Home > Scholengroep impact uit Assebroek presenteerde masterplan voor site ‘Jan Fevijn’

Scholengroep impact uit Assebroek presenteerde masterplan voor site ‘Jan Fevijn’

Geschreven op 19 februari 2020 om 17:00 door Mario De Wilde

Scholengroep impact uit Assebroek heeft voor de site ‘Jan Fevijn’, ter hoogte van de Daverlostraat 132, een masterplan opgemaakt. Bij de evaluatie van de site kwam onder meer naar voren dat sommige delen van het schooldomein bijna niet gebruikt werden, zoals het verharde voetbalveld tussen de sporthal en de Weidestraat. Het masterplan voorziet een aantal aanpassingen die deze onderbenutte delen een invulling geven, maar ook ingrepen die de site opwaarderen en een verbetering betekenen voor de school, maar ook voor de buurt. Algemeen directeur Wim Van Kerckvoorde van scholengroep Impact : ‘Wij presenteren voor onze terreinen een totaalvisie, een masterplan dat we gefaseerd gaan uitvoeren. Dat houdt in dat we geen ingrepen doen die we drie jaar later betreuren omdat we niet ver genoeg hebben gekeken. We denken strategisch aan de optimalisering van het gebruik van onze site en de uitbouw van ons brede schoolverhaal. Dat komt ten goede aan onze school en aan de buurt en ik ben blij dat we daar op dezelfde lijn zitten als het Brugse stadsbestuur.’

Het Brugse College van Burgemeester en Schepenen ging inderdaad principieel akkoord met de krijtlijnen uit het masterplan ‘Groene campus tussen wijken’. ‘Het slopen van enkele gebouwen en een reorganisatie op de campus biedt kansen aan plaatselijke verenigingen en buurtbewoners’, zegt schepen Franky Demon, ‘en het masterplan omvat een langetermijnvisie en verankert de scholencampus in de ruimere omgeving.’

Voorbeelden van ingrepen:

Op vandaag wordt het schooldomein langs de straat rondom omsloten door een omheining. Op termijn zullen enkel die afsluitingen die noodzakelijk zijn voor een optimale werking van de school behouden blijven. Zo zullen delen van de afsluiting ter hoogte van de Daverlostraat en de Weidestraat verwijderd worden. Op deze manier worden er extra toegangen tot de scholencampus gerealiseerd. Voetgangers en fietsers kunnen via de nieuwe toegangen het schooldomein vrij betreden en doorkruisen. Ook tussen het schooldomein en het Daverlopark zal een stukje afsluiting verdwijnen om een toegang tot het schooldomein vanuit het Daverlopark te realiseren. Een nieuw pad dat de bestaande paden in het Daverlopark verbindt met de nieuwe paden op het schooldomein zal aangelegd worden. Door doorsteken te realiseren wordt de campus toegankelijker voor leerlingen, bezoekers en buurtbewoners die makkelijk de campus kunnen doorkruisen en niet langer een omweg hoeven te maken. Welke invulling er zal worden gegeven aan delen van het terrein die nu niet vaak gebruikt worden, zal blijken uit bijkomend onderzoek, maar schepen Demon hoopt alvast op mogelijkheden voor de plaatselijke krachtbalclub Inter Assebroek.

Op de groepsfoto’s van links naar rechts: Anthony Strubbe, directeur Atheneum Jan Fevijn, Ilse Viaene, beleidsmedewerker van de school, Marc Beuten, lid Raad van Beheer scholengroep Impact, Pablo Annys, schepen van flankerend onderwijsbeleid, Wim Van Kerckvoorde, Algemeen Directeur scholengroep Impact, Jochen Rotsaert, ondervoorzitter Raad van Beheer scholengroep Impact, Franky Demon, schepen van ruimtelijke ordening en Inie Liekens, directeur basisschool Jan Fevijn

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.