ook broedgevallen in het Lauwersmeer en de Biesbosch. Zeearenden broeden er bijna steeds in een zware boom nabij visrijke wateren. Het nest wordt elk jaar opnieuw gebruikt en uitgebreid. Enorme horsten van soms wel 1000 kilo zijn dan ook geen uitzondering.

Vleugelspanwijdte van 2.50 meter

Op een Belgisch broedgeval lijkt het nog even wachten. Nieuwe vestigingen worden doorgaans voorafgegaan door overzomering van één of twee vogels, en zo’n overzomering hebben we in ons land voorlopig nog niet gehad. Grootschalige en dynamische wetlands, die (deels) gevrijwaard zijn van menselijke activiteiten en worden gekenmerkt door een groot aanbod aan watervogels vormen de beste broedplekken voor deze roofvogel. De zeearend is met een vleugelspanwijdte van 200 tot 250 cm de grootste Europese roofvogel. Met zijn opvallende krachtige, heldergele haaksnavel en imposante klauwen is het een machtige verschijning. De enorme plankvormige vleugels zijn erg opvallend. Volwassen vogels hebben een korte, witte wigvormige staart. Ook de kop, hals en borst hebben vaak een lichte, dikwijls witte kleur. Jonge vogels zijn minder opvallend gekleurd. Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 330 hectare. Het gebied is heel gevarieerd, met bos, heide, schrale graslanden en voedselarm water. De zeearend werd ook gespot in Meetkerke, Uitkerke, Zeebrugge en Varsenare. Alle waarnemingen kan je raadplegen op www.waarnemingen.be. De laatste melding van het dier gebeurde op 31 december – maar het is niet uitgesloten dat de Zedelgemse zeearend opnieuw zal opduiken de komende dagen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.