Home > Wervikse centrumstraten worden omgevormd tot fietsstraten

Wervikse centrumstraten worden omgevormd tot fietsstraten

Geschreven op 4 maart 2021 om 18:15 door Filip Vanloo

Dat het aan de schoolomgevingen in Wervik en Geluwe zeer onveilig was voor fietsers, is reeds langer geweten. Zowel gemachtigde opzichters, ouders, directeur en leerlingen van de Graankorrel, … trokken reeds eerder aan de alarmbel. Jarenlang werd door experten, politie en een werkgroep verkeersveiligheid aan een verkeersveiligheidsplan gewerkt. Dit plan omvat een metamorfose van de Wervikse centrumstraten om fietsers meer plaats te geven in het verkeer en treed vanaf 12 april 2021 in werking, speciaal tijdens de paasvakantie om weggebruikers de kans te geven zich aan te passen.

Burgemeester Youro Casier (sp.a): “Het plan zal heel wat stof doen opwaaien, maar eenmaal het terug op aarde is neergedwarreld, zal men wel beseffen dat het een goed plan is.”

Focus op invoeren fietszone

In Wervik worden volgende straten fietsstraten:
– Molenstraat
– Leiestraat
– Koestraat (tot aan Scherpenheuvelstraat)
– Akademiestraat
– St.-Jorisstraat
– Magdalenastraat
– Nieuwstraat
– Kasteelstraat (tussen Magdalenastraat en St.-Jorisstraat)
– Ten Brielenlaan (tussen Magdalenastraat en Leopoldstraat)
– Leopoldstraat
– Donkerstraat
– Nieuwstraat
– Groenstraat
– Ooievaarsstraat
– Steenakker
– Gasstraat
– Bakkerstraat
– Tramstraat
– Rekestraat
– Stationsstraat
– Toekomststraat
– Speiestraat
– Grauwe Zusterstraat
– St.-Franciscusstraat
– Duivenstraat
– Vlamingstraat
– Leiestraat
– St.-Medardusstraat
– St.-Maartensplein

Daarnaast wordt de rijrichting in de St.-Jorisstraat en de Leopodstraat omgekeerd en kan de parking op de hoek van de Komenstraat en de Leopoldstraat enkel nog worden bereikt via de Leopoldstraat (uitrit wordt inrit). De uitrit van de parking gebeurt dan via de Komenstraat, maar er kan enkel richting rond punt worden uitgereden (rechtsaf) om kruisingen met ander verkeer tegen te gaan en zo de verkeersveiligheid te verhogen.

Aanpassing infrastructuur

Enkele straten in de schoolomgeving van de Graankorrel in de St.-Jorisstraat en het St.-Jozefscollege in de Koestraat worden éénrichtingsverkeer in combinatie met fietsstraat. Dit is het geval met de Scherpenheuvelstraat en de Magdalenastraat (tussen Ten Brielenlaan en Koestraat) en de Koestraat (tussen Akademiestraat en Scherpenheuvelstraat). Daarnaast wordt er in de straten waar éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd een zone afgebakend door middel van een rode lijn om weggebruikers attent te maken op de aanwezigheid van fietsers uit de tegenovergestelde richting. Ter hoogte van de schoolomgeving wordt deze zone nog een extra afgebakend met paaltjes om de snelheid van het autoverkeer af te remmen.

In fietsstraten waar tweerichtingsverkeer van toepassing is komt er een rode lijn in het midden van de straat en markering voor fietsers op de rijweg om fietsers meer veiligheid te geven en andere weggebruikers er attent op te maken dat ze zich in een fietsstraat bevinden. Op het kruispunt van de Barrierestraat en de Hansbekestraat komt een verhoogd verkeersplateau om de verkeersveiligheid te verhogen.

Op het kruispunt Speldenstraat – Duivenstraat zullen fietsers voortaan de Duivenstraat kunnen inrijden vanaf de Speldenstraat. Tot nu toe was dit verboden. Daar de Duivenstraat een fietsstraat wordt zal er tussen de Nieuwstraat en het kruispunt met de Speldenstraat een strook voorzien worden waar fietsers in tegenovergestelde richting kunnen fietsen.

Geluwe

In Geluwe worden volgende straten fietsstraten:
– Beselarestraat (tussen St.-Denijsplaats en kruispunt Derde
– Lansiersstraat – Kloosterstraat)
– Kloosterstraat
– Derde Lansiersstraat ( tussen Beselarestraat en Kanterstraat)
– Schoolstraat
– Jeruzalemstraat
– Tuinwijk
– Kerkstraat
– St.- Denijsplaats

Aanpassing en infrastructuur

In Geluwe wordt de Schoolstraat éénrichtingsverkeer (tussen Kloosterstraat en Tuinwijk) en worden eveneens paaltjes voorzien ter hoogte van de St.-Jozefsschool in de Kloosterstraat om de fietsers die in tegenovergestelde richting rijden een veiliger gevoel te geven en de snelheid van het gemotoriseerde verkeer af te remmen.
In de Beselarestraat, die eveneens fietsstraat wordt en waar tweerichtingsverkeer van toepassing is, komt een rode lijn in het midden van de straat en markering voor fietsers op de rijweg om fietsers meer veiligheid te geven en andere weggebruikers er attent op te maken dat ze zich in een fietsstraat bevinden.
De ingrijpende maatregelen kunnen we enkel worden toegepast op gemeentewegen, wat betreft de school in de Speldenstraat, deze is gelegen langs een gewestweg en daar blijft de zone 30/50 van toepassing.
Voor de school Futura in de Hellestraat wordt in de toekomst een nieuwe in- en uitgang in de Loskaaistraat nadat de verkaveling aldaar is gerealiseerd.

Schepen Bart Pynket : “We zetten een belangrijke stap, maar beseffen heel goed dat er nog een lange weg te gaan is. Het plan omvat geen proefperiode en gaat onmiddellijk in vanaf 12 april 2021. Achteraf kunnen eventueel nog bijsturingen gebeuren, maar de perfecte oplossing bestaat niet. Het college wil het algemeen belang én het belang van de verkeersveiligheid centraal stellen.”
Algemene informatie
Om de bevolking te informeren komen er een aantal infomomenten:
– Informeren Onderwijsraad en werkgroep verkeersveiligheid
– Informeren Unizo en handelaars
– Opstart gemeentelijke deel website ‘verkeersveiligheidsplan’
– Opstart communicatie platform
– Mailadres verkeersveiligheid@wervik.be én lancering Q en A
– Organisatie facebook live
De uitvoering van het verkeersplan zal worden ondersteund door:
– Start monitoringsperiode betrokken zones:
Continue metingen snelheid adhv politie toestellen
– Opstart flankerende en ondersteunende maatregelen:
Installatie 20 telramen en 10 dynamische snelheidsborden
– Aanhoudende aandacht optimalisaties:

Signalen naar knelpunten worden actief bevraagd en waar mogelijk aangepakt.
Infrastructuur aanpassingen indien nodig

1 reactie

Debyser Annemie
Geschreven op 2021-03-16 18:18:05
Begrijp ik goed dat de éénrijrichting van de Scherpenheuvelstraat zal richting Kasteelstraat zijn?

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.