Home > Welzijnsschakel St-Kruis en Male – KANTEL officieel gestart

Welzijnsschakel St-Kruis en Male – KANTEL officieel gestart

Geschreven op 20 november 2018 om 23:12 door Mario De Wilde

Afgelopen weekeinde werd het startsein gegeven van een nieuwe Welzijnsschakel Kantel in aanwezigheid van Schepen Dirk De fauw, voorzitter van OCMW Brugge. Er werd concreet een kruimelcafé gelanceerd om armen en sterken in onze maatschappij samen te brengen rond ecologische voeding en zo de kans te geven elkaar te ontmoeten en te ondersteunen.
45ste welzijnsschakel in West-Vlaanderen
De visie van welzijnsschakel is dat elke persoon respect verdient en heeft basisrechten. Welzijnsschakels roept mensen op om zich op vrijwillige basis in te zetten voor meer gelijke kansen en tegen uitsluiting door armoede of afkomst. Bij Welzijnsschakels geloven we dat gelijke kansen beginnen met elkaar ontmoeten. We vertrekken vanuit solidariteit en openheid voor ieders sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Daardoor kunnen we onszelf zijn in persoonlijke contacten, gespreksgroepen, bij ontspannende of leerrijke activiteiten of wanneer we elkaar steunen. We waarderen daarbij de krachten, talenten en vaardigheden van iedereen. We groeien samen, zo staan we sterker in het leven. De 45ste welzijnsschakel in West-Vlaanderen KANTEL wenst dit te realiseren in Male en St-Kruis. Vanuit een Christelijke overtuiging is een groep mensen samengekomen om uiting te geven aan hun verzet tegen kans armoede, zowel op het vlak van het lichamelijk als van het geestelijk welbevinden. In de vereniging van Welzijnsschakels vinden zij hun natuurlijke bondgenoot.

Vanaf maart ook kruimelcafé

Kans armoede is onrechtvaardig omdat het mensen beperkt in de uitoefening van hun grondrechten om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Hiertoe worden “kantel “momenten tot stand gebracht: de juiste tijd, de juiste plaats, de juiste mensen, kortom de nuttige omstandigheden om greep te krijgen op de situatie met beperkingen met het oog op de verbetering ervan. Om deze visie te concretiseren zal er vanaf maart 2019 een kruimelcafé gestart worden op woensdagnamiddag. Het maaltijdgebeuren wordt centraal geplaatst, geconcretiseerd in een origineel ecologisch concept; het vormt een uitnodiging aan jong en oud, arm en rijk, mensen van hier en vreemdelingen om te kiezen voor gezonde voeding, hartverwarmend gezelschap, goede voornemens en een gewettigd optimisme in een betere wereld. Naast dit maaltijdgebeuren zal er ook een begeleiding zijn van de kansarmen zoals huiswerkbegeleiding, digitale ondersteuning, administratieve ondersteuning. Dit project wordt samen opgezet door 5 studenten van Howest als een stageproject in hun studies sociaal werk. Ze worden begeleid door Carlos Seyssens, secretaris van WZS KANTEL. Hun opdracht is om dit kruimelcafé vanaf Maart 2019 te starten in het dienstencentrum Sconevelde te Male. We krijgen de volle ondersteuning van Mintus Brugge, het vroegere OCMW van Brugge.

Officiële startschot gegeven
Guy Rogissart gaf de start van een nieuwe werking van welzijnsschakels Sint-Kruis. Hij gebruikte het levensverhaal van de Amerikaanse Helen Keller om de kracht en de mogelijkheden te illustreren van kansarmen om een universele boodschap over te brengen die meer rechtvaardigheid tot stand brengt. OCMW-voorzitter Dirk De fauw, ook toekomstig burgemeester van de stad Brugge, maakte van de gelegenheid gebruik om enkele aandachtspunten te beklemtonen in het sociaal beleid. Als burgeninitiatief vindt hij in Welzijnsschakel Kantel een uitstekende bondgenoot om kansarmoede te bestrijden. Hij drukte hierbij zijn verontwaardiging uit over de nog steeds aanwezige kinderarmoede, eenzaamheid en jeugdwerkloosheid in zijn stad. Fino Tratsaert, verantwoordelijke van Welzijnsschakel Nationaal, gaf toelichting over de specifieke werking van Welzijnsschakels. Met name mensen met en zonder armoede ervaring samenbrengen, om in solidariteit meer rechtvaardigheid tot stand te brengen.
Enkele studenten sociaal werk van HOWEST Brugge stelden een eerste initiatief voor, met name de oprichting van Het Kruimelcafé. Dit concept zal de woensdagnamiddag doorgaan waarbij een gezonde maaltijd wordt aangeboden tegen een vrije bijdrage. Met voedseloverschotten die ter beschikking worden gestel door lokale handelaren.
Nood aan vele vrijwilligers en financiële middelen.
Heel wat armoedeorganisaties uit Brugge, waaronder Brugge dialoogstad, alsook vele bewegingen en verenigingen waren aanwezig. De scholen en artsen waren present alsook vele vrijwilligers. Er werd dan ook een oproep gedaan naar vrijwilligers. Het kruimelcafé, die zal doorgaan op woensdagnamiddag, zal vele vrijwilligers best kunnen gebruiken. Je mag altijd je naam doorgeven indien je interesse hebt, via onderstaande coördinaten.
De nieuwe vereniging KANTEL is ook nieuw en beschikt over weinig financiële middelen. We doen dan ook een oproep om schenkingen. Verenigingen die benefit acties willen doen, zijn we zeer dankbaar. Particulieren kunnen ook een steun geven op onderstaand rekeningnummer. Vanuit Welzijnsschakel is KANTEL officieel erkend en kunnen we een fiscaal attest bezorgen.
Welzijnsschakel KANTEL – Guy Rogissart guy.rogissart@skynet.be
Storten kan op rekeningnummer BE51 7512 0954 1662 van WZS KANTEL Kapelaanstraat 11 8310 BRUGGE (Sint-Kruis)

1 reactie

Bieke Piert
Geschreven op 2022-12-29 07:34:53
Ik wens mij in te zetten als vrijwilliger, ben gepensioneerd en heb dus wel wat tijd.

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.