Home > Nieuwe afdeling Davidsfonds in ’t Brugsche is met bijna 500 leden de tweede grootste afdeling van Davidsfonds

Nieuwe afdeling Davidsfonds in ’t Brugsche is met bijna 500 leden de tweede grootste afdeling van Davidsfonds

Geschreven op 25 maart 2023 om 09:20 door Mario De Wilde

In Brugge is de overkoepelende afdeling Davidsfonds in ’t Brugsche opgericht. De afdeling is gegroeid vanuit een samenwerkingsverband van zes afdelingen uit de regio Brugge. Met bijna 500 leden is de nieuwe afdeling de tweede grootste afdeling van het cultuurnetwerk. Davidsfonds in ’t Brugsche is een pioniersproject voor Davidsfonds. Sinds geruime tijd vormden de afdelingen uit de regio Brugge (Brugge, Sint-Andries en Sint-Michiels, Assebroek Sint-Katarina, Assebroek Sint-Kristoffel, Ver-Assebroek en Sint-Kruis) het samenwerkingsverband Davidsfonds in ’t Brugsche. Door samen te werken en samen activiteiten te organiseren, versterkten ze elkaar en deden ze een ruimer cultureel aanbod aan de leden.

Dit samenwerkingsverband is gegroeid vanuit de afdelingen zelf. In een eerste fase werd over de grenzen van de afdelingen heen samengewerkt om gezamenlijke activiteiten zoals de Nacht van de Geschiedenis en de kerstsamenzang te organiseren.

In een volgende fase gaf een aantal afdelingen aan dat een samenwerkingsverband niet alleen zinvol maar ook noodzakelijk was, door wissels en uitdagingen in de bestuursploeg of door nood aan ondersteuning bij organisatie en programmeren. De zes Brugse afdelingen besloten in 2019 een gezamenlijk programma uit te werken. Eén programmabrochure voor alle afdelingen was een duidelijk signaal naar de leden toe en liet ook zien hoe elke afdeling een lokale werking bleef verzorgen. De eigen ledenwerking en ledenwerving bleef eveneens een taak van de lokale afdeling. Met Davidsfonds Sint-Pieters, dat de keuze maakte om niet te participeren aan het samenwerkingsverband, zijn de onderlinge relaties overigens uitstekend.

Voor de afdelingsbesturen, voor de leden en voor de (mogelijke) partners drong de nood aan een overkoepelend bestuur met afgelijnde bevoegdheden zich evenwel op. De vragen van minder krachtige bestuursploegen versnelden het proces van de oprichting van één overkoepelende afdeling Davidsfonds in ’t Brugsche waarbij de lokale afdelingen ophouden te bestaan als afdeling. Ze zijn voortaan wijken die waken over en werken aan de binding met de leden. Het bestuursorgaan van Davidsfonds heeft de oprichting van de nieuwe afdeling Davidsfonds in ’t Brugsche goedgekeurd in haar vergadering van 27 februari 2023.

Het bestuur van de nieuwe afdeling wordt gevormd door Doenja Van Belleghem (voorzitter), Paul Merlevede (ondervoorzitter), Antoon Verscheure (secretaris), Nicole Vanhoutteghem(penningmeester), Boudewijn Vanhouteghem (ICT), Antoon Hollevoet (bestuurslid), Philippe Lecluyse (bestuurslid), Jan Van Brugghe (bestuurslid), Leen Claeys (bestuurslid), Georges De Smet (bestuurslid) en Lizette Gilissen (bestuurslid).

Met het nieuwe bestuur en de lokale wijkwerking moet het mogelijk zijn om een duidelijk profiel aan te nemen en met een sterk aanbod aanwezig te zijn en te blijven in het reeds zo veelzijdige en veelkleurige culturele landschap van Brugge.

Foto: Van links naar rechts: Philippe Lecluyse, Lizette Gilissen, Nicole Vanhoutteghem, Paul Merlevede (ondervoorzitter), Doenja Van Belleghem (voorzitter), Georges De Smet, Antoon Verscheure en Antoon Hollevoet vormen samen met Boudewijn Vanhouteghem, Jan Van Brugghe en Leen Claeys het bestuur van Davidsfonds in ’t Brugsche.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.