Home > Werkzaamheden in de Sint-Pieterskerklaan van Brugge deze ochtend gestart. Dit is de planning

Werkzaamheden in de Sint-Pieterskerklaan van Brugge deze ochtend gestart. Dit is de planning

Geschreven op 26 september 2022 om 14:05 door Mario De Wilde

Vanmorgen zijn de werkzaamheden in de Sint-Pieterskerklaan van Brugge gestart. Vanaf het kruispunt met de Paul de Halleuxstraat tot aan de Blankenbergse Steenweg krijgt de straat een volledige heraanleg. “De eerste fase van de werkzaamheden is gestart, dit beslaat het deel van de Sint-Pieterskerklaan tussen de kruising met de Berkenstraat (kruispunt inbegrepen) en de kruising met de Paul de Halleuxstraat (kruispunt inbegrepen). Het is een brede laan, die enorm veel mogelijkheden biedt, zeker als we kijken naar waterinfiltratie en vergroening. We zullen de rioleringen en voetpaden vernieuwen en plaatsen heel wat nieuwe bloemen en banken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Duurzaam ontwerp: riolering is aan vervanging toe
Het rioleringsstelstel is op verscheidene plaatsen ingevallen en dus dringend aan vernieuwing toe. “We namen daarom ook de Sint-Pieterskerklaan prioritair op in de investeringsplannen. De volledige straat zal een gescheiden rioleringsstelsel krijgen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. Zo’n gescheiden stelsel zorgt voor minder overstromingsgevaar bij hevige regenval, aangezien het hemelwater in een andere riolering opgevangen wordt dan het afvalwater. In de straat komt er ook een led-verlichting. Stad Brugge zet in op de verledding van de openbare verlichting in de volledige stad. Dit is duurzamer en minder CO2-uitstotend.

Opwaardering: nieuwe voetpaden, 140 bomen, bloemen en banken
In Sint-Pieters werden al de voetpaden in de Rond den Heerdstraat en Sint-Pieterszuidstraat heraangelegd. Voor de vernieuwingen in de Sint-Pieterskerklaan werd ook de mening van de bewoners gevraagd tijdens een inspraakvergadering in november 2021. Hierop waren meer dan 70 aanwezigen. Bij het maken van het ontwerp werden de wensen van de bevolking, die vooral minder snelheid in combinatie met meer groen, fietsveiligheid en parkeerplaatsen vroegen, meegenomen. Doordat de riolering prioritair vernieuwd moet worden, maakt het stadsbestuur van deze gelegenheid gebruik om ook de volledige straat te vernieuwen. Het eindresultaat van deze werkzaamheden moet de Sint-Pieterskerklaan tot een aangename groene leefstraat maken. Daarnaast is het ook een handige manier om wateroverlast te voorkomen, aangezien planten en bomen veel water ophouden.

Het groen in het ontwerp is ook erg onderhoudsvriendelijk en is voorzien van een gazon, bloembollen, vaste planten en kleine heesters. Ook langs de parkeerstroken wordt beplanting voorzien, die afgezoomd wordt met een grasstrook van 1 meter breed. In totaal worden aan beide zijden van de weg ook meer dan 140 nieuwe bomen geplant. Om de tien tot twaalf meter worden bomen voorzien. Wat verder uit elkaar, om de 100 tot 150 meter, komen zitelementen, waar mensen even kunnen uitrusten.

Snelheidsremmende maatregelen
Om naar de Blankenbergse Steenweg te fietsen, is de Sint-Pieterskerklaan een belangrijke verbinding voor veel omwonenden. Van de buurtbewoners kwam dan ook de vraag om een aantal snelheidsremmende elementen te voorzien. Het stadsbestuur hield hier rekening mee in het ontwerp. Er zal een middengeleider ter hoogte van de Uitleendienst en Gebouwendienst komen. Daarnaast voorzien we ook drie wegversmallingen met veilige fietsachterdoorgangen.

Parkeerstroken in kasseien
De rijweg zal in bitumverharding zijn en er wordt gewerkt met een accentuering van de kruispunten en de middengeleider in mozaïekkeien. Voor de parkeerstroken wordt gewerkt met kasseien, dit geeft de laan grandeur en terzelfder tijd laat het de laan ook smaller lijken. Het is een erg brede straat doordat er een Lijn-verbinding passeert. Hiervoor moet de straat minimum 5 meter 80 breed zijn. Er wordt in het ontwerp minstens één parkeerplaats in de directe omgeving van iedere woning voorzien. Op die manier kunnen elektrische auto’s in de toekomst via de eigen elektriciteitsaansluiting opgeladen worden. Om dit aantal parkeerplaatsen te behalen, zullen ook de woningen waar op de oprit of voor de poort geparkeerd kan worden ingecalculeerd worden.

Kostenplaatje
De totale kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 3.058.006 euro (excl. BTW), waarvan zo’n 1,1 miljoen euro (excl. BTW) ten laste van Stad Brugge. De kosten ten laste van TMVW bedragen ongeveer 1,9 miljoen euro (excl. BTW). De werkzaamheden worden uitgevoerd door NV Aclagro.

Fasering
Deze riolerings- en wegeniswerkzaamheden zullen (behoudens onvoorziene omstandigheden) slechts 190 werkdagen in beslag nemen. De saneringswerkzaamheden van de nutsleidingen zijn in het voorjaar al uitgevoerd.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, gebeuren de werkzaamheden in vier fasen. Deze fasen zijn uitgeschreven hieronder en duidelijk zichtbaar op onderstaand kaartje:
• Fase1 Sint-Pieterskerklaan tussen Berkenstraat en Paul de Halleuxstraat:
26 september tot eind 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
• Fase 2 Sint-Pieterskerklaan tussen Berkenstraat en Laconiastraat (kruispunt inbegrepen):
januari 2023 tot half april 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
• Fase 3 Sint-Pieterskerklaan tussen Laconiastraat en Korte Eriestraat (kruispunt inbegrepen):
april 2023 tot augustus 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
• Fase 4 Sint-Pieterskerklaan tussen Korte Eriestraat en Blankenbergse Steenweg: augustus 2023 tot eind september 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.