Home > OCMW vraagt om sereniteit na ongeziene media-aandacht voor het woonzorgcentrum van Oostrozebeke

OCMW vraagt om sereniteit na ongeziene media-aandacht voor het woonzorgcentrum van Oostrozebeke

Geschreven op 9 september 2022 om 13:30 door Mario De Wilde

Het vast bureau en de meerderheidsfractie Oostrozebeke.nu. verspreidde een officiële reactie op recente gebeurtenissen in wzc Rozenberg. Iedereen werden intussen in alle media (radio, TV, kranten, weekbladen) al z’n ‘wijsheid’, ‘wat als’, ‘verwijzingen naar die en die’ insinuaties en oorzaken lekker aangedikt. Ja, het was daar op bepaalde momenten voor de nieuwsjagers drummen om hét ultieme beeld van een nietsvermoedende voorbijganger met een hond vast te leggen. Enkele buren en familieleden van bewoners van het woonzorgcentrum werden dan maar vanachter hun voordeur gehaald om de ‘echte waarheid’ te verkondigen. Jawel, als er iemand in staat is om zichzelf als objectieve expert te beschouwen, dan zijn het beslist de buren en familieleden. In de media krijgen ze dan een betekenisvol podium waar ze al zolang van dromen. Daarom deze open brief van gemeentebestuur en OCMW. “De laatste dagen werden we in de pers geconfronteerd met bijzondere en ongezien media-aandacht over ons woonzorgcentrum. De huidige berichtgeving overstijgt echter momenteel de kern van de zaak en wordt soms uit zijn context gerukt.”

“Eerst en vooral willen we benadrukken dat er geen sprake is van een doofpotoperatie. Na opmerkzaamheid binnen het woonzorgcentrum door de hoofdverpleegkundige, de CRA en de directie werd een overlijden als “verdacht” bestempeld. De politie en het parket werden hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en de beveiligingsmaatregelen binnen het woonzorgcentrum werden aangescherpt.”

“Hierdoor startte er een gerechtelijk onderzoek, waarbij de onderzoeksrechter de volledige medewerking kon krijgen van het personeel, de directie en het bestuur van het woonzorgcentrum. Kort hierna heeft het bestuur van het OCMW een advocaat geraadpleegd en zich burgerlijke partij gesteld om dit dossier nauwgezet te kunnen opvolgen. Wij waren in de hoop dat dit dossier snel afgehandeld kon worden en dat er snel een dader in verdenking zou kunnen worden gesteld. Van bij het begin van het gerechtelijk onderzoek werd aan iedereen die ermee in contact stond de plicht opgelegd om het geheim van het onderzoek te respecteren en om het onderzoek zeker niet te belemmeren.
Aansluitend kwamen uiteraard heel wat vragen naar boven vanuit het personeel, waarop zij allemaal door de directie, samen met de raadsman van het OCMW, op de hoogte werden gebracht van hetgeen de directie en de raadsman tot dan toe wisten uit het lopende gerechtelijk onderzoek.”

“Omdat wij het belangrijk vonden dat ook de vertegenwoordigers van de gemeente op de hoogte waren van deze gebeurtenissen hebben wij, na raadpleging van de raadsman van het OCMW, de beide fractievoorzitters en de voorzitter van de OCMW-raad uitgenodigd voor een toelichting.”

“Om reden dat dit een informele vergadering was en geen besloten zitting van de gemeenteraad (waar volgens het decreet aan de leden van de OCMW-raad een zwijgplicht wordt opgelegd) heeft de raadsman van het OCMW geadviseerd om de aanwezigen een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Dit document was een verklaring op eer, met daarbij een verwijzing naar de deontologische code en een verwijzing naar het huishoudelijk reglement van onze OCMW-raad, die toen en nu nog altijd gelden voor de raadsleden. De voorzitter van de fractie Inspraak.nu heeft ons laten weten dat ze, na overleg met haar raadsman, had beslist om dit document niet te ondertekenen. Dit advies van de raadsman van het OCMW was nochtans opnieuw gebaseerd op de plicht om het geheim van het onderzoek niet te dwarsbomen of te belemmeren. De fractievoorzitter van INSPRAAK.nu wou dus niet ingaan op deze uitnodiging en was dus moedwillig niet aanwezig bij deze toelichting.”

“Hieruit blijkt dus dat er geen sprake is van een doofpotoperatie en achterhouden van informatie zoals Mevr. Lefebre in de pers in niet mis te verstane woorden laat verstaan. Trouwens, wat hield mevr. Lefebre tegen om zelf meer bekend te maken als zij de geheimhoudingsverklaring niet wenste te ondertekenen? Inderdaad, er kon niet meer bekend gemaakt worden ingevolge de plicht om het geheim van het onderzoek te respecteren ongeacht de ondertekening van deze geheimhoudingsverklaring. Misschien is mevr. Lefebre moedwillig niet gekomen omdat zij reeds meer wist dan hetgeen het bestuur van het OCMW had mede te delen in aanwezigheid van de raadsman van het OCMW en misschien omwille van het geheim van het onderzoek niet had kunnen bevestigen of mededelen.”

“Helaas verstreek er heel wat tijd en werd er niet onmiddellijk een dader gevonden. Ook het bestuur liet zich via de raadsman van het OCMW regelmatig informeren bij de onderzoeksrechter naar de vooruitgang van dit dossier. Jammer genoeg stonden we, net zoals de betrokken families en de andere burgerlijke partijen die ook met veel vragen zaten, machteloos en konden we enkel maar afwachten.”

“Wat we wel konden vaststellen was dat er zich sedert augustus 2021 geen nieuwe voorvallen hebben voorgedaan.”
“Donderdagvoormiddag 8 september heeft de inspectie van het Agentschap Zorg & Gezondheid het woonzorgcentrum komen controleren met een vervroegde periodieke controle (omwille van de media-aandacht en omwille van het niet tijdig melden van gebeurtenissen). Alles werd in orde bevonden, op een paar kleine administratieve opmerkingen na en zeker niet om het woonzorgcentrum sancties op te leggen. Zeker naar de bewaring, toediening en opvolging van de medicatie waren er geen negatieve opmerkingen en werd vastgesteld dat alles op een gecontroleerde manier achter slot en grendel zit. Zo ook hebben voorgaande inspecties nooit ernstige tekorten aangegeven, wat men echter wel beweert in de pers. De aangifte door de hoofdverpleegkundige en coördinerend en adviserend arts op 19 november 2020 bij de politiediensten en de daaropvolgende start van een gerechtelijk onderzoek verplichtten het woonzorgcentrum om het geheim van het onderzoek te respecteren en derhalve geen bijkomende meldingen te doen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Tot op vandaag werd nog geen enkele communicatie gevoerd met de burgerlijke partijen in het gerechtelijk onderzoek, waaronder het OCMW van Oostrozebeke.”

“Wij begrijpen dat dit nieuws bij vele inwoners van de gemeente of beter bij iedereen hard inslaat, zeker voor mensen die nauw betrokken zijn bij het woonzorgcentrum en in het bijzonder de getroffen families die al maanden in het ongewisse worden gelaten. We kunnen enkel maar benadrukken dat wij steeds gehandeld hebben in het kader van het welzijn van onze bewoners van het woonzorgcentrum en hun families. Door de opgelegde zwijgplicht waren wij echter ook niet in de mogelijkheid om met de getroffen families op een gepaste manier te communiceren en we begrijpen heel goed dat dit voor ongenoegen en frustratie heeft gezorgd en blijft zorgen.”

“Tot slot willen we het personeel van het woonzorgcentrum nogmaals bedanken voor hun professionaliteit en zij genieten ons vertrouwen en onze onvoorwaardelijke steun. Na twee jaren strijden om de Coronabesmetting buiten de muren van het woonzorgcentrum te houden en terzelfdertijd geconfronteerd te worden met een lopend gerechtelijk onderzoek worden zij nu helaas nog eens extra belast met deze ongeziene media-aandacht. Samen met het personeel, inwoners van het woonzorgcentrum, betrokken families en de Oostrozebeekse bevolking hopen wij dat er snel een doorbraak komt in dit onderzoek en dat de mediastorm van de laatste dagen toch iets positiefs kan opleveren.”
Foto: gemeente Oostrozebeke

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.