Home > Provincie zet alle middelen en grote campagne in om bedrijfsbranden in onze regio te voorkomen

Provincie zet alle middelen en grote campagne in om bedrijfsbranden in onze regio te voorkomen

Geschreven op 8 november 2022 om 08:24 door Mario De Wilde

Provincie West-Vlaanderen en brandweer starten campagne “Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf” en roepen vooral land- en tuinbouwers op om te durven investeren in brandveiligheid. Naast de redding en bijstand aan personen, dringende geneeskundige hulpverlening, de bestrijding van brand, ontploffing, vervuiling, ook proactie, preventie, preparatie en evaluatie heeft de brandweer ook als taak het trekken van lessen (landschap van branden) uit interventies om de branden beter en veiliger te bestrijden, gebouwen beter te beveiligen en de bevolking beter te sensibiliseren zodat branden kunnen voorkomen worden.

Provinciegouverneur Carl Decaluwé pleit er dan ook voor dat alle hulpverleningszones, op basis van uniform verzamelde informatie, een jaarlijkse evaluatie van de branden in West-Vlaanderen, kunnen voorleggen.
In 2020 leidde dit tot een interne opdracht om de industriebranden in West-Vlaanderen te onderzoeken. In deze studie werden bij de vier West-Vlaamse hulpverleningszones de interventieverslagen voor de industriebranden van 2018 opgevraagd en 117 industriebranden onderzocht. Dit onderzoek werd in 2021 herhaald. Door een migratietraject kon HVZ Zone 1 de interventie-verslagen van 2019 niet aanleveren. Om die reden werden enkel de 123 industriebranden van 2020 onderzocht.

Aantal industriebranden per HVZ zijn vergelijkbaar voor 2018 en 2020.
HVZ Aantal 2018 Aantal 2020
Fluvia 40% 33%
Midwest 21% 24%
Westhoek 25% 25%
Zone 1 14% 17%
Totaal 100% (117) 100% (123)
Enkele conclusies van het onderzoek naar de industriebranden van 2018 en 2020:
• Een vergelijking van het aantal industriebranden tussen provincies en doorheen de jaren is niet mogelijk op basis van de gegevens gepubliceerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE).
• Het aantal branden in mei, augustus, september en oktober zijn voor 2018 en 2020 vergelijkbaar. Bij de andere maanden zien we grote verschillen tussen aantal industriebranden in 2018 en 2020.
• In 2018 waren de meeste industriebranden op maandag en vrijdag. De minste op zaterdag. Ook in 2020 vonden er op maandag de meeste industriebranden plaats. Gevolgd door dinsdag en vrijdag. De minste in 2020 op zondag.
• In die gevallen dat de brandoorzaak duidelijk was, bleken de meeste industriebranden zowel in 2018 als in 2020 veroorzaakt door oververhitting, technisch defect, las- of snijwerken, kortsluiting en zelfontbranding. Mogelijks kan achterstallig onderhoud een oorzaak zijn.
In veel gevallen blijft de brandoorzaak echter onbekend.
• De land- en tuinbouw is met stip de meest brandgevoelige sector uit het onderzoek gebleken. Respectievelijk 25 (21,4%) branden in 2018 en 24 (19,5%) in 2020. Hoofdzakelijk betreffen het veehouderijen en varkensfokkerijen. Vele dieren kwamen door de branden in hun stal om. De industriële wijze waarop deze dieren gekweekt worden en de manier waarop ze in stallen zitten, zorgt dat de dieren niet kunnen ontsnappen en sterven. Ook veel brandbaar materiaal op het erf zoals stro, hooi, hout, mestgassen (zelfontbranding) en dit in combinatie met gebruik landbouwmachines die intensief gebruikt worden (oververhitting).
Andere brandgevoelige sectoren betreffen de houtnijverheid en afvalverwerking en recyclage.
Aantal land- en tuinbouwbranden per HVZ
HVZ Aantal 2018 Aantal 2020
Fluvia 20% 29%
Midwest 24% 21%
Westhoek 48% 42%
Zone 1 8% 8%
Totaal 100% (25) 100% (24)

Gezien bovenstaande vaststellingen werd de land- en tuinbouwsector gekozen om deze bewustmakings- en preventieactie op te zetten. Samen met Preventagri en HVZ Fluvia werd een folder ontwikkeld voor deze sector “Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf”.

Volgens Robin Desutter van Preventagri en moet er voornamelijk gelet worden op compartimentering, afzonderlijke opslag van brandbaar materiaal (gescheiden van tractoren, machines, …). Ook belangrijk zijn de elektrische installaties, een 5-jaarlijkse keuring van de laagspanningsinstallatie + regelmatig visuele controle is aangeraden. Daarnaast kunnen enkele organisatorische maatregelen zoals de bestrijding van ongedierte, een rookverbod op het bedrijf, het voorzien van brandblusapparaten, het vrijhouden van tussengangen, broei of zelfontbranding van hooi of stro voorkomen door te zorgen dat er voldoende ventilatie rond de opslag aanwezig is, schakel de batterijsleutel van de tractor uit indien aanwezig, … al heel wat leed voorkomen.
Neem curatieve maatregelen:
– op technisch vlak: voorzie middelen om brand te detecteren, signaleren en blussen.
– op organisatorisch vlak: maak een brandpreventiedossier met procedures, interventiedossier en evacuatieplan op.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.