Home > Provincie vraagt inwoners mening over toekomst Ledegemse meersen

Provincie vraagt inwoners mening over toekomst Ledegemse meersen

Geschreven op 3 maart 2021 om 14:33 door Mario De Wilde

Benieuwd naar de eerste plannen voor de inrichting van de Ledegemse meersen? Stip dan maandagavond 29 maart om 19 uur aan in jouw agenda. Tijdens een webinar schetst de provincie West-Vlaanderen de toekomstvisie voor dit meersengebied. De voorbije jaren verwierf de provincie 14 hectare grond aan de Heulebeek en de groene as ‘Kezelbergroute’ in Ledegem. In nauw overleg met het lokaal bestuur is de provincie West-Vlaanderen vorig jaar gestart met de visievorming en het voorontwerp voor de omvorming van dit meersengebied.

Het verwerven van de gronden is vooral interessant in het kader van waterbeheersing (vb. voorkomen overstroming dorpskern, waterinfiltratie, …). Het gebied krijgt ook een recreatieve invulling met o.a. wandellussen, een doorsteek voor mountainbikers en een natuurlijke speelzone. Met de aanleg van poelen en kleine landschapselementen wil de provincie ook de natuurwaarden van het gebied versterken.

Online presentatie
Op maandag 29 maart om 19 uur kan je een online presentatie bijwonen over de eerste plannen voor de inrichting van de Ledegemse meersen. Deze webinar wordt opgenomen en kan je nadien bekijken op de website van de provincie.

Enquête
Op 30 maart start een publieke raadpleging via een online enquête. Je kan t.e.m. 19 april je bevindingen, suggesties en vragen omtrent het project rond de Ledegemse meersen doorgeven.

Opendeurweekend
Op zaterdag 17 en zondag 18 april stelt de provincie de Ledegemse meersen open voor het publiek. Tijdens dat weekend kan je een stukje van de meersen ontdekken via een kleine wandellus. Aan de hand van infoborden onderweg maak je kennis met de inrichtingsvoorstellen. Op zaterdagnamiddag 17 april van 13.30 uur tot 16 uur zullen projectmedewerkers van de provincie aanwezig zijn voor extra duiding en het optekenen van suggesties.

Meer info
www.west-vlaanderen.be/ledegemse-meersen

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.