Home > Massaal Brugs protest tegen boomkap in Ryckevelde

Massaal Brugs protest tegen boomkap in Ryckevelde

Geschreven op 14 maart 2019 om 14:15 door Mario De Wilde

Uit protest tegen de geplande bomenkap in Ryckevelde, houdt een groot aantal mensen op zondagnamiddag 24 maart om 15 uur een samenkomst. Plaats van afspraak is net voorbij de kruising van de Holle Weg (Kasseidreef naar het kasteel) en de oude spoorweg aan het wachthuisje. Initiatiefnemer Ivan De Clerck: “We willen ons ongenoegen uiten over de geplande bomenkap in Ryckevelde. Hoe meer mensen aanwezig zijn, hoe beter.”

Eén derde van de bomen moet weg

Ryckevelde, Februari 2019: Over een oppervlakte van 41 ha zijn 1/3 van de bomen gemarkeerd om gekapt te worden . Deze bomen zullen in juni 2019 openbaar verkocht worden door het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en zullen dan eind 2019, begin 2020 gekapt worden. Ditzelfde bos werd al in 2012 voor 30 % uitgedund, toen werd dit bos platgereden door bulldozers. Nu dit bos zich wat hersteld heeft wil men het terug plat rijden met bulldozers die diepe sleuven nalaten. Ivan De Clerck: “Wij gaan vol in de aanval en zullen deze plannen ook via juridische weg tegenhouden. De meeste bomen worden dan in containers geladen en naar China verscheept. Het resthout wordt vermalen en in containers geladen om naar de overgesubsidieerde biomassacentrales vervoerd te worden. De weilanden die de laatste jaren rond Ryckevelde zijn bebost, zijn een compensatie uit het Boscompensatiefonds van het ANB. Dit boscompensatiefonds heeft een historische achterstand van +-1300 ha bos dat nog moet aangeplant worden.

Informatie klopt niet

Het ANB verwijst steeds naar de twee bosbeheerplannen, één voor Ryckevelde en één voor het militair domein van Ryckevelde(goedgekeurd voor een periode van 20 jaar), wat hen het alleenrecht heeft om deze drastische werken uit te voeren. Ivan De Clerck: “Welnu, doe eens de moeite om deze door te lezen, 2 x 80 pagina’s. In dit bosbeheerplan wordt nergens wetenschappelijk bewezen waarom dit bos terug moet uitgedund worden. https://www.natuurenbos.be/ryckevelde. In dit bosbeheerplan wordt verwezen naar informatie uit de jaren 90 en begin van de jaren 2000, informatie die deels niet meer klopt met de huidige situatie anno 2019. Er wordt nergens verwezen naar het belang van bossen in de omzetting van CO2 naar zuurstof, de fijnstof captatie van bossen en naaldbossen, enz, toch een thema van vandaag. Er wordt nergens keihard wetenschappelijk en met getallen bewezen dan dat wat het ANB nu doet, de goede methode is. Nieuwe bomen zullen terug 30 jaar tijd nodig hebben om de zelfde grootte te bereiken. Trouwens er zijn nog andere studies die wel het nut van naaldbossen aantonen. http://archief.bionieuws.nl/artikel.php?id=5621

U kunt ook nog altijd de petitie tegen het kappen van naaldbomen tekenen op:
https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/agentschap_voor_natuur_en_bos_Meer_respect_voor_de_spar_en_den_onze_luchtfilteraar

Teller staat nu al op 1672

Dit is een kortzichtige visie van het ANB, hier onder enkele argumenten tegen.

– Dit beheersplan is blijkbaar opgemaakt voor een periode van 20 jaar:

M.a.w. heb je het bezwaarmoment gemist dan kan je 20 jaar lang niets eraan wijzigen, Kan dit nog wel in tijden van snelle klimaatsveranderingen?

– Er is geen rekening gehouden met het oprukkend zuidelijk klimaat.

– Er is geen rekening gehouden met de opwarming van de aarde, toen het plan in 2008 opgemaakt werd was dat nog niet aan de orde.

– Het is niet normaal dat een select clubje kan beslissen over wat er met onze bossen gebeurt.

– 98 % van de bevolking staat niet achter dit bosbeheer.

– Het is niet normaal dat als er bos gekapt wordt er eerst geen kapvergunning moet aangevraagd worden.

– Door het oprukkend zuidelijk klimaat zullen de exoten die nu verdwijnen juist de sterkste bomen zijn.

Exoten zijn volgens het bosbeheerplan en het ANB: Tamme kastanje, Douglas spar, amerikaanse eik, Corsicaanse den, Lork, enz.

– Er is geen tussentijdse evaluatie gepland, en er is geen bijsturing van het plan.

– Er is geen rekening gehouden met het dieren leven, bv eekhoorntjes vinden geen eten meer.

– Er is geen rekening gehouden met het feit dat dichte bossen fijn stof vasthouden.

– Er is geen rekening gehouden dat naaldbossen het ganse jaar door lucht filteren en CO² en N0² omzetten in zuurstof.

– Er is geen rekening gehouden dat het dichte bos het lawaai van het verkeer tegenhoud.

– Er is geen rekening gehouden dat West-Vlaanderen met een bosindex van 2,3 % de bosarmste regio van Europa is.

– Bij kappingen wordt de bevolking niet ingelicht, mensen staan met tranen in de ogen te kijken naar het gekapte bos en weten niet wat er gaande is.

Niemand kan inlichtingen geven.

– Het is onlogisch dat het duurzame gekapte hout zoals amerikaanse eik, zomereik, wintereik, beuk enz. in containers wordt geladen en naar landen als China en India wordt verscheept.

 

 

1 reactie

Melanie
Geschreven op 2021-03-23 16:18:17
Red de natuur!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.