Home > Kerkfabriek HMM Gods schenkt woningen voor opvang daklozen en vluchtelingen in Beernem

Kerkfabriek HMM Gods schenkt woningen voor opvang daklozen en vluchtelingen in Beernem

Geschreven op 3 februari 2020 om 11:06 door Mario De Wilde

De gemeente Beernem en de kerkfabriek van de Heilige Maria Moeder Godskerk (HMMG) slaan de handen in elkaar om kwaliteitsvolle woningen aan te bieden voor de opvang van sociaal kwetsbare doelgroepen Sinds 1 november 2019 huurt het OCMW via de kerkfabriek HMMG twee nieuwe panden in Beernem. De ene woning zal door het OCMW in gebruik genomen worden als Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor mensen die internationale bescherming in België hebben aangevraagd. Vanaf de indiening van de eerste aanvraag en gedurende de gehele procedure, hebben mensen die internationale bescherming hebben aangevraagd in België recht op opvang in een opvangstructuur die hen materiële hulp biedt. Deze mensen krijgen een opvangplaats in een collectief centrum of in een woning die door de OCMWs ter beschikking worden gesteld. Er zijn in totaal drie verschillende adressen op het Beernemse grondgebied waar een maximum van 16 asielzoekers opgevangen worden.

De andere woonst wordt een crisiswoonst om de inwoners van de gemeente in woonnoodsituaties en ingeval van (dreigende) dakloosheid te huisvesten. Ook een landelijke gemeente als Beernem wordt immers alsmaar vaker geconfronteerd met dak- en thuislozen. De gemeente staat dan ook voor aanzienlijke uitdagingen op het vlak van huisvesting van sociaal kwetsbare doelgroepen en stelt vast dat steeds meer mensen het moeilijk hebben om een betaalbare, kwalitatieve woning te huren. Om adequaat te kunnen optreden in geval van acute dakloosheid huurt het OCMW van Beernem reeds 2 crisiswoningen, met deze woning komt er een derde bij. Deze woningen bieden een tijdelijke oplossing die mensen toelaat zich te stabiliseren en op zoek te gaan naar een kwalitatieve woning aan een betaalbare prijs. Om het behoud van huisvesting en het herstel te bevorderen, wordt een aangepaste begeleiding aangeboden.

Schepen voor Sociaal Beleid Vicky Reynaert: “We stellen vast dat zeer veel mensen het moeilijk hebben om geschikte huisvesting te vinden, en we worden dan ook steeds meer geconfronteerd met mensen die dakloos zijn. Als gemeente hebben we een maatschappelijke opdracht om mensen die in nood verkeren te helpen. We zijn dan ook zeer blij dat we twee kwaliteitsvolle panden kunnen huren van de kerkfabriek HMMG. Samen met hen willen we dan ook de strijd aangaan om van het thema ‘wonen’, als basisrecht voor elke burger, een belangrijke beleidsdoelstelling te maken.”

Foto met het voltallige college en Martine Costers en Mark De Ruyck van de kerkfabriek

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.