Home > Roeselare investeert in nieuw dierenasiel en dat zal er zo uitzien

Roeselare investeert in nieuw dierenasiel en dat zal er zo uitzien

Geschreven op 20 februari 2024 om 08:47 door Mario De Wilde

De stad Roeselare zal een nieuw dierenasiel bouwen dat gerund zal worden door de vzw Dierenasiel Regio Roeselare. Het huidige dierenasiel, gelegen in de Oude Stadenstraat, is momenteel te klein en verouderd. Als Stad hechten we veel belang aan dierenwelzijn en we willen dan ook een kwaliteitsvolle accommodatie om de dieren in de beste omstandigheden te kunnen opvangen. Bovendien moeten lokale besturen ook voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van dierenwelzijn.

De Stad heeft in 2020 een nieuwe locatie verworven in de Ieperseweg 120, dichtbij Inagro, met bijhorende grond van 2 hectare.  Om de site om te vormen tot een kwalitatief dierenasiel, werd de opdracht gegund aan Buro C architecten om een nieuw ontwerp te maken, met aandacht voor alle betrokkenen.

Diverse gemeenten in de regio worden geconfronteerd met de uitdaging van tijdelijke opvang voor honden en katten. Gezien Roeselare de grootste afnemer is, met het grootste werkingsgebied, heeft de Stad zich geëngageerd om een geschikte locatie te vinden.

“Door de gezamenlijke inspanningen staan we ook sterker in het waarborgen van dierenwelzijn. We streven naar een mooie, kwalitatieve site met zorg voor de dieren, medewerkers en vrijwilligers maar met evenveel aandacht voor de buurt”, aldus Matthijs Samyn l Schepen voor Dierenwelzijn. In het najaar van 2022 zijn de eerste ontwerpplannen besproken met een klankbordgroep van directe omwonenden en via een bewonersvergadering met de bredere buurt. Feedback, met name over geluid, werd in 2023 grondig onderzocht, inclusief een akoestische studie en de controle daarvan door een tweede studiebureau.

De architect heeft het ontwerp verder verfijnd, rekening houdend met zowel de behoeften van het dierenasiel als de buurt. Bijzondere aandacht gaat naar maatregelen om eventuele hinder te minimaliseren.  De omgevingsvergunning zal ingediend worden voor de zomer van 2024 om de eerstesteenlegging te laten plaatsvinden in de loop van 2025.

“Binnen het ontwerp van de site werd rekening gehouden met de ruimtelijke impact. Naast het dierenasiel wordt immers ook een gecontroleerd overstromingsgebied (G.O.G.) voorzien om de buurt te beschermen tegen wateroverlast. Voor dit gecombineerd dossier treedt de Provincie West-Vlaanderen op als vergunningverlenende overheid”, besluit Nathalie Muylle l Schepen van Patrimonium. Dit dossier werd gisteren toegelicht en voorgelegd ter bespreking op de Commissie Ruimte

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.