Home > Radio Oe Ist trok vanaf Blankenberge door onze provincie

Radio Oe Ist trok vanaf Blankenberge door onze provincie

Geschreven op 7 oktober 2021 om 17:17 door Mario De Wilde

Net voor de middag was het verzamelen geblazen bij het SJSP, het secundair onderwijs Sint-Jozef /Sint – Pieter in Blankenberge. Dat had z’n redenen… Net voor de coronacrisis werd de oproep van Rode Neuzen gelanceerd om werk te maken rond het mentaal welbevinden van jongeren op school met als titel STERKER OP SCHOOL. Beantwoorden aan deze oproep is momenteel bijzonder actueel. Het mentaal welzijn heeft bij velen, en in het bijzonder bij jongeren, een flinke deuk gekregen door de maatregelen die ons allen heeft getroffen. Met Radio Oe Ist willen we hierop inspelen door enerzijds het psychisch welbevinden bespreekbaar te stellen onder jongeren en anderzijds jongeren de weg te wijzen naar laagdrempelige hulpverlening zoals het JAC.

Nogal wat jongeren zitten niet altijd goed in hun vel. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals problemen op school en/of thuis, pesten, verlies van iemand dierbaar, en nu ook zeker de nasleep van de coronacrisis… Soms geven jongeren aan dat ze zich slecht voelen, maar dat ze hiervoor voor zichzelf geen duidelijke reden voor hebben. Welke reden ook aan de basis ligt, erover kunnen en mogen praten is zeer belangrijk. Dat dit voor heel wat jongeren (maar ook voor volwassenen) moeilijk ligt, is geen geheim. Ze geven daarbij vaak aan dat ze anderen – zoals vrienden en familie – niet willen belasten met hun problemen. De jongeren die er wel over praten, of die door hun vriend of vriendin worden aangesproken, geven op hun beurt aan dat het helpend kan zijn om te weten waarheen men kan doorverwijzen als hun hulp niet toereikend blijft. Soms hebben diezelfde jongeren ook zelf nood aan een gesprek wanneer ze zich zorgen maken over iemand. Met Radio Oe-ist willen we hier rond sensibiliseren en concrete handvatten aanreiken.

Met de Oe-ist radio worden scholen bezocht en kunnen leerlingen in pauzemomenten plaatjes aanvragen. Jongerenhulpverleners zijn hierbij aanwezig en gaan in gesprek rond het thema ‘goed in je vel’.

Met Radio Oe-Ist?! beogen we een drieledige impact:
1. Jongeren sensibiliseren en hen concrete handvatten aanreiken om over gevoelen en emoties te praten met elkaar.
2 Jongeren bekend maken met hulpaanbod van de JAC’s (fysisch, telefonisch, via mail en chat) zodat ze jongeren op een laagdrempelige manier kunnen toeleiden naar hulp indien nodig + dat ze zelf de weg vinden naar onze werking als ze zich zorgen maken over een vriend of vriendin en hierbij ondersteuning wensen.
3. Scholen sensibiliseren, stimuleren en ondersteunen om dit thema een plaats te geven binnen de school.

De jongeren zijn de centrale factor van dit project. Zij staan centraal en hun verhalen en vragen vormen de rode draad bij Radio Oe-ist?! Door jongeren op een interactieve manier te betrekken wordt gesprek rond gevoelens en emoties mogelijk gemaakt. Met deze campagne willen we hen stimuleren en ondersteunen om met vrienden in gesprek te gaan rond gevoelens, emoties en problemen. Bovendien maken jongeren op een laagdrempelige manier kennis met het hulpaanbod. Via de selfie-corner die naast Radio Oe-ist?! wordt opgesteld kunnen jongeren op eigen sociale media een positieve boodschap verspreiden, die verder in hun netwerk kan worden gedeeld.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.