Home > Ruim 80 bezwaarschriften tegen slopen van een huis in de Foerierstraat in Sint-Kruis bij Brugge

Ruim 80 bezwaarschriften tegen slopen van een huis in de Foerierstraat in Sint-Kruis bij Brugge

Geschreven op 6 september 2022 om 08:35 door Mario De Wilde

Er zijn niet alleen de recente bezwaren tegen de komst van de bovengrondse hoogspanningsmasten in onze provincie, ook in, en in de onmiddellijke buurt van de Foerierstraat in Sint-Kruis bij Brugge is er ongerustheid omtrent een omgevingsvergunning voor het slopen van een huis en het splitsen van het perceel in twee loten voor halfopen eengezinswoningen. Dat is door Mapie Invest BVBA bij het stadsbestuur van Brugge aangevraagd maar dat is niet naar de wens van de omwonenden. In het dossier blijkt het te gaan om een gebouw van 18 m breed, 12 m diep en tot 13 m hoog. Terwijl alle huizen in de buurt maximaal 7,5 m hoog zijn. Als het stadsbestuur van Brugge dit goedkeurt, vrezen de eigenaars in de verkaveling geconfronteerd te worden met gelijkaardige plannen als een woning verkocht wordt. Aannemers contacteerden al eigenaars om hun woning te verkopen met de bedoeling er een koppelwoning te bouwen.

Enkele buren namen het initiatief om alle eigenaars op te roepen een bezwaarschrift in te dienen. Na zowat anderhalve week hebben al ruim 80 eigenaars dit gedaan en het toont de samenhorigheid van de buurt om de sloop en het project tegen te gaan. Dit zijn  alvast een aantal van hun bezwaren:

· Inkijk/privacy: door de bouwhoogte is er rechtstreekse inkijk in de omliggende woningen.

· Afname licht: tussen half augustus en half april zorgt een gebouw van 13 m hoogte voor de omliggende woningen voor een schaduw tussen 11,5 m en 88 m.

· Zonnepanelen: de werking van al geplaatste zonnepanelen op omliggende woningen is verstoord van zodra er schaduw valt op 1 paneel. Een huis van 13 m hoogte werpt schaduw op panelen van één van de omliggende woningen.

· Wettelijke afstanden: de voorziene afstanden tot zijgrenzen en rooilijn worden niet gerespecteerd.
Wat daarbij opvalt: de omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening van Stad Brugge stuurde al op 10 juni een mail om te bevestigen dat de afstand van de perceelsgrenzen van 4 naar 3 meter mag worden herzien, terwijl de woning pas op 31 mei te koop werd gesteld.

· Buitenproportionele toename van verharding op het perceel: de bebouwde oppervlakte neemt toe van 141 m² naar 216 m² (+53%). De woningoppervlakte per nieuw kavel is 36,4% en 37,1% van elk lot. De voorschriften laten max. 33% toe. De totale verharde oppervlakte per woning wordt 65%.
Stad Brugge start het project “Breek uit” om tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden om ruimte te maken voor groen en water. Dan valt het niet te begrijpen als dit goedgekeurd wordt.

· In strijd met de “goede ruimtelijke ordening”: het kan toch niet dat alle te koop gestelde woningen in de Malehoek door projectontwikkelaars gekocht worden om er dure koppelwoningen te bouwen. Op die manier wordt de ruimtelijke ordening in Brugge nog meer een kakofonie van bestaande woningen met 1 bouwlaag en nieuwe hoogbouw koppelwoningen.
We begrijpen dat “kleiner wonen” een argument kan zijn om dit opsplitsen van 1 kavel in 2 loten toe te staan, maar dit zorgt helemaal niet voor betaalbaarder woningen. Op een lot van 600 m² in dezelfde verkaveling in de Malehoeklaan werd een koppelwoning gebouwd die nu afzonderlijk te koop staan voor 495 000 EUR, zonder btw en alle gebruikelijke kosten.

Wie ook bezwaar wil indienen, kan dit vóór 20 september 2022:

· via het publiek omgevingsloket https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/ Zoeken op Foerierstraat 8 Brugge.

· via brief aan het college van burgemeester en schepenen, Burg 12, 8000 Brugge

· via mail naar omgeving.administratie@brugge.be .

Vermeld bij een bezwaar via brief of mail zeker het kenmerk “OMV 2022097807/MM/TDU.”

Foto: een twintigtal buren verzamelde zich met hun protestbrief. Achter hen de omstreden woning die zou gesloopt worden.

 

 

4 reacties

hendrik debusschere
Geschreven op 2022-09-11 20:47:38
Dag Jessie Je vindt een voorbeeldbrief op de 2e blz van het document op https://tinyurl.com/2p93ejh7. Op de 1e blz vind je de uitleg hoe je je bezwaarschrift kan indienen. Dank je wel!
Jessie deforche
Geschreven op 2022-09-11 17:34:15
Beste, Wij willen ook de petitie tekenen. Waar kunnen we deze vinden? Even melden trouwens dat wij familie hebben in de wijk waar het verkavelingsplan zou gewijzigd worden die geen brief hebben gekregen van niets weten... Mvg
Lescrauwaet
Geschreven op 2022-09-06 18:30:10
Top 👍ik heb de petitie getekend en ook via mail bezwaar ingediend 👍Door de vele bezwaren zal dit plan nu wel afgekeurd worden en zal die bouwpromotor 2 keer nadenken voor hij in onze wijk een huis aankoopt 🙈
Hendrik Debusschere
Geschreven op 2022-09-06 10:59:22
De voorlopig 82 bezwaarschriften komen overeen met 73% van de eigenaars in de verkaveling!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.