Home > Muziekcentrum van Kortrijk krijgt extra repetitieruimte

Muziekcentrum van Kortrijk krijgt extra repetitieruimte

Geschreven op 11 juni 2021 om 08:44 door Mario De Wilde

Kortrijk heeft de ambitie om een stad te zijn met topsport en topcultuur voor iedereen. Eén van de projecten binnen dit ambitieus plan is het verder afwerken van het muziekcentrum tot dé muzieksite van de stad en de ruimere regio. Na de eerste renovatiefase (afgewerkt eind 2017 met focus op gelijkvloers en eerste verdieping), worden de kelder en de verdiepingen twee en drie aangepakt.

Het Muziekcentrum Track kreeg in 2016-2017 een grondige facelift, toen goed voor een investering van 5 miljoen euro. Het Muziekcentrum werd een leesbaar geheel met 1 ingang en een gemeenschappelijk onthaal. Zes concertzalen van 50 tot 600 personen, een balletzaal, leslokalen, jongerenradio Quindo, Radio 2, een buiten dj-booth én het gezellige café Pand.A zorgen vandaag voor heel wat leven op de muzieksite. Nu krijgt fase 2 van de renovatiewerken meer vorm, met een focus op de verdiepingen, de betongevels en extra repetitieruimte, goed voor maar liefst 2,9 miljoen euro.

Kelly Detavernier, schepen van deeltijds kunstonderwijs: “De uniforme ingang voor alle gebruikers deed de grenzen vervagen en maakte het muziekcentrum toegankelijker. We beoogden een grotere samenhang tussen de gebruikers, bezoekers en medewerkers. Dankzij de verdere renovatie kan de werking van de muziekpartners naar een hoger niveau. Met het conservatorium spelen we al op topniveau in de regio, nu bieden we opnieuw extra mogelijkheden voor alle muzikanten. Zeker na hun uitstroom kunnen zij terecht in de nieuwe jamboxen.”
Extra repetitieruimte
Voor de studieopdracht werd in november van vorig jaar DIAL architects bvba uit Nederzwalm aangesteld. Zij werkten ook fase 1 van het muziekcentrum uit en werkten intussen een voorontwerp uit voor fase 2.
Een grote klemtoon wordt gelegd op de kelderverdieping waar volop ingezet wordt op de vraag van jong muziektalent in alles genres. De ‘underground’ feeling van de bestaande jamboxen wordt voortgezet in de nieuwe ruimtes. De configuratie van de 3 bestaande jamboxen (verdieping -1) wordt uitgebreid naar verdieping -2. Zo worden alle repetitieruimtes op een logische manier met elkaar verbonden. De nieuwe, volwaardige repetitiezaal van 160m² wordt voorzien onder het terras van Pand.A, als uitbreiding op de bestaande kelder. De zaal is volledig obstructie-vrij, en heeft dezelfde verhouding als het podium van de concertstudio, waardoor orkesten, groepslessen en grote gezelschappen er in ideale omstandigheden kunnen repeteren. Een grote meerwaarde voor Kortrijk en de ruimere regio om kamerensembles, kleine symfonische orkesten en grote brassbands een kwalitatieve plaats te kunnen bieden.

Daarnaast wordt gezorgd voor meer professionele ondersteuning voor jonge bands met onder meer vier bijkomende repetitie- en residentieruimtes, inclusief bergruimtes voor de talrijke bands. Een vraag die reeds jaren op de tafel ligt. Om de leesbaarheid en veiligheid op de site te bewaren, wordt de toegang tot de nieuwe kelderruimtes voorzien vanuit de gemeenschappelijke foyer via een ruime trap en een lift. De volledige kelderverdieping wordt hiermee vlot toegankelijk.

In huidige fase krijgen de verdiepingen een update wat betreft elektrische en data-voorzieningen, en worden de lokalen opgefrist, zodat ze weer functioneel en aangenaam in gebruik zijn voor de vele educatieve partners op de site. De betongevels en kopgevels worden aangepakt, de langsgevels worden pas na 2024 aangepakt, eenmaal het Conservatoriumplein een muziekpark geworden is.
Buitenruimte en beleving van het gebouw
De zichtbare aanpassingswerken zijn zeer beperkt zodat de bestaande speel- en groenzone zoveel mogelijk bewaard wordt. Er wordt eenzelfde detaillering en materiaalgebruik toegepast als in de eerste fase gerealiseerd werd. Voor de renovatie van de oostelijke kopgevel (stationsgevel) wordt geopteerd voor een verticale geveltuin. De groenaanleg heeft een positieve invloed op de luchtkwaliteit en de reductie van fijn stof en kan tevens voor een merkbare reductie van achtergrondlawaai zorgen. Een belangrijk aspect in functie van het bewaren van dit waardevol erfgoed is ook de betonrenovatie van het centrale blok.
Timing en kostprijs
Het ontwerpteam start nu met de uitwerking van het voorontwerp tot gedetailleerde plannen en lastenboeken. Gelijktijdig wordt het dossier klaargemaakt in functie van de aanvraag van de omgevingsvergunning. De goedkeuring van het definitief ontwerp is voorzien voor november 2021. De effectieve werken kunnen dan starten in het voorjaar van 2022. De mogelijke fasering van de werken wordt in de ontwerpfase nog samen met de gebruikers bekeken, om een minimale hinder te vormen voor de werking, waardoor er ook nog geen concrete timing op de opening van de nieuwe repetitiefaciliteiten staat. De totale projectkost wordt momenteel geraamd op 2,9 miljoen euro.
Axel Ronse, schepen van cultuur: “Dankzij de nieuwe repetitieruimte van maar liefst 160m² bieden we een mooi aanbod voor orkesten, grote gezelschappen en vele verenigingen. De werken worden gefaseerd, maar de kelderverdieping is hierin prioritair. We gaan van 3 gewone repetitieruimtes naar 7 gewone én een grote repetitieruimte, in totaal dus 8. Bovendien gaan we van 2 bergruimtes naar een 10-tal zodat bands en verenigingen ook hierin ondersteund worden.”

Foto: Muziekcentrum Track sfeerbeeld (voorontwerp repetitieruimte orkesten – Muziekcentrum kopgevel (voorontwerp Dial Architecten).

Copyright stad Kortrijk.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.