Home > Midwest-gemeenten, provincie en Vlaamse overheid slaan handen in elkaar voor ambitieus regioplan.

Midwest-gemeenten, provincie en Vlaamse overheid slaan handen in elkaar voor ambitieus regioplan.

Geschreven op 12 mei 2023 om 07:18 door Mario De Wilde

Met The Next Midwest werd eergisteren het socio-economisch plan voor de regio gelanceerd. DVV (dienstverlenende vereniging) Midwest, Provincie/POM West-Vlaanderen, WVI en de socio-economische regiopartners presenteren hun toekomstplan dat in samenspraak tot stand kwam. Het plan bestaat uit tientallen acties. De uitvoer of het trekkerschap van deze acties zit niet bij één actor, maar verspreid over tal van partners. Dit is dan ook geen plan van één actor, maar een plan van velen. Van én voor de regio.

Midwest-voorzitter Kris Declercq, burgemeester van Roeselare en WVI-voorzitter: ‘De 16 Midwest-burgemeesters en onze partners willen in deze regio, in het hart van de West-Vlaamse Ruit, de krachten bundelen om de uitdagingen op het vlak van beschikbare ondernemersruimte, effectieve mobiliteit, duurzaamheidsswitch en aanwerven van nieuw talent concreet te maken. We zijn verheugd met de uitgestoken hand van de provincie en viceminister-president Hilde Crevits om hier samen werk van te maken.’

Regio Midwest situeert zich in het hart van de Provincie West-Vlaanderen en bulkt van het ondernemerschap. Naast een zeer productieve landbouwsector, zijn er heel wat industriële bedrijven, een goed uitgebouwde zorg- en diensteneconomie en elk jaar opnieuw vele duizenden vacatures. Dé ondernemersregio bij uitstek van Vlaanderen wil echter niet op haar lauweren rusten. De regio wil blijven vernieuwen op vele vlakken: zowel economisch, alsook rond welzijn om de welvaart in ruime zin van haar inwoners ook in de toekomst te garanderen. Om dit mogelijk te maken wordt samengewerkt over de gemeente- en organisatiegrenzen heen én maakt regio Midwest in samenspraak strategische keuzes met tal van concrete acties binnen 3 vernieuwingslijnen.

Gedeputeerde Jean de Bethune: ‘Ook vanuit de Provincie en POM West-Vlaanderen investeren we sterk in de regio Midwest. Enerzijds zetten we sterk in op de uitbouw van het socio-economisch overleg en dialoog, anderzijds investeren we ook in tal van concrete projecten: de uitbouw van de logistieke terminals in Roeselare & Wielsbeke, opleidingsinfrastructuur, het Food Innovation Park, ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen, de uitbouw van nieuwe recreatiedomeinen, vele projecten in het kader van waterbuffering, enzoverder’.

VERNIEUWINGSLIJN 1: Mens

De arbeidsmarkt knalt bijna nergens zo hard als in Midwest. Voor elke vacature in de regio zijn er minder dan 1,5 werkzoekenden beschikbaar. Het vinden van een match tussen job en werkzoekende is uitdagender dan ooit. Om hier werk van te maken zet de regio in op 9 grote thema’s met o.a. volgende acties:

intensivering van de werking rond duaal leren,
bouwen van een mastercampus van VDAB,
gezamenlijk benaderen en coachen van werkgevers,
versterken van de digitale vaardigheden van inwoners via de opstart van digibanken,
uitvoer van projecten om kwetsbare doelgroepen intensief te begeleiden richting werk of opleiding,
de verdere uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen Midwest en de VDAB voor een aanklampend beleid.

VERNIEUWINGSLIJN 2: Economie

De economie in Midwest draait op volle toeren, maar om te zorgen dat men kan blijven ondernemen, de mobiliteit niet vastloopt, … zijn er acties nodig:

Er wordt voorzien in ruimte voor bedrijvigheid: onbebouwde bedrijventerreinen worden waar mogelijk geactiveerd en nieuwe terreinen worden bij gecreëerd. Uiteraard rekening houdend met de principes van duurzaamheid en ruimtebesparing. We roepen de Vlaamse Regering op om hier mee werk van te maken.
Door een zeer grondige opwaardering van het kanaal Roeselare- Leie en de verdere ontwikkeling van de regionale logistieke terminals (bvb. in Roeselare & Wielsbeke) zorgt de regio ervoor dat alle goederen vlot in en uit Midwest geraken.
De regionale verkeersontsluiting wordt verder geoptimaliseerd via een regionaal mobiliteitsplan waarin o.a. het onderzoek naar de realisatie van het ontbrekend stuk ring te Tielt is opgenomen. Tevens vraagt de Midwestregio om de ongelijklopende financiering voor het openbaar vervoer ten aanzien van andere regio’s substantieel te corrigeren.
Fietssnelwegen die de regio doorkruisen worden gerealiseerd om nog meer inwoners aan te zetten om de fiets te gebruiken.
Startende ondernemers krijgen steun en detailhandel in de stads- en dorpskernen wordt versterkt.
De Vallei van de Voeding wordt regiobreed verder ontwikkeld als knooppunt van Food, Health & Tech.

VERNIEUWINGSLIJN 3: Omgeving

Naast bedrijvigheid, biedt de regio uiteraard ook ruimte om aangenaam te wonen en leven.

De regio zet verder in op recreatiemogelijkheden dichtbij huis met o.a. nieuwe multifunctionele domeinen zoals de Ledegemse meersen, de realisatie van het stadsrandbos te Roeselare en Tielt, de herinrichting van het voormalig Dadipark, de uitbreiding van domein Wallemote-Wolvenhof, …
Tal van projecten gekoppeld aan water zijn in volle uitvoer of staan op de planning. Hiermee zorgt de regio voor ‘droge voeten voor iedereen’, maar wordt bvb. ook nagedacht over waterbeschikbaarheid in droge periodes.

Bij de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie zal niet alleen aandacht gaan naar ‘economische investeringen’, ook andere functies in de kanaalzone zullen aandacht krijgen. De geplande nieuwe Lysbrug voor fietsers en wandelaars te Ingelmunster is hiervan een mooi voorbeeld.
Met de jaarlijkse realisatie van tientallen landschapsplannen bij landbouwers, bedrijven en particulieren creëren we een mooier landschap. Met de uitvoer van een gericht biodiversiteitsplan realiseren we meer natuur.
Een nieuw ‘Leader-programma’ genereert heel wat middelen voor acties op het platteland.
De regio wil ook inzetten op hernieuwbare energie via het ‘energielandschap Midwest’. O.a. de steeds verdere uitbouw van het restwarmtenet Roeselare kan hierbij als één van de voorbeeldprojecten worden gezien.

Viceminister-president Hilde Crevits: ‘Het Next Midwest-plan is een voorbeeld van hoe we in West-Vlaanderen door krachten te bundelen, in de lijn van het ‘Vlaamse Veerkracht’-plan, onze streek nieuwe vaart kunnen geven. Vanuit de Vlaamse Regering willen we maximaal mee onze schouders hieronder zetten. Deze unieke samenwerking, niet alleen tussen de overheden, maar ook innovatieve werkgevers-en werknemersorganisaties, legt op die wijze bovendien een brug tussen welvaart en welzijn, waar ik zeer enthousiast over ben.’

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.