Home > Protest aan station Waregem tegen afbouw dienstverlening tijdens het weekend

Protest aan station Waregem tegen afbouw dienstverlening tijdens het weekend

Geschreven op 5 februari 2024 om 07:12 door Mario De Wilde

Zaterdagmorgen werden door Vooruit-leden flyers uitgedeeld aan de pendelaars in het station van Waregem. Aanleiding is de vermindering van de openingsuren en het sluiten van de loketten Tijdens het weekend in het station Waregem. De NMBS voert aan dat de verkoop van tickets via het loket in de afgelopen jaren sterk is teruggelopen tot ongeveer 10% van het aantal verkochte vervoerbewijzen. De verminderde vraag naar fysieke verkoop en de efficiënte inzet van personeel noopt tot een inkrimping van de openingsuren aan de loketten tot de drukste momenten.

Melissa Depraetere, voorzitter van Vooruit, stelt vast dat de NMBS gewoon doorgaat met de afbouw van de dienstverlening en personeel in haar stations, zonder alternatief. Zelfs in onze drukste West-Vlaamse treinstations. “Als we willen dat meer mensen het openbaar vervoer nemen, dan moet er voldoende aanbod, dienstverlening en stiptheid zijn. Waarom wordt deze beslissing genomen? Uiteraard beseffen we dat het openhouden van een loket, hoofdzakelijk i.f.v. ticketverkoop, een stilaan achterhaald concept wordt. Maar in plaats van een loutere afbouw van de dienstverlening door het beperken van de loketuren is er nood aan veelzijdige dienstverlening. De aanwezigheid van aanspreekbaar personeel in een station gaat over veel meer dan enkel het verkopen van tickets en blijft absoluut noodzakelijk voor het comfort en de veiligheid van reizigers.”

Er is op de eerste plaats de digitale kloof: 1 op 12 Belgen, waaronder 1 op 5 van de 55-plussers, is compleet afgesloten van het internet. Voor hen blijft de mogelijkheid om tickets te kopen aan het loket noodzakelijk of is in vele gevallen assistentie nodig bij het bedienen van een ticketautomaat. Daarnaast is er het aspect sociale veiligheid. Een enquête van de FOD Mobiliteit toonde aan dat maar liefst 1 op 3 vrouwen en 1 op 5 mannen het openbaar vervoer mijdt omdat ze er zich niet veilig voelen. Lege stations helpen niet om hen te overtuigen. Er blijven ook klachten komen over de gebrekkige assistentie van personen met een beperking die ook recht hebben op vlotte toegang tot de trein. Tot slot heeft potentieel elke reiziger al eens de behoefte om informatie te vragen, bijvoorbeeld omdat applicaties en aankondigingsborden niet 100% van de tijd functioneel zijn en niet voor iedereen altijd even duidelijke informatie bevatten.

De aankondiging van de zoveelste beperking van de loketuren wordt echter niet vergezeld van een aankondiging om de aanwezigheid van aanspreekbaar personeel in de stations op peil te houden teneinde tegemoet te kunnen komen aan bovenstaande noden. De NMBS gaat dus gewoon door met de afbouw van de dienstverlening en het personeel in haar stations, zonder alternatief. Dit hypothekeert de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer terwijl we net meer mensen willen overtuigen om de trein te nemen. Voor het station Waregem met gemiddeld 2.451 reizigers op weekdagen, 1.343 reizigers op zaterdagen en 1.316 reizigers op zondagen betekent dit een latere (te late) aanwezigheid van personeel op weekdagen en een volledige sluiting op zaterdag en zondag. Als station op de drukke as tussen Kortrijk en Gent met vertakkingen naar o.m. Antwerpen, Brussel en Lille-Flandres en in tijden waarin we meer mensen willen aanzetten om te reizen met de trein, vindt de gemeenteraad van Waregem het cruciaal dat de dienstverlening in dit station gegarandeerd is wanneer er reizigers passeren. En dat is zeker niet beperkt tot de geplande openingsuren van de loketten.

Volgens raadslid Frederic Mortier vraagt de Waregemse gemeenteraad aan de bevoegde federale minister en aan de NMBS de openingsuren van de loketten niet te wijzigen en de loketten in het weekend terug te openen en tevens werk te maken van een eigentijdse, veelzijdige invulling van dienstverlening aan de reizigers via fysiek aanwezig en aanspreekbaar personeel gedurende de openingsuren van het station Waregem.

Nadat vorig jaar bekend raakte dat de geplande investeringen, met name het verhogen van de perrons, het vernieuwen van trappen en het installeren van een lift voor mensen die minder mobiel zijn, op de lange baan worden geschoven, is het sluiten van de loketten tijdens het weekend opnieuw een mokerslag voor de pendelaars die gebruik willen maken van het Waregemse station.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.