Home > West-Vlaanderen is de belastingkampioen van alle provincies

West-Vlaanderen is de belastingkampioen van alle provincies

Geschreven op 15 december 2022 om 12:14 door Mario De Wilde

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen int in 2023 bij de West-Vlamingen in totaal 140 miljoen euro belastingen. “Als je dit berekent per inwoner betekent dat minstens 20 procent meer dan in de andere Vlaamse provincies. Doordat onze provincie de belastingkampioen is, kan het in z’n meerjarenplan onrealistisch hoge bedragen inschrijven. West-Vlaanderen geeft een veelvoud uit aan communicatie en verliest zichzelf in het inefficiënt invullen van randbevoegdheden. De West-Vlaming wordt daar op geen enkele manier beter van”, aldus provincieraadslid Wim Aernoudt.

Naar aanleiding van de budgetbespreking kruisten de meerderheid en oppositie de degens in provinciehuis Boeverbos. Daarbij werd ook een debat gevoerd over de belastinginkomsten van het provinciebestuur. Provincieraadslid Wim Aernoudt: “De vaststelling is dat het provinciebestuur van West-Vlaanderen de West-Vlaming gemiddeld 20 % meer belast dan de andere provinciebesturen. Dat gebeurt hoofdzakelijk via het provinciale aandeel in de door Vlaanderen geïnde provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. De hoogte van de opcentiemen wordt jaarlijks door de provincieraad vastgelegd”.

Ook elke zelfstandige in bijberoep moet bedrijfsbelasting betalen

Daarnaast int de provincie ook een aantal belastingen rechtstreeks via de eigen diensten. De grootste is de algemene gezinsbelasting die jaarlijks aan elk West-Vlaams gezin opgelegd. Hierop wordt nu een zeer symbolische correctie toegepast op het tarief voor alleenstaanden. Dit wordt nu exact de helft van het bedrag dat een gezin betaalt. “Daarnaast is er nog de bedrijfsbelasting die door elk West-Vlaams bedrijf en zelfstandige wordt opgehoest. Ook wie een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefent, dient deze belasting te betalen. Verder is er de belasting op jachtverloven. Die is zeer bijzonder in die zin dat ze meer kost om te innen dan ze aan geïnd bedrag opbrengt. West-Vlaanderen int ook als enige provincie een belasting op tweede verblijven. Die laatste belasting wordt maar voor 10 % door West-Vlamingen betaald”, vertelt Wim Aernoudt.

#MeerWestVlaanderen wordt door de West-Vlaming duur betaald

Het verweer van de deputatie gaat twee richtingen uit. West-Vlaanderen heeft het grootste oppervlak maar niet het hoogste aantal inwoners. “Dat is een bijzonder flauw verweer”, aldus raadslid Aernoudt. “De provincie Limburg is kleiner maar heeft ook minder inwoners. Als je de verhouding berekent, kom je er op uit dat deze verhouding, de bevolkingsdichtheid, net dezelfde is. Toch belast de provincie Limburg z’n inwoners 20 % minder dan West-Vlaanderen.“ Een tweede aangevoerd argument is dat het provinciale bestuur in West-Vlaanderen meer doet. Provincieraadslid Wim Aernoudt: “Dat is naar onze visie toch echt een eufemisme. Wat vooral opvalt zijn de budgetten voor communicatie en profilering die in West-Vlaanderen veel hoger zijn dan bij andere provincies. Bij het West-Vlaams provinciebestuur is, na de hervorming van de provincies met beperking van bevoegdheden, de profileringsdrang quasi eindeloos.”

Dringend tijd voor spaarzaam en realistisch beleid

“Het West-Vlaamse provinciebestuur neemt elke legislatuur nieuwe dure communicatie initiatieven. De meest recente waren het provinciaal magazine “ Preus” en het tweejaarlijks festival van de toekomst. Dit gebeurt bovenop de reeds langer bestaande inspanningen zoals de aankoop van zendtijd op de regionale televisie. Bovendien blijft het de enige provincie met een eigen, quasi industriële drukkerij. Dit kost uiteraard handenvol geld. De West-Vlaming wordt daar op geen enkele manier beter van. Wij vragen daarom met aandrang een spaarzaam en realistisch beleid aan de West-Vlaamse deputatie,” besluit raadslid Wim Aernoudt.

 

 

Opcentiemen / Provinciale Fiscaliteit 2022 – Uitstaande schuld 31-12-2025
                         
                         
Provincie Opcentiemen Opcentiemen € APB en overige belastingen Totale fiscaliteit fiscale druk/inw.   Inwoners op 01-01-2021 Budget 2022 Uitgave / Inwoner   Uitstaande schuld 31-12-2025 Uitgave / Inwoner
Antwerpen 145,33 119.351.700 66.168.168 185.519.868 99   1.875.524 268.672.725 143   138.799.976 74
Limburg 214,00 70.223.282 21.000.000 91.223.282 104   880.397 245.736.019 279   103.652.631 118
Oost-Vlaanderen 148,47 85.450.866 53.468.678 138.919.544 91   1.531.745 330.696.668 216   72.900.489 48
West-Vlaanderen 186,22 96.382.025 53.334.000 149.716.025 129   1.162.084 237.758.127 205   128.379.125 110
Vlaams Brabant 171,75 97.348.442 1.458.000 98.806.442 82   1.203.312 164.960.067 137   60.580.987 50
                         
Totaal / Gemiddelde 170,08 468.756.315 195.428.846 664.185.161 100   6.653.062 1.247.823.606 188   504.313.208 76
                         
Alles in € behalve opcentiemen                        
Budget 2022 = totaal van de uitgaven (expl + inv + fin)                      

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.