Home > Vlaamse parlementsleden deze middag op bezoek bij maatwerkbedrijf Footstep

Vlaamse parlementsleden deze middag op bezoek bij maatwerkbedrijf Footstep

Geschreven op 22 februari 2019 om 16:31 door Mario De Wilde

Op initiatief van de vijf Vlaamse provincies bezochten Vlaamse parlementsleden op 22 februari in elke provincie een maatwerkbedrijf. In West-Vlaanderen organiseerde POM West-Vlaanderen een bezoek aan maatwerkbedrijf Footstep. Op 1 januari trad het decreet ‘Maatwerk bij collectieve inschakeling’ van de Vlaamse Regering in werking. Deze hervorming wil werk en ondersteuning op maat bieden aan mensen die moeilijk een job vinden. Om de werking van maatwerkbedrijven beter te leren kennen en om hun economische en maatschappelijke meerwaarde in de verf te zetten, organiseerden de Vlaamse provincies werkbezoeken voor Vlaamse parlementsleden. Maatwerkbedrijven, vroeger gekend als beschutte en sociale werkplaatsen, stellen mensen tewerk die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Met 27.000 werknemers zijn de 148 Vlaamse maatwerkbedrijven niet meer weg te denken uit onze Vlaamse economie. “Als je weet dat de helft van de industriële bedrijven met minstens 10 werknemers in West-Vlaanderen samenwerkt met een maatwerkbedrijf, besef je dat maatwerkbedrijven voor een sterke economische return zorgen”, getuigt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen en gedeputeerde voor Economie. “Drie jaar na onze West-Vlaamse verankeringsstudie, zal Vlaanderen nu een gelijkaardige studie opzetten om de verankering van de maatwerkbedrijven binnen de Vlaamse economie in kaart te brengen.”
Terugverdieneffect
Netwerkfederatie SST berekende een terugverdieneffect van €12.228 per jaar per individu tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf. De kost van een werkloosheidsvergoeding valt weg, medewerkers genieten van een hoger inkomen, dragen bij aan de belastingen en kunnen zelf weer investeren in onze economie. “Dat globale maatschappelijke terugverdieneffect, maar vooral de onmiskenbare rol die de maatwerkbedrijven spelen in het verankeren en versterken van reguliere productiebedrijven, sterken ons in de keuze om via POM West-Vlaanderen, samen met 4Werk, de koepel van de West-Vlaamse maatwerkbedrijven, ook de komende jaren verder hierop in te zetten,” vertelt Jean de Bethune.
Footstep
Met 600 medewerkers is Footstep een belangrijke sociale werkgever in regio Brugge. Hun activiteiten gaan van de productie van metaaldraadartikelen, de uitbating van twee hotels en de cafetaria van twee kinderboerderijen tot het verpakken van food en non-food, groenbeheer, poets- en schilderdiensten.
Groepsfoto met o.a. Vlaams parlementsleden Daniëlle Godderis T’Jonck, Cathy Coudyser, Martine Fournier en provincieraadsleden Dominiek Sneppe en Justine Hollevoet

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.