Home > Stad Brugge schenkt vanavond € 5.000 aan het Fonds Marleen Temmerman

Stad Brugge schenkt vanavond € 5.000 aan het Fonds Marleen Temmerman

Geschreven op 9 februari 2019 om 14:09 door Mario De Wilde

Vanavond om 22 uur overhandigt Schepen van Sociale Zaken Pablo Annys in het The Bruges Beer Experience, te 8000 Brugge, Breidelstraat 3 een cheque van € 5.000 aan het Fonds Marleen Temmerman. De prijs zal in ontvangst genomen worden door Prof. Dr. Frank Vandekerckhove, Kliniekhoofd Vrouwenkliniek Reproductieve Geneeskunde van de Universiteit Gent.

Strijd voor seksuele gezondheid

Het Fonds Marleen Temmerman van de Universiteit Gent strijdt voor seksuele en reproductieve gezondheid als basisrecht voor iedereen. Waar ook ter wereld. En ijvert voor een betere toegankelijkheid tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg wereldwijd, en een hogere kwaliteit van de verleende zorgen.
Het Fonds Marleen Temmerman ook wel geheten International Centre for Reproductive Health , afgekort ICRH is een erkende partnerorganisatie van de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie). De reputatie en de verwezenlijkingen zijn des te opmerkelijker omdat ze tot stand komen zonder noemenswaardige structurele subsidiëring: de werking wordt zo goed als volledig gefinancierd via projectsubsidies vanwege verschillende nationale en internationale organisaties, alsmede via private schenkingen. Het Fonds Marleen Temmerman/ICRH is ondermeer actief in de strijd tegen sexueel overdraagbare aandoeningen, partnergeweld, contraceptie, moeder- en kindgezondheid.

Op het gebied van de SOA’s is het ICRH is vooral actief met betrekking tot HIV en HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Wat HIV betreft bestuderen het ICRH de omgevings- en gedragsfactoren die besmetting beïnvloeden, met als doel krachtige preventiestrategieën te ontwikkelen. Voor HPV werkt het Fonds rond besmetting en het voorkomen van baarmoederhalskanker, onder meer door de ontwikkeling van screeningstrategieën. Bijvoorbeeld: – onderzoek naar de aanvaardbaarheid van en de drempels voor HPV vaccinatie in sub-Sahara Afrika; – HIV- preventie aan de hand van het ontwikkelen van modellen die de verspreiding van HIV voorspellen.

Betreffende anti-conceptie:
Alle mensen zouden het recht moeten hebben om vrij en goed geïnformeerd te beslissen over hun voortplanting. Dit impliceert onder meer dat vrouwen toegang hebben tot het hele gamma van anticonceptiemethoden, maar ook tot veilige abortus, deskundige zorg bij de bevalling, prenatale en postnatale zorg, enzovoort. Deze voorwaarden zijn voor heel wat vrouwen niet vervuld. Bijvoorbeeld: een programma om het gebruik van moderne anticonceptiemethoden te stimuleren in Mozambique; het monitoren met behulp van innovatieve technologie van indicatoren voor contraceptiegebruik in Kenia.

Wat betreft: Moeder en kindgezondheid:
Ondanks een aanzienlijke daling blijven moeder- en kindersterfte onaanvaardbaar hoog, met respectievelijk 293.000 en 6,3 miljoen doden in 2013. Toegang tot- en kwaliteit van zorg zijn uiterst belangrijk om verbetering te brengen in deze situatie. De remedies en strategieën zijn gekend, maar de toepassing ervan laat te wensen over. Voor de komende jaren ligt de prioriteit in lage- en middeninkomenslanden op toegang tot anticonceptie en toegankelijkheid en kwaliteit van postnatale zorg. In hoge inkomenslanden gaat de aandacht in de eerste plaats naar psychosociale gezondheid tijdens de zwangerschap.
Bijvoorbeeld: het uitbouwen van moederwachthuizen waar vrouwen de laatste weken of dagen van hun zwangerschap kunnen doorbrengen in de nabijheid van een ziekenhuis, zodat ze verzekerd zijn van een bevalling in veilige omstandigheden; het uittesten van nieuwe en innovatieve manieren om pas bevallen vrouwen in Afrika te bereiken met informatie en dienstverlening rond gezondheid en anticonceptie.

Prof. Dr. Marleen Temmerman is algemeen gekend als gynaecoloog. Zij studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel, was betrokken in de strijd voor legalisering van abortus in België en werd vervolgens wereldwijd actief op het gebied van vrouwen- en kinderrechten, in het bijzonder op het medisch gebied, met als specialisatie anti-conceptie, voortplanting, het bevorderen van gelijkheid en het verzekeren van toegang tot onderwijs en het bestrijden van armoede door het verbeteren van vrouwenrechten. Zij stichtte “the International Centre for Reproductive Health (ICRH)” en was tot 2012 diensthoofd van de Vrouwenkliniek in het UZ Gent. Hierna werd zij directeur bij het WGO (de wereldgezondsheidsorganisatie) te Geneve. Sinds 2015 is zij actief als hoofd van het departement Gynaecologie aan de Aga Khan University in Nairobi. Ze is een pionier in het gevecht voor gelijke rechten voor vrouwen en dit wereldwijd. Wie vrouwenrechten verbetert, verbetert de kansen van kinderen, de economische en sociale ontwikkeling en bijgevolg op lange termijn de gehele wereld. Kinder- en vrouwensterfte vermijden en vrouwen onderwijs geven is de beste garantie om op lange termijn overbevolking tegen te gaan, en maatschappijen op economisch en sociaal gebied te ontwikkelen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.