Home > Licht op groen om historisch zwembad naast Thermae Palace in Oostende af te breken

Licht op groen om historisch zwembad naast Thermae Palace in Oostende af te breken

Geschreven op 2 augustus 2022 om 08:51 door Mario De Wilde

Het College van Burgemeester en Schepenen van Oostende heeft de sloopvergunning goedgekeurd voor het voormalig stedelijk zwembad. Dit betekent de start van de herwaardering van de historische site met de thermen, de gaanderijen en de Wellington. Het terrein zal voorlopig ingezaaid worden met gras om het in de oorspronkelijke staat te herstellen. Er komt een studie om de aanleg en de inrichting van de toekomstige open ruimte met groen te bepalen. De invulling van de site hangt nauw samen met de herontwikkeling van het Thermae Palace.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde de afbraak van het oude zwembad langs de Koninginnelaan goed. Renovatie zou door de slechte toestand van het gebouw een enorme financiële kost betekenen. Die kost staat niet in verhouding tot een herbestemming met grote meerwaarde voor de monumenten in de onmiddellijke nabijheid.

Het oude stedelijk zwembad wordt volledig gesloopt. Alle ondergrondse constructies, die vrijkomen bij afbraak, worden weggebroken. De buitenzwembaden, verharding en afsluitingen worden verwijderd. Ook de footprint van het zwembadgebouw en alle buitenconstructies worden opgevuld met goed verdichtbare grond.

Studie voor nieuwe invulling open ruimte met groen
De sloop zal opnieuw ruimte geven aan de monumenten die de plek verheffen tot één van de meest markante plaatsen in Oostende. Dit betekent de start van het historisch herstel van de site. Voorlopig zal het terrein ingezaaid worden met gras. Zo brengt de stad de cruciale erfgoedsite terug naar de situatie zoals die vroeger was: met de thermen, de gaanderijen en de Wellington. De stad komt ook tegemoet aan de eisen opgelegd in het recht van opstal dat eind dit jaar verloopt. In de overeenkomst staat namelijk dat de opstalhouder het terrein in de oorspronkelijke staat moet herstellen.

Ondertussen wordt de definitieve aanleg in een ruimere context bekeken. Er komt een studie om de aanleg en de inrichting van de toekomstige open ruimte met groen te bepalen. De invulling van de site hangt nauw samen met de herontwikkeling van het Thermae Palace.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.