Home > Kortrijk bedankt en steunt 650 kinderbegeleiders. Opvangcapaciteit bereikt hoogtepunt van 59%

Kortrijk bedankt en steunt 650 kinderbegeleiders. Opvangcapaciteit bereikt hoogtepunt van 59%

Geschreven op 12 oktober 2022 om 10:09 door Mario De Wilde

Kortrijk bedankt in de Week van de Kinderopvang de 650 kinderbegeleiders in de stad. In moeilijke tijden geven zij elke dag het beste van zichzelf om baby’s, peuters en schoolgaande kinderen te laten groeien en bloeien. Dankzij de investeringen vanuit de publieke en private kinderopvang en een actief ondersteuningsbeleid vanuit de stad, is de opvangcapaciteit in Kortrijk voor baby’s en peuters gevoelig gestegen de voorbije jaren. Maar de opvangnoden blijven hoog en de sector heeft af te rekenen met een zware werkdruk. Blijven investeren is dus de boodschap.

“De ambitieuze Kortrijk-norm van 60 opvangplaatsen per 100 baby’s en peuters is zo goed als bereikt. De uitdaging is nu om de opvangcapaciteit op peil te houden en liefst nog te versterken. De vraag naar opvang blijft hoog en de sector staat onder druk door een tekort aan kinderbegeleiders. We sluiten ons dan ook aan bij de oproep aan de Vlaamse overheid om de extra investeringen in de kinderopvang snel uit te rollen en iets te doen aan de arbeidsomstandigheden, in het bijzonder het te grote aantal kinderen per begeleider. We moeten onze kinderbegeleiders koesteren, ze zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze kinderen en zorgen ervoor dat ouders kunnen gaan werken of een opleiding volgen”, zegt Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang en Zorg
De Kortrijkse kinderopvang in de schijnwerpers
Stad Kortrijk bedankt op Dag van de Kinderbegeleider 650 kinderbegeleiders uit de voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang. Voor kinderen die in Kortrijk naar school gaan en buiten de schooluren moeten worden opgevangen, staan dagelijks zo’n 300 begeleiders paraat. 350 kinderbegeleiders houden de opvang voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar draaiende. Naar jaarlijkse traditie krijgen ze allen een attentie vanwege de stad, dit jaar in de vorm van een geschenkenpakketje met ambachtelijke producten van Groep Ubuntu.

Ambitieuze Kortrijk-norm in zicht
Vlaanderen streeft naar 50 opvangplaatsen per 100 kinderen (baby’s en peuters). In de voorbije beleidsperiode zijn we erin geslaagd deze norm te behalen. We evolueerden in Kortrijk van 46,9% in 2014 naar 51,9% in 2018. In het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen stelden we een hogere Kortrijk-norm van 60% voorop. Deze norm hebben we op vandaag zo goed als bereikt, want momenteel zijn er in Kortrijk 59 plaatsen per 100 kinderen. Concreet gaat het om 1.376 plaatsen voor 2.331 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dit is een stevig resultaat op een kleine tien jaar tijd. Kortrijk is op dit vlak nu de vierde beste centrumstad in Vlaanderen. Bovendien zijn er nog enkele nieuwe initiatieven op komst.

Er is echter nog werk aan de winkel:

– De opvangnood blijft hoog. Ook in Kortrijk moet een plaats in de opvang minstens één jaar op voorhand gereserveerd worden. Dringende opvangvragen, bijvoorbeeld door het stoppen van een crèche, kunnen vaak niet meteen worden opgelost.

– De werkdruk wordt steeds hoger door een toenemend tekort aan kinderbegeleiders, het is een echt knelpuntberoep geworden. Vooral het aantal onthaalouders daalt jaar na jaar, we zien dit in heel Vlaanderen maar ook in Kortrijk. In 2018 waren er 53 onthaalouders, vandaag zijn dit er nog 32.

– Het aanbod is niet optimaal verspreid over het grondgebied van Kortrijk. Bissegem, Marke, Kortrijk West, Kortrijk Zuid, Rollegem en Bellegem zitten boven de 60%. Kortrijk Centrum en Kortrijk Noord boven de 50%. Heule, Kortrijk Oost, Aalbeke en Kooigem zitten onder de 50%.

Investeren in kinderopvang is broodnodig: lokaal en bovenlokaal
Vanuit het lokale bestuur stimuleren we het aanbod kinderopvang zowel door private initiatieven te ondersteunen als door het eigen aanbod stelselmatig uit te breiden.

Ruim ondersteuningspakket voor de sector:

– De starterspremies van Stad Kortrijk waren de voorbije jaren een impuls voor de opstart van 14 zelfstandige crèches en 11 onthaalouders. Sinds 2015 betekent dit 312 nieuwe plaatsen.

– Alle onthaalouders op het grondgebied van Kortrijk krijgen een jaarlijkse aanmoedigingspremie.

– Kortrijk ontwierp een centrale website (kinderopvang.kortrijk.be) waarop alle kinderopvang in Kortrijk is terug te vinden en waar ouders hun aanvraag voor opvang kunnen doen.

– Een uitgebreid vormingsaanbod met een bereik van ongeveer 140 kinderbegeleiders per jaar.

– We zorgen ook voor gratis lees- en speelkoffers i.s.m. de bibliotheek en de Spelotheek.

Het aanbod voorschoolse kinderopvang vanuit Zorg Kortrijk is aangegroeid tot 187 plaatsen en er zijn nog 68 extra plaatsen gepland.

– Groepsopvang Blokkenhuis: extra leefgroepen op nieuwe zorgcampus Condédreef (18 plaatsen, op termijn uitgebreid naar 36) en extra leefgroep in nieuwe VDAB gebouw Rijselsestraat (18 plaatsen) in de periode 2024-2025.

– Dienst Gezinsopvang: nieuwe groep op ’t Hoge dankzij samenwerking met CIG Nestel (14 plaatsen) in de loop van 2023.

Tot slot heeft het stadsbestuur in het voorjaar een reglement goedgekeurd ter ondersteuning van de solidaire kinderopvang door oudergroepen in de schoolvakanties (intussen 7 initiatieven). Naast materiële en administratieve krijgen deze initiatieven nu ook financiële ondersteuning.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.