Home > Oostkamp zou toch windmolens toelaten tussen klaverblad E40/E403

Oostkamp zou toch windmolens toelaten tussen klaverblad E40/E403

Geschreven op 6 mei 2020 om 08:49 door Mario De Wilde

Er loopt de bekendmakingsfase van een goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning aan de nv Aspiravi voor de bouw van twee windmolens in de noordelijke lussen van het klaverblad E40/E403. Het College van Burgemeester en Schepenen van Oostkamp beraadt zich op dit moment over een eventueel verzet tegen deze vergunning. Concreet gaat het over een bouwvergunning initieel ingediend in 2013 . Aanvrager Aspiravi kreeg al eerder een milieuvergunning toegekend in hoger beroep, maar kreeg de beslissing voor de bouwvergunning na het doorlopen van verschillende opeenvolgende beroepsprocedures pas op 8 april 2020.

In de aanloop naar die beslissing m.b.t. de bouwvergunning heeft de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan aanvrager Aspiravi, de beroepsindieners en de Colleges Burgemeester en Schepenen van de gemeenten Oostkamp en Zedelgem gevraagd of zij bij hun zienswijzen van in 2013 blijven of niet.
Het College van Burgemeester en Schepenen van Oostkamp heeft toen haar bezorgdheid geuit omdat de omstandigheden in 2020 wel grondig verschillen van 2013: ondertussen zijn twee andere molens goedgekeurd waartegen ook een beroepsprocedure loopt, er is de nieuwbouwwijk in de Fabiolalaan en de toekomstige ontwikkeling van de Wastine. Oostkamp pleitte om de uitgangspunten van de aanvraag te actualiseren en breder advies in te winnen.

Op dit moment bestudeert het College van Burgemeester en Schepenen de genomen beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Een eerste conclusie is dat met de aanbeveling van de gemeente Oostkamp maar zeer beperkt rekening gehouden werd. Dit veroorzaakt ongerustheid over de manier waarop deze beslissing tot stand gekomen is. Ook de vaststelling dat omwonenden niet de kans hadden om kennis te nemen van de nieuwe impactstudies opgemaakt door Aspiravi, versterkt deze onrust. Burgemeester Jan de Keyser: “Op zich blijven we voorstander van alternatieve energie, maar we verwachten wel een kwaliteitsvolle impactstudie en een bredere inspraakmogelijkheid van de bevolking. En dit zijn nu terug de 2 zwakke punten in het dossier.”

In deze procedure is het nog mogelijk om verzet aan te tekenen bij de Raad Voor Vergunnings-betwistingen. Het College van Burgemeester en Schepenen van Oostkamp zal zich beraden over deze mogelijkheid. Het is voor omwonenden of derden die kennis genomen hebben van deze beslissing eveneens mogelijk om beroep aan te tekenen. Gebaseerd op de datum van de plaatsing van de affiche, moet dat gebeuren voor 11 juni 2020.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.