Home > Start schooljaar over twee weken in pandemieniveau geel

Start schooljaar over twee weken in pandemieniveau geel

Geschreven op 18 augustus 2020 om 11:17 door Mario De Wilde

Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen om het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) te laten starten in pandemieniveau geel met grote waakzaamheid.
Hierbij hielden ze rekening met:

het advies en de verantwoording van de experten van de GEES,  zowel epidemiologische als pedagogische overwegingen,  het welzijn van leerlingen, leraren en ouders. Voor het secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs (vanaf 12 jaar) worden enkele maatregelen in de pandemieniveaus aangepast.

In niveau geel en oranje dragen volwassenen en leerlingen een mondmasker, ook in de klas. Dit is niet nodig bij pauzes in openlucht of tijdens sportactiviteiten.

In niveau geel wordt de aanwezigheid van niet-essentiële derden beperkt en indien toch vereist met de nodige veiligheidsmaatregelen. Ook de extra-murosactiviteiten worden tijdelijk opgeschort.  In het secundair onderwijs wordt in niveau geel standaard uitgegaan van een vijfdaagse schoolweek.

Niveau oranje werd aangepast voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze leerlingen kunnen, gelet op de beperkte impact op de transmissie van het virus en pedagogische overwegingen, in pandemieniveau oranje alsnog 5 dagen naar school.

In functie van een vlotte opstart van het schooljaar verwelkomen alle basis- en secundaire scholen in de eerste lesweek alle leerlingen, dus ook de leerlingen uit de 2de en 3de graad in pandemieniveau oranje. Kwetsbare leerlingen worden in niveau oranje altijd op school uitgenodigd.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar niveau oranje. Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid, samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing van dit overleg mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren.

De beslissing om een school (gedeeltelijk) te sluiten omwille van een infectieziekte en dus ook COVID-19 wordt genomen door het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, na overleg met de CLB-arts. De betrokken school meldt deze beslissing aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het team Infectieziektebestrijding beslist na overleg met de CLB-arts, de arbeidsarts en de preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten. De school informeert het personeel, leerlingen en ouders.  Verdere operationalisering volgt zo snel als mogelijk zodat scholen, CLB’s en internaten het schooljaar in goede orde kunnen voorbereiden.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.