Home > Raad voor Vergunningsbetwisting bevestigt weigering vergunning Top Mix in Dudzele

Raad voor Vergunningsbetwisting bevestigt weigering vergunning Top Mix in Dudzele

Geschreven op 31 januari 2023 om 10:47 door Mario De Wilde

De Raad voor Vergunningsbetwisting heeft zopas de weigering voor de vergunning van Top Mix in Dudzele bevestigd. Top Mix is een afvalverwerkend betonbedrijf dat eerder een aanvraag indiende voor een nieuwe vestiging op 700m van Dudzele. Na een lange procedure waarin verschillende keren beroep werd aangetekend is er nu een definitieve weigering van hun vergunning.

In februari 2021 werd de aanvraag van Top Mix vergund door de deputatie, ondanks een negatief advies van de stad. Verschillende partijen, waaronder stad Brugge gingen in beroep tegen deze vergunning. Het bedrijf zou immers toenemende geluidshinder veroorzaken voor de inwoners van de vlakbij gelegen woonkern van Dudzele. Bovendien zou ook het vrachtverkeer enorm toenemen. “Dit extra verkeer, stofhinder, andere uitstoten en lawaai zouden voor onaanvaardbare hinder zorgen wat we als stad niet konden aanvaarden”, haalt schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon aan. Bovendien vormde de ligging van het bedrijf een gevaar voor de omliggende natuurgebieden en beschermde habitats. Het vormt ook een buffergebied met de A11 ten voordele van de Dudzeelse Polder.

De Vlaamse regering (minister) ging in op onze argumenten en de vergunning van de deputatie werd eind 2021 vernietigd. Top Mix ging echter in beroep tegen die weigering bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat beroep werd nu afgewezen waardoor de weigering definitief is. “Dit is een grote geruststelling voor onze Dudzeelse Polder en de inwoners. Ik hoop dat er nu een eind is gekomen aan dit verhaal”, vertelt Demon opgelucht.

 

1 reactie

Vandecnocke Harry
Geschreven op 2023-01-31 14:46:18
De inwoners van Dudzele zijn opgelucht nu deze bedreiging van de leefbaarheid van ons dorp en de levenskwaliteit van de inwoners is afgewend. Daarmee zijn onze zorgen niet definitief van de baan en wij hopen dat het Stadsbestuur v Brugge en het Havenbestuur dit gebied,met een zo rijke biodiversiteit, definitief gaan herbestemmen als groene long voor onze streek.

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.