Home > Proclamatie & Nieuwjaarsreceptie ‘Toast Literair’ Davidsfonds Brugge

Proclamatie & Nieuwjaarsreceptie ‘Toast Literair’ Davidsfonds Brugge

Geschreven op 23 januari 2019 om 19:06 door Mario De Wilde

Afgelopen zondag was er de proclamatie van de Puntdichtwedstrijd van het Davidsfonds-Brugge. Een puntdicht is een kort, kernachtig en scherp (‘puntig’ dus) en (vooral door woordspelingen) geestig gedicht, dat uitloopt op een verrassende wending in het slot, de ‘pointe’. Het bestond eigenlijk al in de Griekse oudheid, en werd bij ons vanaf de renaissance beoefend. C. Huygens was er toen een bekend beoefenaar van. Jan Van Brugghe, voorzitter DF-Brugge; “Als bijkomende regels bij ons golden: niet meer dan acht regels, en het dient, duidelijk en rechtstreeks, Brugge als thema te hebben. Volgende maand, op 28 februari, komt niemand minder dan de nationaal voorzitter van het Davidsfonds, Peter De Wilde, spreken over ‘Vlaanderen in de wereld’. Dit is niet zomaar een thema voor hem, want Peter De Wilde is beroepshalve directeur van Toerisme Vlaanderen, van in die hoedanigheid weet hij dus als geen ander hoe het buitenland, de hele wereld dus, naar Vlaanderen kijkt. En even boeiend wordt het wellicht op 4 april. Onder de wat uitdagende titel ‘Overtuigingen in de etalage – drie visies op de verhouding levensbeschouwing-staat’, houden we dan een soort gespreksavond in het Grootseminarie, waarin we, door de ogen heen van een christen, een islamiet en een atheïst, kijken naar hoe de maatschappelijke ordening eruit zou moeten zien. Kom maar af, zou ik zeggen.”

Het Davidsfonds is bezig met zich inhoudelijk een stukje te vernieuwen. Daartoe is er een nieuwe missie gemaakt, die in de komende jaren geconcretiseerd zal worden. Het meest opvallende daarin, zal de toenadering worden tot de zgn. ‘nieuwe Vlamingen’, de inwijkelingen of migranten die naar hier kwamen en zich intussen aangepast hebben en dus zelf Vlaming geworden zijn. Zonder zijn eigen christelijke en Vlaamse wortels aan de kant te schuiven – integendeel zelfs – wil het Davidsfonds dus die nieuwkomers bij zijn werking betrekken. En hoewel die problematiek in grote steden als Brussel, Antwerpen of Gent acuter is dan hier bij ons, zijn we toch ook in Brugge al bezig daartoe contacten te leggen.

Elk jaar organiseert het Davidsfonds een nationaal evenement, ‘Toast Literair’, waarbij literaire en taalactiviteiten over heel Vlaanderen georganiseerd worden, op hetzelfde moment, dit moment dus. En hier in Brugge zoeken wij elk jaar naar een onderwerp voor een taalwedstrijd. Daarbij zijn limericks, epitafen, palindromen, paviljottenverzen, haiku’s en – vorig jaar – elfjes al de revue gepasseerd. Dit jaar kozen we voor een puntdicht of epigram. Zo’n gedicht moet dus ‘puntig’ zijn, d.w.z. raak, fijn, geestig, met liefst een goeie ‘pointe’ of verrassend slot. Bovendien moest hier bij ons het gedicht beperkt zijn tot acht regels, en als thema diende ‘Brugge’ duidelijk herkenbaar te zijn.

Een willekeurig voorbeeld

Frietkoten in stereo
De beiaard speelt er hun lied met animo
Geen polonaise
Maar wel mayonaise
Ketchup voor de Amerikaan
En een klakske tartaar voor de Rus
In Brugge voelt elke wereldburger zich thus

Van Lieven Van Parys, onze juryvoorzitter van vorig jaar.

Dames en heren, er kwamen 115 puntdichten in onze maildoos terecht, van 18 verschillende deelnemers. Velen zijn stilaan vaste deelnemers aan onze taalwedstrijdjes geworden, sommigen deden het voor de eerste keer. Een paar schrijven dan één gedicht, anderen laten hun fantasie de vrije loop, en produceren er acht, of twaalf, of…28! U vindt daar dus een klein deeltje van terug hier uitgehangen, maar zoals bij de vorige wedstrijden beloven we dat we er opnieuw een boekje mee zullen maken, dat onze leden krijgen als ze zo vriendelijk zijn om in september hun lidmaatschap tijdens onze Open Dag te komen vernieuwen. En uiteraard krijgen alle deelnemers er sowieso eentje bezorgd! Zoals steeds, was het weer schier onmogelijk voor de jury, zijnde uw Davidsfondsbestuur, om winnaars aan te duiden, want uiteraard lag de kwaliteit weer zeer hoog. Na vele nachtelijke beraadslagingen kwamen we dan toch tot het volgende verdict. Jan Van Brugghe: “We hebben vijf prijswinnaars, en ik overloop ze van vijf naar één; we vragen uiteraard telkens dat de betreffende persoon naar voren komt om zijn prijs in ontvangst te nemen.

~ VIJFDE PRIJS

een putje vol met bloed
een zwane ip heur ende
vijgen langs de bane
en vissen van plastiek
een zot in ’n halve mane
Brugge barst van de romantiek

van Nicole NEIRYNCK

~ VIERDE PRIJS

Zorgeloos in Brugge
Nabij het bruisende Brugse Minnewater
Floreert een Brugse Zot met een knappe kater
Stoeiend in het ‘Brugse Vrije’ zonder zorg om later.
Daar weerklinkt getater en geschater
Van een zwaan die de Minne streelt met zijn snater.

van Willy FONTEYNE

~ TWEEDE PRIJS (ex aequo)

van iemand uit Kapellen:

Brugge die Scone
dolgraag zou ik er wonen
aan de boord van ’t Minnewater
maar mijn lief, uit Kapellen,
hoe is ‘t in godsnaam mogelijk
houdt meer van Schellebelle.

van Marcel Wouters (uit Kapellen dus!)

en:

Het heerlijke Brugse dialect
Met sappige woorden doorspekt
En na een stevige Brugse Zot
Loslippig, grappig en grofgebekt

van Els MAEKELBERG

~ EERSTE PRIJS

Ooit had een man in ’t Zilverpand
zijn hart aan zilver verpand,
maar dat zilver was niet het zijne.
Hij moest in ’t Pandreitje verdwijnen.

van Patrick SYS

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.