Home > Roeselare ‘boomt’: nog 100.000 bomen tegen 2025

Roeselare ‘boomt’: nog 100.000 bomen tegen 2025

Geschreven op 7 oktober 2020 om 15:33 door Mario De Wilde

Roeselare ‘Boomt’. Overal bomen! In bossen, in buurten, langs wegen en beken, in tuinen, bij bedrijven, in parken, in het landschap. Roeselare heeft mooie parken, jonge bossen en groene pleinen, maar het kan nog veel beter. Onze ambitie: 100.000 bomen aanplanten tegen 2025, samen met de Roeselarenaar!

Deze ambitie werd opgenomen in het Bestuursakkoord 2019 – 2024 van de Stad Roeselare en werd met de ondertekening van het Vlaams Bomencharter dit jaar nog eens extra kracht bijgezet. Daarbij waren we de enige Vlaamse centrumstad die zo’n grote groeninjectie voor ogen heeft.

De lat ligt dus hoog, maar het is een haalbaar doel. We zaten uiteraard niet stil de voorbije jaren en al heel wat bomen werden aangeplant. Tegelijk werd door de stadsdiensten ook het actieplan RSL Boomt opgemaakt dat de komende jaren een houvast en leidraad moet bieden voor de realisatie van onze ambitie.

Actieplan RSL Boomt
Het actieplan RSL Boomt is een dynamisch document opgedeeld in drie assen. Voor elke as maakte de Stad een inschatting van het aantal bomen dat ze tegen 2025 wil aanplanten. Deze cijfers zijn richtlijnen want voor elke as moeten nog heel wat acties en initiatieven worden opgezet.

RSL Boomt : 100.000 bomen

AS 1: de stadsrandbossen : 70.000 bomen

AS 2: de stadsprojecten en – ontwikkelingen : 20.000 bomen

AS 3: de tuinen #VANRSL : 10.000 bomen

De stadsrandbossen

Met acties in de stadsrandbossen wil de Stad 70.000 extra bomen aanplanten. Dat gebeurt niet zomaar. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde van 3500 bomen per hectare. De Stad zet in op een verdere bebossing van het Krommebeekbos in Beveren en het Bergmolenbos in het zuiden van de stad. Hierbij wil de Stad actief bosgronden aankopen en bebossen. Concreet moet op zoek worden gegaan naar minimum 20 hectare bosgrond – of 28 voetbalvelden – om aan te kopen en te bebossen tegen 2025. Hiervoor kan de Stad gelukkig rekenen op de goede samenwerking met de lokale boswachter en de experten van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) op Vlaams niveau.

De stadsprojecten en –ontwikkelingen

De stadsrandbossen zijn cruciaal om het leeuwendeel van de 100.000 bomen te realiseren. Maar bomen in de stad zelf zijn minstens even belangrijk. De behoefte aan een groene, leefbare stad werd het voorbije jaar helemaal bloot gelegd. In tijden van corona en lockdown, ging iedereen op zoek naar een groen plekje om even tot rust te komen. Ook in de stad zelf moeten dus meer bomen komen en daar ligt het streefdoel op 20.000 extra bomen tegen 2025.

De tuinen #VANRSL

Tot slot zijn er uiteraard ook nog de tuinen #VANRSL. Hier ziet de Stad kansen om 10.000 nieuwe bomen te planten. Privétuinen beslaan in Vlaanderen negen procent van de totale oppervlakte. De helft daarvan bestaat uit gazon, een derde is verhard. Toch spelen tuinen een belangrijke rol voor ons ecosysteem en de biodiversiteit, en al helemaal in een stad. De “bomenteller” tikt vandaag af op 15.058 nieuwe bomen in RSL
De voorbije jaren zaten we niet stil en werden al heel wat nieuwe bomen gerealiseerd. Zo werden in 2019 en 2020 in totaal 15.058 bomen aangeplant. Daarvan werden er 9760 aangeplant in de stadsrandbossen, 2671 in stads- en ontwikkelingsprojecten en 2627 in onze Roeselaarse tuinen dankzij acties zoals Liefdesbomen, Bewilg het Landschap en geboortebomen.

En uiteraard komen er nog bij …
15.058 nieuwe bomen is een mooi resultaat, maar als we onze doelstelling willen halen moeten we nog een tandje bijsteken. Met het plantseizoen dat voor de deur staat, hebben we dit najaar al een aantal activiteiten waarbij we iedereen oproepen om kennis te maken met onze bossen én om zelf een boom te planten!

1. Week van het Bos (11 t.e.m. 17 oktober)

Zondag 11 oktober is de eerste dag van Week van het Bos. Net zoals vorig jaar gaat deze kick-off door in het Bergmolenbos en roept iedereen op om kennis te maken met een van onze stadsrandbossen. Op zondag 11 oktober kan je er terecht voor een feeërieke wandeling waarbij sprookjesfiguren verhalen in je oor fluisteren, je muziek kan maken met natuurelementen en kan dansen onder de bomen! Week van het Bos sluiten we in stijl af op zaterdag 17 oktober met een nocturne, een schemerwandeling in een magisch verlicht Bergmolenbos. Omwille van de coronamaatregelen is inschrijven en het dragen van een mondmasker wel verplicht.

Week van het Bos is het resultaat van een samenwerking tussen de Stad met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt Mandelstreke en Meer Bomen in Roeselare.

Meer info: www.klimaatswitch.be/weekvanhetbos

2. BOOMbarie – over duurzaam wonen en werken (12 t.e.m. 18 oktober)

Meer groen, bomen en biodiversiteit, ook in een stedelijke context. Meer comfort met minder energie. Slimme (ver)bouwtechnieken en flexibel wonen. Thema’s als deze waren nog nooit zo booming. Vandaar: BOOMbarie, een week volledig in het teken van duurzaam wonen en werken! Zowel professionelen als inwoners #VANRSL kunnen van maandag 12 t.e.m. zondag 18 oktober terecht op en rond het de Coninckplein voor gratis infosessies, workshops en persoonlijk advies op maat. Ook voor de kids wordt het plezant met een tiny forest op het de Coninckplein en enkele natuurlijke speelelementen om wild te spelen in de stad! Meer info: www.klimaatswitch.be/boombarie

3. Boomplantactie

Op zondag 22 november gaat er opnieuw een boomplantactie door in het Bergmolenbos! Jong en oud worden uitgenodigd om samen maar liefst 2,8 hectare te bebossen.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.