Home > West-Vlaanderen mikt hoog met unieke, hoogwaardige ma-na-ma opleidingen en postgraduaten

West-Vlaanderen mikt hoog met unieke, hoogwaardige ma-na-ma opleidingen en postgraduaten

Geschreven op 4 februari 2020 om 17:42 door Mario De Wilde

De War for Talent komt al jaren bijzonder hard aan in onze provincie. Mede door een onderinvestering in het hoger onderwijs, gaat 60% van onze jongeren elders studeren en keert niet (onmiddellijk) terug. Omgekeerd komt nauwelijks één op de vier studenten in ons hoger onderwijs van buiten de provincie. Bovendien beschikken jongeren niet altijd over de nodige competenties. Een rekensom die zwaar doorweegt op de economie die schreeuwt om toptalent. Dit komt tevens door een gebrek aan een future fit, uniek, hoogwaardig aanbod van ma-na-ma’s en postgraduaten in West-Vlaanderen. Dit was gisteren onderwerp van het socio-economisch overlegforum West-Vlaanderen, waar Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, Unizo West-Vlaanderen, ABVV West-Vlaanderen, ACV West-Vlaanderen en Boerenbond met de provincie belangrijke dossiers voor de toekomst van West-Vlaanderen bespreken.

Een eerste horde is alvast genomen. De Vlaamse regering heeft, steunend op het Vlaams Regeerakkoord waarin de vervollediging van het aanbod hoger onderwijs in West-Vlaanderen wordt vooropgesteld, op 20 december 2019 een Besluit goedgekeurd waar een subsidie van 5 miljoen euro toegekend wordt aan de Provincie West-Vlaanderen om de ontwikkeling, de voorbereiding en de opstart van ma-na-ma’s en postgraduaten die aansluiten op technologische speerpunten te ondersteunen (BVR VR 2019 2012 DOC.1282).  Volgens de nota van de Vlaamse regering moet de Provincie West-Vlaanderen een concreet actieplan opmaken. Dit gedetailleerd actieplan, zal na bespreking in de schoot van de Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen (TUA West), waar alle West-Vlaamse kennisinstellingen in vertegenwoordigd zijn, worden ingediend bij het departement Onderwijs en Vorming tegen 1 april 2020. Het departement zal beoordelen of de beoogde opleidingen conform het regeerakkoord zijn. De subsidie loopt tot eind 2022
Belangrijk voor de Vlaamse regering én het socio-economisch overlegforum is dat de financiering ingezet wordt in functie van unieke opleidingen gericht op onze industriële en technologische speerpunten (mechatronica, machinebouw, voeding, blue energy en materialen).
Hierbij dient vooral op volgende innovaties ingezet te worden om onze arbeidsmarkt future proof te maken:
– Robotics & advanced manufacturing
– Machine learning, Internet of things, AI, big data, blockchain
– Duurzame transitie

De universiteiten en hogescholen moeten maximaal aansluiting zoeken met deze technologische speerpunten in West-Vlaanderen. De nieuwe opleidingen moeten volgens het overlegforum minstens beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria:
– Macrodoelmatigheid
o Belang opleiding voor maatschappij
o Aansluiting op speerpunten
o Potentiële vraag naar opleiding
– Uniek in Vlaanderen
– Complementariteit over instellingen heen
– Innovatief / toekomstgericht
– Samenwerking met bedrijven
– Transversaliteit
– Taalkeuze van de opleiding
– Communicatie- en marketingplan
– Langetermijnvisie
Die (kennis van) innovaties en het noodzakelijk bedrijfseconomisch inzicht kunnen echter niet bestaan zonder nieuwe vaardigheden, de competenties van de 21e eeuw:
– Leiderschap
– Creativiteit
– Omgaan met verandering
– Ondernemerschap & Werknemerschap
– Probleemoplossend vermogen (kritisch denken)
– Sociale vaardigheden
Het West-Vlaams socio-economisch overlegforum wil meteen ook het primordiaal belang van de combinatie van deze kennis en vaardigheden voor onze economie opnieuw beklemtonen.
Het socio-economisch forum is daarnaast het provinciale voorstel tot inrichting van een ma-na-ma op het kruispunt tussen economie en technologie bijzonder genegen. Het roept beide universiteiten op om, met ondersteuning van de hogescholen, in het ma-na-ma- en postgraduatenplan voormeld ook ruimte te maken voor een gemeenschappelijke ma-na-ma ‘EconTech’, elk vanuit eigen complementaire specialisatie, ingericht in bi-diplomering.
Het socio-economisch forum roept ten slotte de geïnteresseerde kennisinstellingen, in TUA-verband verenigd, op om onverwijld met de sociale partners in overleg te treden over hun beoogde ma-na-ma’s of postgraduaten en rekening te houden met bovenstaande criteria. Deze opleidingen zijn immers van te groot belang voor de economie in West-Vlaanderen om zonder betrokkenheid van het bedrijfsleven en dus van de sociale partners te worden ontwikkeld. Het socio-economisch forum zal hiertoe in de komende weken de West-Vlaamse kennisinstellingen uitnodigen voor overleg.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.