Home > Ook in 2018 nam de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt verder toe

Ook in 2018 nam de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt verder toe

Geschreven op 5 december 2018 om 13:06 door Mario De Wilde

Veel West-Vlaamse bedrijven ondervinden moeilijkheden om de talrijke openstaande vacatures in te vullen. Uit recente cijfers van VDAB en UNIZO West-Vlaanderen, blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt in de loop van 2018 verder is toegenomen. Dit wordt ook bevestigd door een bevraging van UNIZO West-Vlaanderen bij haar leden. Hierbij gaven 87% van de ondervraagde werkgevers aan moeilijkheden te ondervinden op vlak van rekrutering terwijl 43,5% van hen verwachten dat hun personeelsbestand in 2019 zal toenemen. VDAB en UNIZO willen deze werkgevers dan ook blijvend ondersteunen in deze zoektocht.

Laagste werkloosheidsgraad

Eind november telde West-Vlaanderen 26.384 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 2.402 of 8,3% minder dan vorig jaar. West-Vlaanderen heeft bovendien de laagste werkloosheidsgraad van alle provincies (4,8% t.o.v. 6,1% gemiddeld in Vlaanderen). Daartegenover staat dat VDAB West-Vlaanderen de laatste twaalf maanden 52.280 vacatures ontving (in het Normaal Economisch Circuit zonder uitzendopdrachten, exclusief vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat betekent een stijging op jaarbasis van 13,8%. Eind oktober 2018 stonden nog 8.511 van deze vacatures open. De vraagzijde op de arbeidsmarkt blijft dus groeien terwijl de aanbodzijde al jaren kleiner wordt. Dit maakt dat werkgevers het vaak moeilijk hebben om vacatures in te vullen.

De huidige arbeidskrapte heeft daarenboven een negatieve impact op de economische groei. 72,5% van de bevraagde werkgevers stelt immers dat de groei van zijn onderneming geremd wordt door het onvoldoende (snel) vinden van geschikt personeel. De werkgevers verwachten daarenboven geen beterschap. 63,8% denkt dat de invulling van hun vacatures in 2019 ‘nog’ moeilijker zal verlopen. 33,3% verwacht dat de zoektocht naar geschikte arbeidskrachten hetzelfde zal zijn als in 2018. Liesbeth Pattyn, Eutraco Group: “Bij Eutraco staan constant vacatures open. De krappe arbiedsmarkt laat zich dus ook bij ons voelen. We hebben daarom beslist om de personeelsafdeling om te dopen tot het people care team. In het team werken op vandaag drie mensen, waar het personeelsaspect vroeger een taak tussendoor was. Via het team willen we Eutraco als aantrekkelijke werkgever in de kijker plaatsen, maar ook de zorgen van onze huidige werknemers ter harte nemen. Want goede werknemers houden, is eveneens een uitdaging.”

Vijf tips

Om zo goed als mogelijk om te gaan met de realiteit van de arbeidsmarktkrapte, geven VDAB en UNIZO West-Vlaanderen volgende vijf tips: Sta open voor op het eerste zicht minder evidente profielen (ouderen, werkzoekenden met migratie-achtergrond, mensen met een beperking, Frans- en anderstalige werkzoekenden…).
Doe beroep op ondersteuning van VDAB. De organisatie werkt aan een maatgerichte oplossing (veelal gratis!) en het doorgeven van vacatures is een eerste belangrijke stap.
Investeer in employer branding en maak je op deze manier een aantrekkelijke werkgever. Vooral kleine ondernemingen hebben te weinig aandacht voor dit aspect bij rekrutering. UNIZO West-Vlaanderen organiseert regelmatig infoavonden rond het thema specifiek gericht naar deze doelgroep.
Investeer in de arbeidskrachten van morgen door het organiseren van werkplekleren op de arbeidsvloer (zoals duaal leren).
Volg een Jobstap-traject van UNIZO (vier sessies) waar je via een lerend netwerk ondersteund wordt op vlak van personeelsbeleid. Meer info via www.unizo.be/jobstap

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.