Home > Roeselare onderstreept sterke band met Beninese zusterstad Dogbo

Roeselare onderstreept sterke band met Beninese zusterstad Dogbo

Geschreven op 2 september 2022 om 08:40 door Mario De Wilde

Een delegatie uit Dogbo, de partnerstad van Roeselare was een week lang in de West-Vlaamse stad te gast. De burgemeester en de algemeen directeur van Dogbo en de coördinator van de stedenband werkten een druk programma af met heel wat overleg, bezoeken en ontmoetingen. Voor de Beninese burgemeester en de algemeen directeur was dit het allereerste bezoek aan Roeselare. Het doel was niet alleen om de stad beter te leren kennen maar bovenal om de lopende projecten verder uit te werken en nieuwe opportuniteiten te verkennen. Hoewel de context van beide steden verschillend is, hebben de lokale besturen heel veel gemeenschappelijk. Beide streven ernaar om de beste dienstverlening voor hun burgers aan te bieden en zoeken naar oplossingen voor de vele maatschappelijke uitdagingen waar ze voor staan.

Het werkbezoek is een manier om de band die we hebben nog te verstevigen. De culturele en sociale waarde is groot. Het is een kans om de partner beter te leren kennen en begrijpen terwijl je elkaar voortdurend een spiegel voor houdt.”
De samenwerking met Dogbo gaat zijn 13e jaar in. Corona of een nieuwe bestuurswissel in Dogbo brachten uitdagingen met zich mee maar deden de samenwerking niet vallen. Dit toont hoe deze band diep geworteld is. Schepen Samyn: Tijdens mijn bezoek aan Dogbo in april heb ik aan de lijve kunnen ondervinden dat deze band meer is dan een formele samenwerking maar ook echt een ‘vriendschapsband’ is. Door ter plaatse te zijn, begrijp je ten volle hoe het leven er is maar ook hoe het beleid er vorm krijgt. Deze stedenband is leren van elkaar langs beide kanten.

De voorbije jaren konden we heel wat zaken realiseren zoals het project rond geboorteregistratie met als resultaat dat op vandaag 100 % van alle kinderen in Dogbo worden geregistreerd. Met dit project wonnen we in 2018 ook de eerste Europese prijs voor decentrale samenwerking. De voorbije zes jaar is ook gewerkt aan de modernisering en een efficiënter beheer van de markt. Maar ook projecten als de bouw van een cultureel podium in Dogbo, de ondersteuning van sociale projecten via de vzw D.O.G.B.O. – Dogbo of de scholenband tussen de drie Roeselaarse en drie scholen in Dogbo, zorgden ervoor dat de stedenband verder groeide en meer bekend geraakte bij de inwoners van Roeselare en Dogbo. Begin 2022 werd het federale meerjarenprogramma 2022-2026, goedgekeurd. Het opzet van dit programma is om te werken aan goed lokaal bestuur. In het vorige meerjarenprogramma zetten we vooral in op lokale economie via de herinrichting van de markt.

In dit nieuwe plan verschuiven we de focus naar het thema landbouw. Specifieke aandacht gaat naar opleiding en versterking van vrouwen die instaan voor de verwerking van maniok. We willen hen vorming aanbieden maar ook de nodige instrumenten aanreiken voor de verwerking en de vermarkting van hun producten. We ondersteunen en bouwen een goed ondernemersklimaat uit maar hebben zeker ook aandacht voor het sociale aspect zoals toegang tot voedsel voor iedereen waarbij we niemand willen vergeten. Burgemeester Kris Declercq: “De week was een inspiratiebron voor Dogbo en Roeselare. Beiden steden zetten vol overtuiging de samenwerking op diverse terreinen verder.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.