Home > Stadspersoneel van Brugge rijdt vanaf nu nog groener

Stadspersoneel van Brugge rijdt vanaf nu nog groener

Geschreven op 18 maart 2019 om 17:23 door Mario De Wilde

De stad Brugge ambieert om tegen 2020 de emissies van haar eigen vloot te reduceren met 20%. De verduurzaming van de personeelsverplaatsingen is daarbij essentieel. Waar mogelijk wordt ingezet op milieuvriendelijkere vervoersmiddelen, in eerste instantie de fiets (inclusief elektrische fietsen). Op 21 maart 2018 ondertekende Stad Brugge ook al de ‘Green Deal Gedeelde Mobiliteit’ waarbij het stadsbestuur zich engageerde om concrete acties te ondernemen die betrekking hebben op autodelen, carpoolen en fietsdelen (met maximale aandacht voor elektrisch). Burgemeester Dirk De fauw: “Zowel in ons mobiliteitsplan, energieactieplan en fietsplan hebben we aandacht voor gedeelde mobiliteit. En we tonen als stadsbestuur uiteraard graag het goede voorbeeld. Daarom zetten we in 2018 een bestek in de markt voor het uitrollen van elektrische deelfietsen voor dienstverplaatsingen van het stadspersoneel. Met de aankoop van de 16 elektrische dienstfietsen en 4 elektrische cargofietsen voor verschillende stadsdiensten willen we maximaal inzetten op duurzame dienstverplaatsingen en leveringsmethodes ter vervanging van de dienstwagens. We rekenen daarbij op het gunstig effect dat dit zal hebben op de modal shift van de werknemers, van de auto naar de fiets.” Schepen van Personeel Martine Matthys: “Bovendien wil Stad Brugge het gebruik van dienstfietsen beperken tot dienstverplaatsingen en het woon-werkverkeer met eigen fiets aanmoedigen. Om het gebruik van de eigen fiets aan te moedigen, voerde Stad Brugge ook al de ongelimiteerde kilometervergoeding in voor woon-werkverkeer. Door het beschikbaar stellen van deze elektrische dienstfietsen wordt ook de druk op een uitbreiding van het wagenpark verlaagd. In een latere fase kan, na gunstige evaluatie van het effect van de inzet van e-fietsen weliswaar, het wagenpark stapsgewijs worden afgebouwd.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.