Home > Na incidenten vorig jaar: doortrekkersterrein Kortrijk heropent morgen 1 september opnieuw

Na incidenten vorig jaar: doortrekkersterrein Kortrijk heropent morgen 1 september opnieuw

Geschreven op 31 augustus 2022 om 09:49 door Mario De Wilde

Na een incident eind vorig jaar besloot de burgemeester van Kortrijk om het terrein tijdelijk te sluiten. Maandag besliste het Kortrijkse schepencollege over strengere maatregelen rond de werking van het terrein. In 2000 uitte de Vlaamse overheid de wens dat elke centrumstad zou beschikken over een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners. Daarop werd een financiering uitgeschreven waarmee centrumsteden tot 90% van zo’n terrein gesubsidieerd konden krijgen. Stad Kortrijk werd op dat moment jaarlijks geconfronteerd met gemiddeld een 10-tal doortochten van woonwagengroepen bestaande uit een 6-tal wagens. Door het gebrek aan een vaste standplaats met voorzieningen, parkeerden die groepen zich nu eens in de ene woonwijk, dan eens in een weide. Dit met de nodige overlast en frustratie bij de omwonenden tot gevolg. De stad besliste in 2001 dan ook snel om een doortrekkersterrein in te richten.

Na de nodige grondverwervingen, aanpassingen en inrichting van de infrastructuur, kon het doortrekkersterrein met 20 erkende plaatsen aan de Ringlaan 28 in Heule finaal openen op 3 oktober 2009. De eerste woonwagens namen er hun intrek op 12 oktober 2009.

In de jaren die volgden werden op het terrein verschillende ingrepen gedaan. Zo werden er picknickbanken, klimtoestellen en voetbaldoelen geplaatst zodat de kinderen zich ter plaatse konden amuseren. Er werd werk gemaakt van een dubbele omheining om te verhinderen dat spelende kinderen plots in de tuintjes zaten, er werden afspraken gemaakt rond geluidsoverlast, er werden camera’s geplaatst, er werden activiteiten en lessen georganiseerd voor de bewoners,… Dankzij deze maatregelen konden de woonwagenbewoners en de omwonenden samenleven.

Incident
Op 17 december 2021 werd echter een gerechtelijke actie uitgevoerd door de federale politie in samenwerking met de lokale politiezone Vlas. Het onderzoek naar een aantal diefstallen in de streek had hen geleid naar enkele families die zich op dat moment op het doortrekkersterrein bevonden. Er werden huiszoekingen gedaan die de nodige bewijzen opleverden en er werden 5 mensen opgepakt.

De politie maakte een uitvoerig bestuurlijk verslag op en op basis daarvan besliste de burgemeester om het terrein voor 6 maanden te sluiten. Bedoeling was om de huidige werking te evalueren en om te kijken hoe de stad en de lokale politie een beter toezicht konden uitoefenen over de wisselende bewoners.

Nieuwe maatregelen
Die maatregelen werden vorige week dinsdag 23 augustus voorgelegd aan de buurt en afgelopen maandag goedgekeurd op het schepencollege. Het gaat om de volgende maatregelen die in de komende maanden worden uitgerold:

1. Er wordt een online registratiesysteem ingevoerd dat de persoonsgegevens vraagt van alle meerderjarige gebruikers van het terrein en dat de nummerplaat vraagt van alle voertuigen die op het terrein willen parkeren. Op die manier is er op elk moment een volledige lijst ter beschikking van de aanwezige bewoners. Er wordt ook onderzocht om het terrein uit te rusten met een slagboom die enkel open gaat voor de geregistreerde voertuigen.

2. Er worden meer en regelmatigere controles uitgevoerd door de politiezone Vlas. Bij deze controles kan de politie de lijst van aanwezigen opvragen en controleren. Bij 3 politionele vaststellingen van overlast kan de burgemeester beslissen dat de betrokken gebruiker het terrein moet verlaten en een tijdelijk toegangsverbod krijgt om in Kortrijk te reserveren.

3. Sommige woonwagenbewoners gebruiken het doortrekkersterrein te veel als een opslagplaats of een werkplaats. Het voeren van economische activiteiten op het terrein is vanaf nu enkel toegestaan mits akkoord van Stad Kortrijk. Bezoekers van het terrein kunnen ook niet langer parkeren op het doortrekkersterrein.

4. Het terrein krijgt vaste sluitingsperiodes in de zomervakantie en in de kerstvakantie. Op deze manier worden ook stille momenten in gelast voor de omwonenden, kan ook de opzichter verlof nemen, en heeft de stad de mogelijkheid om onderhouds- of verbeteringswerken uit te voeren.

5. Tot slot wordt de jaarlijkse buurtvergadering terug ingevoerd. De buurtvergadering van vorige dinsdag was de eerste sinds 2014 en er werden heel wat nuttige opmerkingen gemaakt. De burgemeester besliste om deze terug jaarlijks in te plannen om zo de vinger aan de pols te houden.

Sluiting van het doortrekkersterrein
Een sluiting van het doortrekkersterrein is voorlopig niet aan de orde. Voor de inrichting van het terrein kreeg Stad Kortrijk tussen 2001 en 2011 zo’n 1,55 miljoen euro aan Vlaamse en West-Vlaamse subsidies. Subsidies die moeten worden terugbetaald mocht de functie van het terrein wijzigen binnen de 20 jaar.

Bovendien kwam het terrein er indertijd juist als oplossing voor de vele verspreide ad hoc standplaatsen van de doortrekkers die de ene keer in deze woonwijk stonden en de andere keer op die weide. Het idee achter een doortrekkersterrein was juist om ook die mensen één plek aan te bieden met de juiste sanitaire voorzieningen en om het toezicht te vereenvoudigen. Die noden bestaan op vandaag nog steeds.

Wel zal stad Kortrijk contact nemen met de provincie West-Vlaanderen om te kijken of er geen bijkomende bovenlokale financiering mogelijk is. Volgens de ruimtelijke structuurplannen van Vlaanderen en West-Vlaanderen dienen alle centrumsteden een doortrekkersterrein in te richten, maar op vandaag is Kortrijk de enige West-Vlaamse centrumstad die dat gedaan heeft.

“Het doortrekkersterrein zomaar sluiten, is een leuke slogan maar is geen oplossing voor de achterliggende problemen. In overleg met de buurtbewoners hebben we een aantal maatregelen klaar om het doortrekkersterrein op een ordentelijke manier te heropenen. Die gaan van een beter online registratiesysteem tot regelmatigere controles door de politie bij overlast en vaste sluitingsperiodes. Maatregelen die we jaarlijks gaan evalueren met de omwonenden”, besluit burgemeester Ruth Vandenberghe.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.