Home > Met deze ploeg wordt Beernem bestuurd.

Met deze ploeg wordt Beernem bestuurd.

Geschreven op 14 november 2018 om 14:02 door Mario De Wilde

De gloednieuwe coalitie CD&V, SP.A en Groen heeft veel ambitie om Beernem samen te besturen en stelde vandaag haar schepenploeg voor. De bevoegdheden werden zorgvuldig gekozen en verdeeld zodat de burgemeester en de schepenen de komende 6 jaar met heel veel slagkracht onze gemeente zullen besturen.

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) die voltijds burgemeester zal zijn, neemt van ambtswege de bevoegdheden politie, brandweer, veiligheid, burgerlijke stand en bevolking op. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor het algemeen beleid, de interne organisatie, het personeel, het sociaal overleg, preventie, communicatie en informatica. Ook mobiliteit behoort tot zijn bevoegdheid, evenals opvolging kerkenbeleid en toezicht kerkbesturen, evenementen, feestelijkheden en plechtigheden.
Eerste schepen wordt Patricia Waerniers (CD&V) die financiën, cultuur, bibliotheek, sport, kermissen, erfgoedbeleid en begraafbeleid onder haar hoede neemt.
Jan Vanassche (Groen) wordt tweede schepen. Hij neemt ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen voor particulieren, ruimtelijke planning, dorpsontwikkeling, wonen, huisvesting, de Woonwinkel, milieu, natuur, dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaat en energie, groenbeheer, toerisme en landinrichting voor zijn rekening.
Claudio Saelens (CD&V) staat als derde schepen in voor omgevingsvergunningen voor landbouw en bedrijven, voor openbare werken, de technische dienst, nutsvoorzieningen, rioleringen, integraal waterbeleid, landbouw, grondbeleid en senioren.
Ruben Strobbe (CD&V) krijgt als vierde schepen de bevoegdheden jeugd, ondernemen, lokale economie, onderwijs, beheer patrimonium, recyclagepark en afvalbeleid.
Ten slotte buigt Vicky Reynaert (SP.A) zich als vijfde schepen en als voorzitter voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst over armoedebestrijding, sociaal beleid, sociale tewerkstelling, inclusie, Noord-Zuidbeleid, Huis van het Kind (m.i.v de voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang) en gezinsbeleid.
Voorzitter van de gemeenteraad wordt Kris Vincke (CD&V)

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.