Home > Open brief van buren Feestzalen Lodewijk Van Male in Sint-Kruis aan Brugs stadsbestuur

Open brief van buren Feestzalen Lodewijk Van Male in Sint-Kruis aan Brugs stadsbestuur

Geschreven op 18 oktober 2021 om 14:04 door Mario De Wilde

Het stadsbestuur van Brugge heeft vorige week een prioriteitenlijst klaargestoomd voor de handhaving van milieu- en bouwovertredingen. Onder meer het aanpakken van inbreuken met betrekking tot afval en geluid staan hoog op de agenda. Schepen Franky Demon verklaarde daarbij ‘dat hij niet gaat zeuren over elke kromme steen, wel over flagrante overtredingen’. Met betrekking tot dit voornemen hebben de buurtbewoners van Feestzalen Lodewijk Van Male in Sint-Kruis een open brief aan het stadsbestuur en onze krant geschreven: Eindelijk gaat u werk maken van de handhaving van milieu en bouwovertredingen in Brugge!  Als buren van een inrichting met enkele flagrante overtredingen en significante overlast in een woonpark steunen we u daarin dan ook volledig.  Hopelijk blijft het niet enkel bij loze woorden maar vliegt u er meteen in, want er is best wel wat laaghangend fruit voor u.”

“Misschien kan u één van de 8 handhavers op pad sturen naar Hotel Restaurant (maar toch vooral feestzaal) Lodewijk van Male.  U gaat er “dikwijls een jubileumke meepikken” en u zat dus – toch zeker sinds 2013 – op de eerste rij om de transformatie van deze inrichting te zien van zonevreemde doch eventueel verenigbare inrichting naar zonevreemde en volledig onverenigbare inrichting.  Deze huidige onverenigbaarheid is er niet omdat de buren plots gevoeliger zijn geworden voor geluidsoverlast maar wel omdat de huidige uitbater de site significant – doch volledig illegaal en onvergund – heeft uitgebreid.

 

Foto 1 & 2:  Hier kan u nog het bos zien dat vroeger fungeerde als groene buffer tussen de buren en de activiteiten van de inrichting.  Dit bos, een goede 1,000m2 is plots verdwenen zoals u op de tweede foto kan zien.  Foto 3:  Op de 3de foto verschijnt er plotseling een illegale feestzaal van > 180m2.  Deze veroorzaakte van in het prille begin overlast en een stroom aan klachten ook bij uw diensten.  Zo is er reeds in 2018 een dossier opgestart bij Stad Brugge maar tot op vandaag wordt deze illegale feestzaal – met uw volledig medeweten – nog steeds uitgebaat, met alle hinder van dien.  Foto 4:  Na het bouwen van de illegale feestzaal van >180m2 bleek de uitbreidingsdrang van de uitbater nog niet gestild want in 2018 verschijnt er dan nog een extra illegaal gebouw met uitgebreide terrassen.

Terwijl vroeger de activiteiten van de feestzaal zich hoofdzakelijk binnen bevonden kan de uitbater nu – gebruik makend van al de onvergunde en illegaal gebouwde constructies – twee feesten tegelijkertijd organiseren in de tuin.  En waar er vroeger een bos stond om de geluidshinder binnen de grenzen van de inrichting te houden staan er nu elk weekend tot soms wel 3 springkastelen opgesteld vlak naast de perceelgrens.  In het artikel stelt u dat het dat “het moeilijk in te beelden is, maar zelfs anno 2021 worden nog huizen gebouwd zonder vergunning”.  Dit is inderdaad een choquerende vaststelling maar even choquerend is dat u zelf anno 2021 weigert deze illegale uitbreiding te handhaven omdat u dat “niet haalbaar vindt”.

De buren van deze inrichting zijn het eens met uw standpunt dat Stad Brugge niets heeft aan rechtszaken, toch dwingt u de buurt de legale route te nemen.  Zo loopt er nu al een procedure bij de raad van vergunningsbetwistingen en omdat Stad Brugge de vele overtredingen en het gebruik van de onvergunde feestzaal blijft toestaan (volgens de ambtenarij omdat het een zéér zéér politiek dossier is)  is de buurt nu ook een burgerlijke procedure begonnen.  Gezien u i.p.v. de overlast van deze inrichting aan te pakken er voor kiest om de bestemming van de gronden te veranderen in het RUP woonparken met nog een uitbreiding en een parking in achtertuinen van de buren er bovenop, dwingt u ook hier de buurt om binnenkort de legale weg te kiezen teneinde u te beletten het woonpark  De Linde verder uit te hollen ten voordele van deze voorlopig nog zonevreemde maar voor eeuwig onverenigbare inrichting. We wensen u alvast veel succes toe met de verstrengde handhaving en kijken alvast uit naar de resultaten die u hierbij gaat boeken.” Met vriendelijke groeten Stephen De Pretre

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.