Home > KV Oostende is zopas officieel failliet verklaard door de Ondernemingsrechtbank

KV Oostende is zopas officieel failliet verklaard door de Ondernemingsrechtbank

Geschreven op 4 juni 2024 om 11:56 door Mario De Wilde

Ondernemingsrechtbank verklaart KV Oostende failliet
De ondernemingsrechtbank van Gent – afdeling Brugge heeft vandaag de voetbalclub KV Oostende
failliet verklaard. Patrick Content, advocaat in Oostende, werd aangesteld als curator.
KV Oostende zat al langere tijd in financiële moeilijkheden.
Op 25 januari 2024 werd door de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, reeds een voorlopig
bewindvoerder aangesteld. Dit is een voorlopige en tijdelijke maatregel waarbij het beheer van de
onderneming wordt toevertrouwd aan een onafhankelijk bewindvoerder. De voorlopig
bewindvoerder zou de mogelijkheden onderzoeken om de activiteiten van KV Oostende verder te
zetten en de schulden af te lossen, eventueel door middel van een overname.
De voorlopig bewindvoerder stelde vast dat er geen structurele oplossing kon worden gevonden voor
de schulden van KV Oostende.
De voorlopig bewindvoerder ging over tot dagvaarding in faillissement, zoals wettelijk
voorgeschreven. Verschillende schuldeisers hebben zich aangesloten bij de vordering van de voorlopig
bewindvoerder.
De rechtbank behandelde deze zaak laatst op de zitting van 3 juni 2024 en sprak het vonnis vandaag
uit. De rechtbank oordeelde in het vonnis dat uit de gegevens bleek dat KV Oostende niet meer in
staat was om haar schulden op een normale wijze en binnen een aanvaardbare termijn af te lossen.
De rechtbank oordeelde als volgt:
• verklaart NV Koninklijke Voetbalvereniging Oostende, met zetel te 8400 Oostende, Leopold
Van Tyghemlaan 62, in staat van faillissement;
• bepaalt de datum van staking van betaling in overeenstemming met artikel XX.105 Wetboek
van Economisch Recht op heden;
• benoemt Heidi Diet, rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, tot rechter-commissaris;
• stelt Patrick Content, advocaat, aan als curator;
• beveelt dat de schuldeisers van de gefailleerde aangifte van hun vordering zullen doen in het
Centraal Register Solvabiliteit van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, binnen
de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;
• bepaalt de datum waarop het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen in
het Centraal Register Solvabiliteit moet worden neergelegd op 16 juli 2024.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.