Home > vzw Groen protesteert tegen plannen van Brugge om van de Spie een bedrijventerrein te maken

vzw Groen protesteert tegen plannen van Brugge om van de Spie een bedrijventerrein te maken

Geschreven op 8 augustus 2022 om 16:09 door Mario De Wilde

De vzw Groen, bij monde van voorzitter Erik Ver Eecke, is niet te spreken dat het stadsbestuur van Brugge bedrijventerrein wil aanleggen op de Spie, een open ruimte die loopt van het Boudewijnkanaal tot de haven van Zeebrugge. Groen vindt het absoluut niet kunnen dat een gebied van 42 ha open poldergrasland zomaar opgeofferd wordt voor industrie. Erik Ver Eecke: “Veel natuurwaarnemingen werden er door Natuurpunt gemaakt van bv scholeksters, buizerd, uilen, aalscholvers, ooievaars, zilverreigers, vele soorten eenden, vlinders en zangvogels. In de weiden groeien grassen, biezen en aan de rand heel wat bomen en struiken. De talrijke beken zijn er belangrijk voor de waterspiegel en verborgen schatten zoals libellen, enz. … . Het bekende Lisseweegs Vaartje loopt door het gebied. Fietsers kunnen er via de fietsroute “Zeebrugge strand” genieten van een autovrij ecologisch waardevol gebied tussen Brugge en de kust dat echter planologisch onverantwoord voorbestemd is voor industriële ontwikkeling. Het in onze tijd van droogte en overvloedige neerslag zo noodzakelijke bufferbekken voor de waterhuishouding wordt daarmee door grootschalige en ongewenste verharding samen met de natuur teniet gedaan. Nog meer dan 30 ha ongebruikt industrieterrein ten zuiden van de Herdersbrug zou beter beschikbaar gemaakt worden.”

Slopen en verharden zijn er uit den boze
“De vergunningsaanvraag bevat de sloop van de jachtwachterswoning (hoeve in Lentestraat 3) , daterend van rond 1730. Dit uiterst waardevolle gebouw is in perfecte staat, en tot voor kort bewoond en onderhouden. Vanuit de dienst monumentenzorg wordt bevestigd dat de bedreigde hoeves Lentestraat 3 en 5 opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Vooral het pand Lentestraat 3 is bijzonder. Er is meer: dit gebouw werd gerestaureerd met subsidies van Stad Brugge. Het is onbegrijpelijk dat eenzelfde overheid een restauratieproject subsidieert, om het daarna te slopen.
Deze restauratie werd vanuit de dienst monumentenzorg uiterst deskundig begeleid door een specialist en door een deskundige architect.”
“Aan dit restauratiedossier is een clausule verbonden “acte non modificandi”. Er mag bijgevolg niets aan het gebouw veranderd worden en het is logisch dat het zeker niet gesloopt mag worden. De klimaatopwarming laat zich veel sneller en ingrijpender voelen dan zelfs de meest pessimistische modellen naar voren schoven. Waar ontharding en behoud van open ruimtes essentieel is om een antwoord te bieden op die uitdagingen, vraagt men hier toestemming om zowat 42 hectare grotendeels te verharden. Dit is totaal uit den boze, en druist in tegen elke “beleidsverklaring”. De Spie moet zeker onaangeroerd en zelfs definitief beschermd worden voor het welzijn van de bevolking.”

Het project is de voortzetting van een slechte ruimtelijke ordening
De inplanting van een hoogwaardig bedrijventerrein over het geheel van het deelgebied De Spie beschadigt de huidige bestaande open ruimte in het agrarisch landschap binnen het regionaalstedelijk gebied Brugge. Dit is ten onrechte nooit door de Raad van State inhoudelijk behandeld geweest.” Het openbaar onderzoek loopt nog tot 13 augustus.

1 reactie

Marleen Brutyn
Geschreven op 2022-08-10 00:08:42
Aansluitend stel ik mij de vraag waarom het stadsbestuur van open poldergrasland weer eens bedrijventerrein wil maken. Temeer ik het bericht kreeg dat er o.a. op Monnikenwerve zoveel hectare bedrijventerrein ligt te verkommeren met verkrotte gebouwen. Percelen waar het gras door het asfalt groeit, magazijnen waarvan de helft van de ramen kapot zijn en de (veelal nog asbest golfplaten) daken op instorten staan. Is het financieel winstgevender om van nieuwe gebieden industrieterrein te maken dan de oude industriegrond herop te waarderen en te saneren? Het menselijk en het natuurlijk kapitaal dreigt weer eens de verliezer te worden. Het is meer dan tijd ook het menselijk en het natuurlijk kapitaal in de boekhouding op te nemen.

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.