Home > Stad Brugge trekt toelagen socio-culturele verenigingen op

Stad Brugge trekt toelagen socio-culturele verenigingen op

Geschreven op 3 februari 2020 om 16:45 door Mario De Wilde

Cultuur is belangrijk, zeker in een stad als Brugge. Bij de opmaak van de meerjarenbegroting was het dan ook voor de cluster cultuur een uitdaging om binnen de beschikbare kredieten een ambitieus beleid mogelijk te maken. Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “We beseffen bovendien dat het cultuurleven in Brugge veel meer is dan wat we als stadsbestuur zelf realiseren. Talloze verenigingen in heel verschillende disciplines zijn in Brugge actief, en ondersteunen zo niet alleen het culturele, maar ook het sociale weefsel van onze stad. Als stad bieden we ondersteuning door logistieke steun, huisvesting en toelagen.  We stelden echter vast dat de toelagen als sinds 2008 niet meer zijn aangepast. We gingen binnen de enveloppe van de cluster cultuur op zoek naar mogelijkheden om toch een aanpassing te kunnen doen. Door kritisch te kijken naar wat we zelf doen, vonden we de nodige middelen om voor de culturele verenigingen een inspanning te kunnen doen. Ik ben dan ook zeer blij dat ik u vandaag het volgende goede nieuws kan bezorgen: zowel de verenigingen die volgens het puntensysteem werken, als de nominatieve toelagen hebben we kunnen optrekken. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde deze ochtend de aanpassingen goed. We leggen ze op 18 februari voor aan de gemeenteraad.
Zo willen we ons vertrouwen en waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers in al die verenigingen tonen. Ik heb er van bij het begin van mijn mandaat als schepen van Cultuur voor geijverd dit aan te pakken, met goed gevolg. Voor u zit dan ook een tevreden man. Mijn grote dank gaat uit naar Steven Slos en Bart Vanduyver voor hun gedrevenheid, zowel voor de ondersteuning van de verenigingen die ze in hun dagelijkse werken bieden, als voor hun creativiteit om dit dossier – in de voor Cultuur op andere niveaus barre budgettaire tijden – tot een goed einde te brengen.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.