Home > Nieuwe type5-scholen bieden in onze provincie volwaardig onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Nieuwe type5-scholen bieden in onze provincie volwaardig onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Geschreven op 30 augustus 2019 om 13:27 door Mario De Wilde

Kinderen die niet naar school kunnen omdat ze langdurig ziek zijn, bedlegerig zijn of langdurig kampen met een sociaal-emotionele problematiek, hebben het nog extra moeilijk omdat ze op onderwijsvlak een achterstand oplopen. Het door de overheid gesubsidieerd onderwijs in de ziekenhuizen was een stap in de goede richting, maar is ontoereikend. In tegenstelling tot de meeste Vlaamse K-diensten (neuropsychiatrie) kennen een aantal K-diensten in West-Vlaanderen geen samenwerking met ziekenhuisscholen. Maar vanaf 1 september 2019 komt daar verandering in. In West-Vlaanderen hebben BAZ (Basisschool aan Zee) en SBSO Zeelyceum (beide De Haan, beide scholengroep impact) ervaring als type 5-school die samenwerkt met het Zeepreventorium. De school wordt nu ‘moederschool’ voor zes nieuwe satellietscholen (2 voor basisonderwijs, 3 voor secundair onderwijs), verbonden aan de K-diensten van ziekenhuizen in Brugge (Assebroek), Pittem en Kortrijk.

Waarom type 5-onderwijs?
Type 5-onderwijs is onderwijs voor kinderen of jongeren die opgenomen zijn in een ziekenhuis of een residentiële setting of die verblijven in een preventorium. Hun medische, psychiatrische of residentiële opvang of begeleiding laat niet toe dat deze kinderen of jongeren voltijds in een school aanwezig zijn. Wanneer de ziekenhuizen of instellingen waar zij verblijven verbonden zijn aan een type 5-school, krijgen zij volwaardig onderwijs, van daartoe opgeleide leerkrachten. Dit onderwijs gaat verder dan het onderwijsaanbod dat, met steun van de overheid, in ziekenhuizen kan worden aangeboden, los van een ondersteunende school, door teamleden die geen gediplomeerde leerkrachten zijn.

Algemeen directeur Wim Van Kerckvoorde van scholengroep impact: ‘Het is lovenswaardig dat men op die manier – door het inzetten van mensen die vanuit een andere opleiding tot dit engagement gekomen zijn – het leerrecht van langdurig zieke kinderen respecteert. Maar deze kinderen en jongeren hebben nood aan een stimulerende leeromgeving die hen helpt om niet te vervreemden van het schoolse gebeuren en, naast leerstof, ook de vaardigheden bijbrengt om (opnieuw) op school te functioneren. De inzet van opgeleide leerkrachten uit het Type 5-onderwijs leidt ook tot een efficiënter contact met de collega-leerkrachten van de thuisschool van de leerling; de school waar hij of zij voor de opname schoolliep. Dat is belangrijk in het kader van de continuïteit en helpt zowel leerlingen als leerkrachten om na het ziekenhuisverblijf de draad weer op te pikken.’ Leerkrachten van het type 5-onderwijs volgen zowel de functionele- als de prestatiemogelijkheden van de leerling nauwgezet op. Daarbij weten zij zich gesteund door hun pedagogische opleiding en de omkadering en identiteit van een echte school.
Bovendien is het schoolse aanbod ruimer en zijn er meer lescontacten.

Groot voordeel voor de leerling: attestering
Voor de leerling is het belangrijk dat het onderwijs dat via een Type 5-school verstrekt wordt, in tegenstelling tot het onderwijs dat de patiënten anders genieten, leidt tot een attest. De leerling wordt geëvalueerd en kan – bij een positieve evaluatie – zijn of haar schoolloopbaan verderzetten. Dat wil zeggen dat het kind of de jongere die het al moeilijk heeft, na lange afwezigheid niet automatisch het schooljaar moet overdoen.

Onder de vleugels van BAZ en Zeelyceum
Basisschool aan Zee en Zeelyceum in De Haan bieden uitsluitend, respectievelijk lager en secundair, type5- onderwijs. De scholen zijn verbonden aan het Zeepreventorium.
Vanaf 1 september zullen de scholen ook vestigingsplaatsen hebben in volgende ziekenhuizen:

Voor secundair:
AZ Sint-Lucaslaan 29, 83010 Assebroek
Kliniek Sint-Jozef Pittem Boterstraat 6, 8740 Pittem
PZ Heilige Familie in Kortrijk Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk

Voor basis:
AZ Sint-Lucaslaan 29, 83010 Assebroek
PZ Heilige Familie in Kortrijk Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk

Leerkrachten verbonden aan de scholen in De Haan zullen in de ziekenhuizen les gaan geven, als dat kan voor de kinderen in een klasruimte, anders op de kamer. De kinderen zijn op dat moment in twee scholen ingeschreven: in hun thuisschool (waar ze ingeschreven staan als langdurig ziek) en in BAZ of Zeelyceum. Het spreekt vanzelf dat een regelmatige en goede communicatielijn geïnstalleerd wordt tussen de thuisschool en Type 5-school, want de doelstelling is dat de leerlingen, als ze weer beter zijn, de draad van het gewone onderwijs weer kunnen oppikken. Op dat vlak hebben de beide impact-scholen van De Haan heel wat ervaring vanuit hun werking met het Zeepreventorium.

Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan en voorzitter van het Vlaams Parlement, is opgetogen over het nieuwe initiatief: “Het Zeepreventorium en de scholen die erbij horen, zijn al jaren toonaangevend in onze gemeente. Dat van hieruit straks onderwijs aan kinderen in ziekenhuizen georganiseerd wordt, is schitterend. Deze vorm van onderwijs komt tegemoet aan een echte behoefte en ik ben er zeker van dat het team dat hiervoor instaat, dat op de best mogelijke en meest professionele manier zal doen”.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.