Home > Vorig jaar opvallend sterke afname van transmigranten in Zeebrugge

Vorig jaar opvallend sterke afname van transmigranten in Zeebrugge

Geschreven op 16 april 2024 om 09:23 door Mario De Wilde

Het aantal transmigranten dat in Zeebrugge werd aangetroffen is in 2023 sterk gezakt, zo blijft uit cijfers van Minister Verlinden en van Minister Van Peteghem die gewezen federaal Parlementslid en Vlaams Open Vld-lijsttrekker Jasper Pillen kon inkijken. In het havengebied van Zeebrugge werden in 2021 in totaal 2359 transmigranten aangetroffen, waarvan 831 transmigranten in het havengebied zelf, 1231 transmigranten in vrachtwagen/containers en 297 transmigranten op de trein. In 2022 zijn er in totaal 430 transmigranten aangetroffen, waarvan 229 transmigranten in het havengebied zelf en 201 transmigranten in vrachtwagen/containers. In 2023 zakte dit cijfer verder en werden er in totaal 361 transmigranten aangetroffen, waarvan 187 transmigranten in het havengebied zelf, 164 transmigranten in vrachtwagen/containers en 10 transmigranten op de trein.

Pillen ziet wel een afname van het aantal politiecontroles de laatste jaren. “De controles met de X-ray scanner zakten sterk. Uit de cijfers van Minister Verlinden blijkt dat er in 2021 nog 12.338 controles waren met de scanner. In totaal 124 personen werden daarbij aangetroffen. In 2022 en 2023 zakte dat aantal naar respectievelijk 5466 en 4695 scans, met telkens maar 5 gevonden personen in 2022 en 8 personen met slechts 1 ‘hit’ in 2023. “Afgaand op die cijfers moet je je afvragen of er nu gewoon minder transmigranten zijn of dat er te weinig controles waren” aldus Pillen.

Om meer zekerheid te hebben keek Pillen ook de cijfers van de douane in. De douanediensten hielden hun scans wel op hetzelfde niveau de afgelopen jaren. In 2021 waren er 9902 scans waarbij 58 transmigranten werden aangetroffen, in 2022 7022 scans met 2 aangetroffen personen en in 2023 terug 9211 scans met 4 aangetroffen transmigranten. “Het aantal scans bleef ongeveer gelijk in 2021 en 2023 en toch werden veel minder personen aangetroffen” besluit Pillen.

Op het vlak van de controles door de hondenteams van de politie wordt het volgende vastgesteld: de toename van het aantal controles met twee shiften leidde tot extra vaststellingen, van 162 detecties in 2021 over 290 detecties in 2022 en 193 detecties in 2023.

Op het vlak van manuren spendeerde de scheepvaartpolitie in 2023 proactief 7.526 manuren aan gerichte controles en reactief 3.472 manuren, dus uren besteed aan diepgaander onderzoek naar mensenhandel. In 2022 waren dit proactief 6.156 manuren en reactief 3.596 manuren. In 2021 waren dit proactief nog 6.984 manuren en reactief 13.714 manuren. “Dus terwijl de politie meer uren gericht en proactief controleert daalt het aantal reactieve uren” stelt Pillen vast. “Dit wijst opnieuw op een sterke afname dankzij de inzet van onze politie en douane.”

“Men kan uit al deze cijfers dus afleiden dat de extra inspanningen op het vlak van proactieve controles haar vruchten afwerpt. De douane die het aantal scans op peil houdt, de extra honden patrouilles en de vele extra manuren aan proactieve opsporing van onze politiemensen helpt om het fenomeen van de transmigratie in Zeebrugge onder controle te houden. Het is belangrijk dat de inspanningen worden verdergezet” aldus nog Jasper Pillen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.