Home > Vervoerregio Westhoek betrekt stakeholders bij opmaak mobiliteitsplan

Vervoerregio Westhoek betrekt stakeholders bij opmaak mobiliteitsplan

Geschreven op 14 februari 2020 om 18:17 door Mario De Wilde

Voor de opmaak van zijn regionaal mobiliteitsplan organiseert de vervoerregio Westhoek op woensdag 12 februari twee infomomenten voor stakeholders en raadsleden. “De input van onze stakeholders is heel belangrijk. We willen bij de opmaak van de regionale visie zo ruim mogelijk rekening houden met wat in de regio leeft”, zegt Peter Roose, burgemeester van Veurne en namens de gemeenten voorzitter van de Vervoerregioraad. Deze nieuwe participatieve aanpak maakt deel uit van basisbereikbaarheid. Dat is de vraaggestuurde Vlaamse visie op mobiliteit waarbij combimobiliteit centraal staat: het combineren van verschillende vervoersmiddelen. Vlaanderen is daarbij ingedeeld is in 15 vervoerregio’s die elk hun eigen mobiliteitsplannen ontwikkelen.
Vernieuwde aanpak openbaar vervoer
De vervoerregio Westhoek bestaat uit de steden en gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke. Het eerste resultaat van die vervoerregio wordt een visie op de vernieuwde aanpak van het openbaar vervoer. Door de invoering van basisbereikbaarheid vallen een aantal sturende principes achter de organisatie van het openbaar vervoer weg. De hertekening van het busnetwerk gebeurt met de implementatie van basisbereikbaarheid in onderling overleg met de gemeenten van de regio die samen met de Vlaamse partners tot een consensus moeten komen over dat nieuwe netwerk. Bedoeling is daarbij de beschikbare middelen op een zo efficiënt mogelijke wijze in te zetten en tegelijk een oplossing te bieden voor specifieke vervoersnoden zoals ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking.
Rekening houden met regionale noden
“We willen bij de opmaak van de regionale visie zo ruim mogelijk rekening houden met wat in de regio leeft”, zegt Lieven Van Eenoo, namens het Vlaamse beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. “Daarom organiseren we twee infomomenten. Eén voor de ruime groep stakeholders: vertegenwoordigers van allerhande doelgroepen en mobiliteitspartners, van ouderenverenigingen over sociale partners tot scholen en zorginstellingen. En één voor de geïnteresseerde raadsleden uit de regio: vertegenwoordigers in de gemeenteraden, de provincieraad en de diverse parlementen.”
Draagvlak creëren
“We betrekken deze groepen doelbewust in het studietraject. De geïnteresseerde stakeholders worden zowel apart als plenair betrokken bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. Hun inbreng is belangrijk: zij leveren ons vanuit hun ervaring nuttige informatie en krijgen de kans te reflecteren over onze voorstellen. Ook de rol van de gemeenteraadsleden is zeer specifiek. Aan het einde van de rit wordt het mobiliteitsplan immers aan de gemeenteraden voorgelegd en wordt de instemming gevraagd met het resultaat. Een goede kennis van het proces en regelmatige tussentijdse betrokkenheid zijn dus belangrijk voor het draagvlak van dit project in de betrokken gemeenten”, zegt Lieven Van Eenoo.
“Vandaag staan we aan het begin van een boeiend proces waarbij diverse overheden in openheid en interactie met het middenveld een visie ontwikkelen op de mobiliteitsaanpak in de regio. Voor de concrete uitvoering ervan op het terrein zullen nog steeds velen apart verantwoordelijk zijn, maar door te vertrekken vanuit een gedeelde visie, versterken we het resultaat van al deze inspanningen”, zegt Peter Roose.
Gezamenlijke visie op mobiliteit
De partners in de vervoerregio Westhoek werken een gezamenlijke mobiliteitsvisie uit voor de komende 20 jaar. De studie moet een antwoord bieden op de uitdagingen van onze regio:
– Fietsen aantrekkelijk maken door de realisatie van samenhangende, veilige fietsnetwerken en verhogen van het fietscomfort;
– Op gecoördineerde wijze vervoersarmoede aanpakken;
– De leefbaarheid van dorpen en schoolomgevingen verhogen;
– Een veilig en vlot wegennet uitbouwen;
– Ook de grensoverschrijdende mobiliteit organiseren.
Basisbereikbaarheid: een vraaggestuurde mobiliteitsvisie vanuit 15 vervoerregio’s
Op 26 april 2019 heeft het Vlaams Parlement het decreet basisbereikbaarheid goedgekeurd. Daarmee werd de aanzet gegeven tot een hervorming van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. Dat vertrekt niet langer van het louter lokale of Vlaamse perspectief maar wordt aangestuurd vanuit een regionale benadering. Dat is niet onlogisch: de verkeersstromen overstijgen veelal het grondgebied van de gemeente, maar blijven toch meestal binnen een regionale actieradius. Om deze regionale planning efficiënt aan te pakken heeft de Vlaamse Regering Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoerregio’s. Elke regio vormt op mobiliteitsvlak een samenhangend geheel. De gemeenten van de vervoerregio vormen samen met de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel een vervoerregioraad. Die raad is een officieel overlegplatform dat de beleidsvisie inzake mobiliteit voor de hele regio moet vaststellen. Om dit proces vlot te laten verlopen heeft de Vlaamse overheid een studiebureaus aangesteld. Deloitte, Traject, Mint en O2 doen dit in de regio Westhoek.

Meer info: www.basisbereikbaarheid.be

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.