Home > Stadsbestuur van Brugge wil geen hoogbouw toelaten in centrum

Stadsbestuur van Brugge wil geen hoogbouw toelaten in centrum

Geschreven op 22 juni 2022 om 19:22 door Mario De Wilde

Visie op hoogbouw in en rond Brugge

De skyline van de stad Brugge is één van de parels aan de UNESCO-kroon. Je ziet de historische torens van het Belfort, de Sint-Salvatorskathedraal en van de Onze Lieve Vrouwekerk van ver. Het levert een fantastisch beeld op. Kom je terug vanop reis dan is het zien van de torens gelijk aan thuis komen. “We koesteren onze skyline en willen die vrijwaren”, zegt schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon. Brugge is een levendige stad. Daarin hoort ook nieuwbouw thuis. Hoger bouwen in of aan de rand van die historische stad zorgt dan wel eens voor onenigheid: kan dat wel en welke impact heeft dat op die skyline? “Hoger bouwen moet dan ook doordacht gebeuren. Dat vraagt ruimte, goede en juiste architectuur en een context waar dat kan. Daarom maakten we nu een visie op hoogbouw in en rond de stad”, aldus Demon.

In Brugge ligt hoger bouwen nog gevoeliger dan in sommige andere steden omwille van het UNESCO-label van werelderfgoed. UNESCO vraagt al verschillende jaren naar de globale visie van de stad op dat hoger bouwen. UNESCO is op zich niet tegen hoger bouwen maar willen wel weten hoe we dat zien en waar hoger bouwen kan. Ze willen een garantie op het vrijwaren van de kernkwaliteiten van het werelderfgoed. Naast die skyline zijn namelijk ook volgende zaken kernkwaliteiten die onze binnenstad tot werelderfgoed maken: Brugge als levendige stad met een mix van functies en continuïteit als woonstad doorheen de geschiedenis en Brugge als stad waarin architectuurstijlen elkaar opvolgen. De stad behoeft dus geen stolp, nieuwe ontwikkelingen kunnen en hoogteaccenten kunnen daarin een plaats krijgen zolang de kernkwaliteiten maar gerespecteerd worden.

“De visie die nu voorligt geeft aan hoe we in de toekomst willen omgaan met hoger bouwen en hoe dat hoger bouwen zich inpast in dat werelderfgoedverhaal”, vertelt Demon. “Waar hoger bouwen kan gebeurt dat op maat van de stad, punctueel en doelgericht. Op plaatsen waar ruimte is en waar het past. De visie is geen breuk met het verleden, in tegendeel, ze bouwt erop verder. De Stad heeft een traditie van maatwerk en bouwen op maat van de stad waarin spaarzaam omgegaan wordt met hoogteaccenten.”

De visie verankert het bestaande beleid en stelt scherp waar dat nodig is. De visie vat samen wat er al allemaal geregeld is op het vlak van hoogtes en komt tot volgende lijnen:
• We bepalen de hoogtes langs invalswegen
• We geven ruimte aan de stadspoorten
• De vesten vormen een scherpe grens tussen het werelderfgoed en de omgeving
• We hebben bijzondere aandacht voor de poortstraten en de kanalen
• In de binnenstad domineert de historische skyline
• We bakenen in de rand duidelijke zones af:
◦ In het kaaidistrict en de haven en aan het station hebben hogere gebouwen een duidelijke plaats. In het kaaidistrict is er 1 toren van 50m hoog, in de stationsomgeving kan bouwen tot 40m hoog (dit is nu al zo)
◦ De historische verbinding met de zee houden we open
◦ In de zand-leemstreek past hoger bouwen zich in beboste landschap in
◦ De socio-medische campus en zones voor industrie bieden ruimte voor hoger bouwen

De stedenbouwkundige verordening, de verschillende Ruimtelijke uitvoeringsplannen, BPA’s, conceptstudies en masterplannen zijn richtinggevend of spelen een rol in het bepalen van deze visie.
Franky Demon: “In het kort bouwen we hoger op maat van de stad waar het kan en ook wenselijk is. De ontwikkelingspolen van de stad zijn in het gemeentelijk structuurplan ooit al vastgeklikt in het Noorden en het Zuiden van de stad, namelijk de haven met het kaaidistrict en de stationsomgeving. Daar kiezen we uitdrukkelijk voor hoger bouwen. Met dat hoger bouwen op die plekken zorgen we er ook voor dat we het ruimtebeslag kunnen behouden op wat het is en toch groeien als stad en ruimte geven aan wonen, werken, ontspannen, ondernemen, verpozen en recreëren.

“Met deze visie gaan we nu in dialoog met UNESCO-Parijs. We plannen ook een overleg met de erfgoedstakeholders in de stad en voor Brugge en willen deze visie na die dialoog verankeren in ons ruimtelijk beleid als Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling. Deze visie op hoger bouwen wordt richtinggevend voor alle aanvragen voor omgevingsvergunningen”, geeft Demon mee.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.