Home > Uitgebrand klooster Zusters van Liefde in Heule toont heropbouw

Uitgebrand klooster Zusters van Liefde in Heule toont heropbouw

Geschreven op 13 februari 2022 om 10:35 door Mario De Wilde

Op 20 april 2022 zal er een jaar verstreken zijn, sinds een hevige brand onherstelbare schade aanbracht aan de kapel en de rechtervleugel van het kloostergebouw in de Mellestraat in Heule. Voor de zusters en voor velen die met het gebouw en/of het klooster meer vertrouwd waren, was dit een zware schok. Sindsdien zaten ze echter niet stil. Veel gesprekken en brainstorming tussen de zusters, de architect, Stad Kortrijk en de school Spes Nostra brachten alle partijen stap voor stap verder. Langzaam en geduldig. De Zusters van Liefde zijn blij dat ze – in een goede verstandhouding – konden overleggen met mensen die het hele project mee gestalte willen geven.

Stand van zaken
Graag willen ze nu dit nieuws delen en tonen waar ze nu staan en welke plannen er op de tafel liggen.

Het project omhelst twee facetten:
1. de kapel
2. de zowat onherstelbaar beschadigde rechterkloostervleugel

Onder de deskundige begeleiding van de architecten Sileghem & Partners kwamen voorstellen tot stand waarbij alle partijen zich goed voelden. In een eerste fase wordt de kapel aangepakt. Na uitgebreid onderzoek en overleg werd beslist dat de topgevel – die nu nog gestut wordt – behouden blijft.

Het kapelvolume aan de Mellestraat is voor de Heulenaars en voor het dorp een baken van herkenning. In de raamopening van de topgevel komt een artistieke invulling. Achter de topgevel komt een gedeeltelijke reconstructie van het dakvolume, boven de open ruimte waar alles nu nog braak ligt en de brandsporen goed zichtbaar zijn. Onder dit dak komt een onthaalruimte die uitkijkt op de nieuwe kapeltuin. Daarbovenop wordt een stille ruimte voorzien die dienstig kan zijn voor de zusters, maar evengoed toekomstgericht is op de nood aan verstilling voor jongeren en hun begeleiders van de school.

De architect is vast van plan om wat nog gerecupereerd kan worden uit de afgebrande kapel te restaureren voor hergebruik. Op die wijze ontstaat een harmonieuze link tussen heden en verleden. Het ontwerp zoekt aansluiting op de symboliek die op vandaag een spiegeling kan zijn van onze roots. In een tweede fase wordt een nieuwbouw gepland voor de school die haast tegelijkertijd ontstaan is met de stichting van het klooster: een eerste loot aan de boom die het klooster later werd. Tegelijk met de aanpak van de kapel wordt de rechtervleugel gesloopt. Voor de latere heropbouw tekende de architect plannen die een herkenbaar vervolg zijn van hoe het gebouw er op vandaag uitziet, weliswaar in een hedendaagse gedaante… waarbij transparantie, eenvoud en helderheid troeven zijn. Na de verwerking van de nodige documenten en plannen, hopen we tegen het midden van het jaar met de werken te kunnen beginnen.

Foto © Zusters van Liefde, Heule

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.