Home > Officiële aanstelling in Wervik van nieuwe Tabaksfee en haar eredames

Officiële aanstelling in Wervik van nieuwe Tabaksfee en haar eredames

Geschreven op 17 oktober 2023 om 07:04 door Mario De Wilde

Zopas was er in Wervik de officiële aanstelling van nieuwe de Tabaksfee en haar eredames. Eerst even wat achtergrondinformatie rond de beroemde Wervikse Tabak. De wortels van de tabaksplant reiken tot in Zuid-Amerika. Het waren ontdekkingsreizigers als Christoffel Columbus die de tabak vanuit de Nieuwe Wereld naar het Oude Continent brachten.
Meer dan 300 jaar tabak in Wervik
Uit archieven blijkt dat rond 1650 al sprake was van tabaksteelt Wervik. Al gauw ontstond een bloeiende handel in het geurige goedje, die door de grensligging van de stad vlug gepaard ging met een drukke en bijzonder inventieve smokkel richting Frankrijk (18de eeuw).
In 1945 werd het Tabakssyndicaat opgericht, om de belangen van de planter te verdedigen en de kwaliteit van de teelt te bevorderen. Later werd de organisatie omgedoopt tot Tabakscentrum en stond zij in voor de taxatie van plaatselijk geteelde tabak en begeleiding van tabakstelers. De gebouwen van het Tabakscentrum, gelegen naast het Tabaksmuseum kregen in 2016 een nieuwe bestemming met de oprichting van Erfgoedcentrum De Briekenmolen. Daar worden sindsdien rijke archieven van de Stad Wervik met zorg bewaard.


Stilaan folklore
Tot op heden blijven Tabak en Wervik nauw met elkaar verbonden. Hoewel de teelt de jongste jaren sterk op achteruit is gegaan, is Wervik de enige regio in ons land waar er nog op betrekkelijk grote schaal tabak wordt verbouwd. Meer dan 90 procent van de huidige Belgische tabaksteelt is in de Wervikse regio te situeren. De ‘Wervikschen toebak’ wordt tegenwoordig vooral door pijprokers en zelfrollers geconsumeerd. Tot dusver dit brokje geschiedenis

Burgemeester Youro Casier: “Graag had ik, vooraleer over te gaan tot de aanstelling van de nieuwe Tabaksfee en haar eredames, eerst nog een ode gebracht aan de uittredende Tabaksfee Joni, en haar eredames Ina en Aileen. Zij mogen met grote tevredenheid terug blikken op hun afgelopen jaar als onze Ambassadrices. Het was natuurlijk een zeer uitzonderlijk en leerrijk jaar. Zij hebben heel wat activiteiten opgeluisterd met hun aanwezigheid en probeerden hun taak naar godsvrucht uit te voeren. Onze wegen hebben elkaar heel wat gekruist en zij volbrachten hun taak perfect. Zij zijn dus goede voorbeelden voor hun opvolgers. Deze dames hebben de lat wel zeer hoog gelegd voor de nieuwe Tabaksfee en eredames. Hun aanwezigheid werd dan ook telkens zeer geapprecieerd door de verenigingen en organisaties. En daarom willen wij hen van harte bedanken voor hun inzet en aanwezigheid.”

Intussen vond op 3 september 2023, onder deskundige leiding van o.a. Dominiek Druart, tal van andere medewerkers en juryleden, de verkiezing van een nieuwe Tabaksfee plaats. Vijf dames traden in de arena aan om het felbegeerde kroontje te bemachtigen. Dit onder ruime belangstelling en een mooie zomerzon. Het was een nek-aan hek race tot het einde. De spanning was te snijden en toen kwam het verlossende verdict .
-Marie – Loor Bossuyt, afkomstig uit Geluwe werd de nieuwe Tabaksfee
-Eerste eredame werd Eileen Bossuyt, afkomstig uit Kruiseke
-Tweede eredame werd Lora Claeys, afkomstig uit Wervik

Ook mogen we de vierde en vijfde kandidate Sarah Myerson en Esmy Nolf niet vergeten te bedanken voor hun deelname aan de Tabaksfeeverkiezing. Dit betekent dat er dit jaar zeker voldoende kandidaten waren, er was zelfs een reservelijst, en voldoende interesse is in de Tabaksfeeverkiezing.
Bedanking aan Dominiek Druart
“Tenslotte wil ik graag Dominiek Druart bedanken. Al meer dan 20 jaar is Dominiek betrokken bij de organisatie van de Tabaksfeeverkiezing. Na het laatste Oogstfeest van 2015 heeft Dominiek samen met Kris Deronne van de Dienst Toerisme de Tabaksfeeverkiezing in handen genomen. Het tweetal krijgt hierbij de steun van de medewerkers van de Dienst Toerisme. Ook deze mensen verdienen een woord van dank.”

“Tijdens het komende werkjaar zullen de stadsambassadrices de steun krijgen van Aileen Feys. (tweede eredame 2022/2023) Aileen blijft dus aan boord, samen met Dominiek zal zij de ambassadrices begeleiden. Zij al als aanspreekpunt fungeren en overleg plegen met de organisatoren van een evenement of de kalender van onze eigen stedelijke activiteiten opvolgen”, besloo burgemeester Casier.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.