Home > Vanaf november opnieuw tijdelijke opvang van asielzoekers in Bredene

Vanaf november opnieuw tijdelijke opvang van asielzoekers in Bredene

Geschreven op 20 oktober 2022 om 08:34 door Mario De Wilde

In vzw Horizon in de Kapelstraat worden van november tot maart, net als tijdens de wintermaanden in 2015 en 2019, asielzoekers opgevangen. De federale overheidsdienst Fedasil heeft met de vzw Horizon in de Kapelstraat een contract afgesloten voor de opvang van asielzoekers. Bredene werd hiervan op de hoogte gebracht. Horizon zal het complex verhuren van begin november tot begin maart. Dat was ook zo in 2015 en 2019. Het betreft opnieuw een tijdelijke opvang want een langere opvang in het centrum is niet mogelijk omdat Horizon na 4 maart niet meer beschikbaar is. Net als bij de vorige tijdelijke opvang is Bredene ervan overtuigd dat Fedasil deze opvang op een goede manier kan en zal organiseren en dit in samenspraak met vzw Horizon die de gebouwen ter beschikking stelt. Het gemeentebestuur en de lokale politiezone Bredene/De Haan zullen alles van nabij opvolgen.
Humanitaire noodopvang
Het betreft hier humanitaire noodopvang. De bewoners van het noodopvangkamp ontvangen de meest elementaire zorgen: een dak boven hun hoofd, voedsel, de nodige veiligheid en een minimum aan comfort. Verder verleent Fedasil eerste hulp bij medische problemen, een beperkt aanbod aan activiteiten en beantwoorden ze de eerste vragen van de bewoners. Het tijdelijke noodopvangcentrum te Bredene zal, zoals alle centra van Fedasil , een open centrum zijn. Dit wil zeggen dat de asielzoekers vrij zijn om het centrum te verlaten. In het centrum zullen activiteiten en vorming voor de bewoners worden georganiseerd.
Huishoudelijk reglement
Fedasil vraagt van de bewoners van het centrum een duidelijk engagement: zo worden zij mee ingeschakeld om het centrum te onderhouden en er is ook een huishoudelijk reglement dat de regels van het samenleven in het centrum, maar ook met de gemeenschap buiten het centrum, vastlegt.
Gezondheid
Asielzoekers worden bij hun registratie in Brussel medisch gescreend. Alle maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid worden strikt opgevolgd.
Inwoners uit de Maria-Duynewijk krijgen vandaag een bewonersbrief/folder van Fedasil in de bus met alle informatie over het tijdelijke opvangcentrum in Horizon.
Foto: gemeente Bredene

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.