Home > Preventieve actie voor veilig voetgangers- en fietsverkeer aan kluifrotonde in Kortrijk

Preventieve actie voor veilig voetgangers- en fietsverkeer aan kluifrotonde in Kortrijk

Geschreven op 30 januari 2020 om 10:37 door Mario De Wilde

Door de werken aan de stationsomgeving gelden er op de kluifrotonde omleggingen voor voetgangers en fietsers. Deze zijn goed gesignaleerd en moeten gevolgd worden. Toch stellen we vast dat de verkeersregels niet goed nageleefd worden aan de voetgangersoversteek in de Burgemeester Lambrechtlaan en de fietsdoorsteek in de Magdalenastraat. Dit creëert een gevaarlijke situatie voor voetgangers en fietsers. De stadswachten voeren daarom preventief actie in de tweede helft van februari. Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “We doen een oproep aan de voetgangers en fietsers om de gesignaleerde omleggingen te volgen. Je moet iets verder stappen of fietsen, maar dit is absoluut nodig voor de eigen veiligheid.”

Burgemeester Lambrechtlaan: nieuwe en veilige voetgangersoversteek

Omdat de kluifrotonde Appel is afgesloten, ligt er een tijdelijke doorsteek/bypass voor het autoverkeer tussen de Magdalenastraat en de Burgemeester Lambrechtlaan. Als wagens elkaar daar kruisen in de bocht is het moeilijk om de overstekende voetgangers op te merken. Vandaar dat de oude oversteekplaats vervangen werd door een nieuwe wat verder gelegen maar veiligere oversteek. Toch blijven heel wat voetgangers oversteken op de plaats van het vroegere zebrapad, vlak na de bocht van de tijdelijke weg, langs de werfafsluiting van de kluifrotonde. Dat is niet alleen gevaarlijk maar ook wettelijk verboden. Je mag een weg niet oversteken als er binnen de 20 meter een zebrapad ligt.

Magdalenastraat: via Kortrijk Weide naar Lambrechtlaan

Fietsers worden in de Magdalenastraat nabij de kluifrotonde (ter hoogte van de Action) via een fietsoversteek kort omgeleid via Kortrijk Weide om terug uit te komen in de Burgemeester Lambrechtlaan aan de voetgangersoversteek. Dat doen we omdat de fietsers de tijdelijke autodoorsteek/bypass tussen de Magdalenastraat en de Burgemeester Lambrechtlaan niet mogen gebruiken. Het is er veel te smal en dus gevaarlijk voor gecombineerd fiets- en autoverkeer. Toch negeren heel wat fietsers de verbodssignalisatie en rijden ze daar mee met de auto’s.

Ook voetgangers en fietsers moeten de verkeersregels respecteren

Fietsers en voetgangers kiezen meestal de kortste weg maar uiteraard moeten ook zij zich steeds aan de verkeersregels houden. De stadswachten houden vanaf midden februari een preventieve actie en zullen voetgangers en fietsers verwijzen naar de veilige oversteekplaatsen. De voetgangers- en fietsomleggingen kan je bekijken op www.stationsprojectkortrijk.be 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.