Home > Omgevingsvergunning aanleg tweede fase fietspadenproject (Beernem) goedgekeurd 

Omgevingsvergunning aanleg tweede fase fietspadenproject (Beernem) goedgekeurd 

Geschreven op 3 september 2020 om 13:09 door Mario De Wilde

De Vlaamse Regering heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de tweede fase van de aanleg van het fietspad langs de N370 tussen Wingene en Beernem, vanaf de Blauwhuisstraat tot de Torenweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer hoopt in de loop van 2021 de werken te kunnen aanvatten. De werken omvatten heel wat natuurcompensaties.

Wat & waarom?
De N370 is geselecteerd als een schakel in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De fietsinfrastructuur is er op vandaag echter onbestaand en voldoet dus allerminst aan de eisen die aan veilige en comfortabele fietsinfrastructuur worden gesteld. Met de aanleg van het ontbrekende stuk tussen de Blauwhuisstraat (Wildenburg) en de Torenweg (Aanwijs) worden de kernen van Wingene en Beernem eindelijk ook voor fietsers met elkaar verbonden.

De werken in opdracht voor AWV omvatten de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langsheen de gewestweg N370 tussen de Blauwhuisstraat en de Torenweg.
Het dubbelrichtingsfietspad zal een breedte hebben van 2,5 meter en  sluit in het zuiden iets voor het kruispunt Oude Bruggeweg – Blauwhuisstraat aan op de veilige fietspaden langs de N370 (fietspadenproject fase 1), het project dat momenteel in uitvoering is tussen De Gruyterdreef en de Blauwhuisstraat. In het noorden sluit het dubbelrichtingsfietspad aan op de oostelijke parallelweg langs de N370.

Het fietspad wordt aan de oostkant van de N370 aangelegd (kant Vagevuurbossen). Dit werd door alle betrokken actoren in 2010 beslist in de startnota. Een fietspad aan de oostkant vergt immers minder oversteekbewegingen. De startnota kreeg vervolgens een gunstig advies door de kwaliteitsauditor. In 2015 werd het voorontwerp van dit dossier goedgekeurd en vervolgens werden de nodige onteigeningen uitgevoerd. De eerste fase van dit dossier werd in 2017 opgestart en is momenteel in uitvoering.

Gelijktijdig met de aanleg van het fietspad wordt de verharding van de gewestweg heraangelegd. Naast het nieuwe dubbelrichtingsfietspad worden stukken nieuwe grachten (t.h.v. Reigerlostraat) aangelegd en waar nodig hersteld. Ter hoogte van parking Aanwijs wordt een middenberm aangelegd om de oversteekbaarheid voor recreanten te verbeteren en de onthaalparking Aanwijs te ontsluiten (in- en uitrit). De ontwerpplannen hiervoor werden opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij. De uitvoering wordt meegenomen in het dossier van het Agentschap Wegen en Verkeer om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Natuurcompensatie
Voor de aanleg van het veilig dubbelrichtingsfietspad dient een bosstrook van maximaal 5m breed gerooid te worden. Om deze te compenseren en te milderen worden volgende maatregelen genomen:

De Vlaamse Landmaatschappij is recent gestart met de uitvoering van de compenserende natuurinrichting op een graslandperceel langs de Vagevuurstraat in Wingene. Een deel van het perceel werd afgegraven voor de aanleg van een ven en de ontwikkeling van een schraal grasland. Een ingebuisd bovenloopje van de Blauwhuisbeek werd terug opengelegd. De bebossing met loofhout (1,1 ha) en het herstel van een eikendreef volgen.Op grondgebied Beernem, waar de gewestweg aan weerszijden het bos doorsnijdt, worden twee wildkokers aangelegd onder de N370.  Op die manier kan klein wild veilig de gewestweg kruisen.Er komt eveneens een eekhoornbrug. Het gaat om een enkelvoudige touwbrug, waarbij een touw over de weg wordt gespannen tussen 2 bomen, zodat kleine boombewonende zoogdieren de gewestweg kunnen kruisen.Er komt langsheen het wegvak geen nieuwe verlichting om de fauna in het bos niet extra te verstoren. Indien bestaande verlichting vervangen wordt, zal dit een vleermuisvriendelijke verlichting zijn.Er wordt een nieuwe bosmantel (struikenrand in de overgang van loofbos naar open terrein) gecreëerd van 8 meter breed en circa 700 meter lang. De bosrand is immers altijd wat denser begroeid dan het midden van het bos. Gezien de bosrand gerooid wordt voor de aanleg van het fietspad wordt de vorming van een nieuwe bosmantel gestimuleerd door de aanplant van struiken in de eerste meters naast het nieuwe fietspad.
Timing?
De werken dienen nog aanbesteed te worden. Indien de aanbestedingsprocedure vlot verloopt, zullen de werken in de loop van 2021 kunnen starten.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.