Home > Vanaf nu ziet het Kerelsplein van Roeselare er zo uit, na complete make-over

Vanaf nu ziet het Kerelsplein van Roeselare er zo uit, na complete make-over

Geschreven op 4 juli 2022 om 08:31 door Mario De Wilde

Zopas werd het vernieuwde Kerelsplein officieel geopend en konden kinderen er naar hartenlust ravotten. Het Kerelsplein dat aan een grondige renovatie toe was, werd in een jaar tijd volledig heringericht. Met de renovatie wou de Stad Roeselare verder inzetten op het Kerelsplein als grootste speelplein van Roeselare en moest ervoor gezorgd worden dat de site optimaal geschikt was voor speelpleinwerking, maar evenzeer voor de andere gebruikers van de site: huurders van de verschillende gebouwen, jongeren, buurtbewoners (met kinderen) en bij uitbreiding alle inwoners van Roeselare.

Zes functionele en recreatieve zones werden gedefinieerd en ontworpen:
In de kleuterzone werden bestaande speeltoestellen herschikt en nieuwe educatieve speelimpulsen geplaatst.
Ook de hoofdspeelzone tussen het voetbalveld en het Collievijverbeekfietspad, werd vernieuwd. Deze zone kan worden opgedeeld in zes aparte zones: een ontmoetingsruimte/zandbak met zandspeeltoestel, een waterspeeltuin, het amfitheater, vooraan de kleuterspeelzone en 2 speelzones (2-6 jaar en 6-12 jaar).
Heel wat speeltoestellen werden verplaatst of vervangen door andere volwaardige elementen. Voor de 2- tot 6-jarigen kwam er onder meer een dubbele wip, carrousel, zandtoestel en waterelement bij. In de speelzone voor de 6- tot 12-jarigen is er een pendelwip, familieschommel, dubbele kabelbaan, boshuis, klimrots en ander leuks! Aandacht ging ook naar speelmogelijkheden voor kinderen met een beperking.
In de hoofdspeelzoneis er ook een waterspeeltuindiemet vaste en verstelbare elementen voor heel wat extra speelwaarde zorgt. Tegelijk zet deze speeltuin ook de aanwezigheid van water in en rond het Kerelsplein in de kijker,verwijzend naar de Collievijverbeek.
Verder werd ook het mobiliteitsparcours vernieuwd. De versleten kunststofverhardingen werden vervangen door een solide en duurzame betonverharding om naar hartenlust te kunnen fietsen, gocarten, steppen en rolschaatsen. De nodige verkeerssignalisatie en bebording op kindermaat, biedt een speelse educatieve meerwaarde.
Aandacht voor ontharding, meer groen en water
In het totaalconcept werd de nodige aandacht gegeven aan ontharding, meer groen en water. Het totale aandeel verharding werd sterk gereduceerd met 811 m2 minder verharding. Ook werd er ongeveer 1943 m2 extra groen aangeplant met struiken, haagplanten en hoogstammige bomen. De waterspeeltuin in de hoofdspeelzone is verbonden met het recent aangelegde waterretentiebekken op de site. Een deel van het opgevangen hemelwater va de gebouwen, wordt gebruikt om de waterspeelplaats van water te voorzien. Samen met het waterretentiebekken en het voetbalveld vormt de waterspeelplaats een circulair geheel, waarbij het hemelwater bij overschot voor een deel teruggegeven wordt aan de bodem en slechts bij mondjesmaat naar de beek teruggaat.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.