Home > Kijk. Nieuwe mijlpaal: eerste ontwerp projectbesluit Nieuwe Sluis Zeebrugge vastgelegd

Kijk. Nieuwe mijlpaal: eerste ontwerp projectbesluit Nieuwe Sluis Zeebrugge vastgelegd

Geschreven op 27 april 2024 om 07:04 door Mario De Wilde

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe mijlpaal bereikt voor het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. Het eerste ontwerp projectbesluit, ook wel het kaderprojectbesluit genoemd, werd vandaag vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dit besluit ligt vanaf 6 mei voor in een openbaar onderzoek. Het is de laatste stap richting het definitieve projectbesluit.

Eerste ontwerp projectbesluit
In september 2023 werd het eerste voorontwerp projectbesluit voorgesteld. Dat omvatte de resultaten van het geïntegreerd onderzoek, met daarin het mobiliteitsonderzoek, het leefbaarheidsplan, het milieueffectrapport, de maatschappelijke kosten-batenanalyse, het nautisch onderzoek en het technisch onderzoek. Deze resultaten hebben geleid tot het eindbeeld dat is omgezet in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Gelijktijdig liep de formele adviesronde waarbij instanties zoals de stad Brugge en het beleidsdomein Omgeving gedurende twee maanden hun adviezen daarop konden formuleren. De ontvangen adviezen gingen onder andere over verschillende disciplines van het milieueffectenonderzoek en over de voorschriften bij het ruimtelijk uitvoeringsplan. Na zorgvuldige analyse en verwerking van de adviezen heeft het projectteam het eerste ontwerp projectbesluit opgeleverd.

Openbaar onderzoek van 6 mei tot en met 4 juli 2024
Het eerste ontwerp projectbesluit ligt voor in een openbaar onderzoek dat loopt van 6 mei 2024 tot en met 4 juli 2024. Gedurende 60 dagen krijgt iedereen de kans om alle documenten in te kijken en erop te reageren. Vervolgens gaat het projectteam met deze reacties aan de slag. Wanneer de reacties zijn verwerkt, kan de Vlaamse Regering het eerste ontwerp projectbesluit definitief vaststellen en kan het project verder uitgewerkt worden tot op het niveau van de omgevingsvergunning.

Infomomenten van 14 tot en met 17 mei 2024


Een samenvatting van de informatie die voorligt in het openbaar onderzoek (milieueffectrapport, maatschappelijke kosten-baten analyse, eindbeeld, gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan …) wordt voorgesteld tijdens infomomenten in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge tussen 14 en 17 mei 2024. De infomomenten worden op wijkniveau georganiseerd. Inwoners en handelaars uit de omgeving ontvangen daarvoor een uitnodiging.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Na een intensieve periode van veel en grondig onderzoek gaan we nu de laatste rechte lijn in naar het definitieve projectbesluit. De vaststelling van het eerste ontwerp projectbesluit door de Vlaamse Regering is daarbij een belangrijke stap. Samen zetten we koers naar een toekomst waarin Zeebrugge haar rol als internationale haven verder versterkt.”

De Vlaams minister-president: “Ik ben oprecht blij dat de Vlaamse Regering vandaag deze beslissing nam, zoals beloofd voor het einde van deze regeerperiode. Met dit besluit garanderen en verbeteren we de toegankelijkheid van de Zeebrugse haven, zo belangrijk voor de verdere economische groei en dus voor onze welvaart. Het gaat effectief om een zeer forse investering maar deze is meer dan gerechtvaardigd om de haven Antwerpen-Brugge internationaal nog aantrekkelijker te maken voor rederijen, logistieke bedrijven, industriële investeerders en de hele transportsector.”

De Vlaamse minister van Omgeving: “Met verenigde krachten slagen we er stap voor stap in dit aanslepende dossier te deblokkeren. Het is cruciaal dat deze investering realiteit wordt om de economische toekomst van West-Vlaanderen te verzekeren, maar tegelijk de leefbaarheid van de regio te verbeteren.”

Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “Ik ben de Vlaamse Regering zeer dankbaar voor deze beslissing. Dit is een nieuwe mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van onze haven en voor allen die er rechtstreeks en onrechtstreeks hun brood mee verdienen. De nieuwe sluis is een hefboom voor de haven en omgeving én essentieel voor onze toekomstige welvaart. Ik roep dan ook op om het belang van dit project generaties te erkennen en dit niet te laten verzanden in procedures. Onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in dit dossier is zeer groot.”

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “De nieuwe zeesluis is broodnodig om een stabiele nautische toegang te garanderen tot de achterhaven. Deze formele erkenning van de Vlaamse Regering brengt ons opnieuw een stap dichter bij die economische zekerheid. Daarnaast blijven we inzetten op een duurzame dialoog met de buren: omwonenden, verenigingen uit de buurt en bedrijven in de haven. Enkel zo kunnen we het project tot een gedegen einde brengen.”

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge
Met het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

· een tweede toegang tot de achterhaven;

· een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert;

· een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie. Alle actuele informatie over het project kan u vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Videoreeks ‘Zicht op Zeebrugge’

Hoe kan Nieuwe Sluis Zeebrugge een hefboom zijn voor Zeebrugge? Met die vraag trok het projectteam naar vier inwoners en ondernemers uit Zeebrugge. De videoreeks ‘Zicht op Zeebrugge’ toont het resultaat.

Omgevingsmanager van het project Anouk Pattyn ging in gesprek met Eddie Cattoor (inwoner Zeebrugge-Dorp), David Ducoulombier (inwoner Stationswijk), Anke Bertin (General Manager Ibis Styles Zeebrugge) en Cedric Bulcke (General Manager Operations Wallenius Wilhelmsen). Zij vertelden over hun band met Zeebrugge en hun kijk op de toekomstige nieuwe sluis en verbindingsweg.

In de eerste video vertelt Eddie Cattoor zijn verhaal. Eddie is geboren en getogen in Zeebrugge en is al zijn hele leven visser. Je komt meer te weten over het vissersleven en zijn kijk op Nieuwe Sluis Zeebrugge.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.