Home > Maximalisatie van hernieuwbare energieproductie in nieuwe industriezone Suikerpark

Maximalisatie van hernieuwbare energieproductie in nieuwe industriezone Suikerpark

Geschreven op 16 februari 2019 om 11:40 door Mario De Wilde

Bij de ontwikkeling van de Suikersite komt er ook een industriezone. Veurne en WVI zetten bij de bouw van de nieuwe bedrijfspanden in op het maximaliseren van de hernieuwbare energieproductie. Geen enkele kans onbenut laten om zo energie-efficiënt mogelijk te werk gaan, dat is het doel van Veurne en van de West-Vlaamse Intercommunale. Daarom moet de beschikbare dakoppervlakte in industriezone Suikerpark gebruikt worden voor energieproductie. De bedrijven moeten voor een stuk voorzien in hun eigen energievoorraad, want ze worden verplicht om hun dak te gebruiken voor hernieuwbare energieproductie. De focus ligt hierbij op de installatie van zonnepanelen, maar ook andere technieken zoals zonneboilers worden toegelaten. Bedrijven die zelf geen installatie willen plaatsen, zullen worden verplicht om hun dak vrij te geven, om er een installatie op te laten plaatsen. Voor de daken en de resterende vrije dakoppervlaktes die binnen een termijn van 4 jaar na aankoop hiervoor niet zijn aangewend, zal WVI het recht van opstal verkrijgen. Door het verkrijgen van dit recht van opstal, kan WVI via een exploitatiemodel deze oppervlaktes optimaal benutten voor het produceren van hernieuwbare energie. De termijn van 4 jaar komt overeen met de maximum termijn van aanvang van de exploitatie van de bedrijfspercelen.

Veurne en klimaatambities

Veurne ondertekende op 27 april 2015 het Burgemeestersconvenant. Met dit engagement wil de stad tegen 2020 20% minder CO2 uitstoten op het grondgebied, ten opzichte van 2011. Veurne maakt deel uit van ‘IJzer tot Zee’ en deze groep heeft een energieactieplan opgesteld. Dit plan werd op 2 mei 2017 goedgekeurd door Europa. Een belangrijk actiepunt is het inzetten op hernieuwbare energieproductie op het grondgebied. De ambitie om op nieuwe bedrijventerreinen maximaal in te zetten op hernieuwbare energieproductie door het gebruiken van de beschikbare (dak)oppervlaktes is een zeer goede manier om bij te dragen aan deze doelstelling. Peter Roose, burgemeester en bevoegd voor Klimaat: “De recente Energiekaart illustreert dat vandaag 887 zonne-installaties actief zijn op het Veurns grondgebied, goed voor een totaal vermogen van 13 MW. Het potentieel vermogen wordt op 231 MW geschat. Ondanks dat we per inwoner het vierde meest zonne-energie opwekken van alle West-Vlaamse gemeenten (na Lo-Reninge, Ardooie en Wielsbeke), is er zeker nog ruimte voor extra hernieuwbare energie.” Jan Verfaillie, schepen van Bedrijfsleven: “Door deze belangrijke klimaatinvesteringen kunnen bedrijven een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van de CO2-uitstoot.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.